Więcej niż automatyczny. Autonomiczny!

Mówiąc o nowoczesnych rozwiązaniach dla przemysłu, często zamiennie używa się słów „automatyczny” i „autonomiczny”. Różnica jednak istnieje. Łatwo wytłumaczyć ją na przykładzie iGo neo, innowacyjnego partnera kompletacji od STILL.

Na skróty:

  • W transporcie wewnętrznym systemami automatycznymi nazywamy najczęściej sposób organizacji procesów intralogistycznych, w których ładunki z punktu A do punktu B przemieszczane są bez aktywnego udziału człowieka
  • Autonomiczne idą o krok dalej- od sytuacji, w której maszyna wykonuje raz po raz zadane wcześniej czynności przeszliśmy do sytuacji, w której wózek jest w stanie niezależnie wybierać swoją trasę, biorąc pod uwagę bieżące warunki
  • iGo neo CX 20 umożliwia odejście od skomplikowanej automatyzacji, wymagającej planowania i programowania tras przejazdu, na rzecz intuicyjnej, elastycznej współpracy autonomicznych partnerów - bez jakichkolwiek wstępnych ustawień lub zewnętrznych systemów zdalnego sterowania

Technologiczne podstawy autonomii

Aplikacja iGo neo sprawia, że wózek samoczynnie porusza się za operatorem, dostosowując się do jego rytmu pracy i całkowicie zwalniając go z konieczności obsługi pojazdu. Bezpieczne podążanie za człowiekiem i włączanie się procesów transportowych umożliwiane jest przez zintegrowany z urządzeniem układ Motion Tracking. Dzięki wchodzącym w jego skład czujnikom i laserowemu systemowi rozpoznawania otoczenia, iGo neo CX 20 w czasie rzeczywistym analizuje topografię magazynu, usytuowanie regałów, lokalizację użytkownika i innych uczestników ruchu.

Zintegrowana z urządzeniem instalacja ochraniająca (PSA), eliminuje ryzyko kolizji z regałami, ludźmi i innymi urządzeniami. System panoramicznego rozpoznawania otoczenia przy pomocy skanera laserowego, rejestruje położenie obiektów wokół wózka 84 000 razy na sekundę, pozwalając z wyprzedzeniem identyfikować przeszkody. Umożliwia to płynną i bezpieczną jazdę i eliminuje sytuacje wymagające nagłego hamowania, grożące uszkodzeniem przewożonego ładunku. Pojazd dysponuje pamięcią operacyjną, w której zapisuje, które przeszkody już ominął oraz, na podstawie zmian wzajemnego położenia, odróżnia obiekty statyczne i dynamiczne. Bazując na tych danych, planuje optymalne trasy przejazdu i realizuje najbezpieczniejsze zachowania. To bogate wyposażenie sprawia, że wózek  skutecznie włącza się przepływy materiałowe, niezależnie od stopnia ich złożoności i panujących warunków. Urządzenie przestrzega wszystkich zasad ruchu, zachowując bezpieczną odległość od innych wózków, pieszych oraz infrastruktury magazynu.

iGo neo
iGo neo

iGo neo CX 20 umożliwia odejście od skomplikowanej automatyzacji, wymagającej planowania i programowania tras przejazdu, na rzecz intuicyjnej, elastycznej współpracy autonomicznych partnerów - bez jakichkolwiek wstępnych ustawień lub zewnętrznych systemów zdalnego sterowania. Według relacji osób zarządzających firmami, w których wdrożono to rozwiązanie, wyeliminowanie konieczności sterowania pojazdem skutkuje zwiększeniem ergonomii związanym z wyeliminowaniem części powtarzalnych ruchów. Jako najważniejszą korzyść wymienia się jednak fakt, że dzięki zastosowaniu iGo neo pracownicy mogą w większym stopniu skoncentrować się na kompletacji. 

Testy producenta wykazały, że zwolnienie operatora z obowiązku kontroli wózka pozwala zaoszczędzić nawet około 30 proc. czasu pracy. Zalety autonomicznego partnera kompletacji STILL docenili nie tylko klienci poszukujący innowacji, ale także branżowi eksperci - rozwiązanie zdobyło szereg wyróżnień w kraju i za granicą.

Obejrzyj film prezentujący iGo neo

Forma grzecznościowa*
Zgoda*
Newsletter

Czytaj także

Pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo

Historyczne, pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo - autonomicznego partnera kompletacji, ucieleśniającego strategię elastycznej automatyzacji STILL - miało miejsce w przedsiębiorstwie logistyczno-spedycyjnym L.I.T. Opisujemy, co doprowadziło do realizacji i jakie dokładnie rozwiązania zastosowano

Polecane artykuły