Więcej niż automatyczny. Autonomiczny!

Mówiąc o nowoczesnych rozwiązaniach dla przemysłu, często zamiennie używa się słów „automatyczny” i „autonomiczny”. Różnica jednak istnieje. Łatwo wytłumaczyć ją na przykładzie iGo neo, innowacyjnego partnera kompletacji od STILL.

Na skróty:

  • W transporcie wewnętrznym systemami automatycznymi nazywamy najczęściej sposób organizacji procesów intralogistycznych, w których ładunki z punktu A do punktu B przemieszczane są bez aktywnego udziału człowieka

  • Rozwiązania autonomiczne idą o krok dalej - od sytuacji, w której maszyna wykonuje raz po raz zadane wcześniej czynności przeszliśmy do sytuacji, w której wózek jest w stanie niezależnie wybierać swoją trasę, biorąc pod uwagę bieżące warunki
  • iGo neo umożliwia odejście od skomplikowanej automatyzacji, wymagającej planowania i programowania tras przejazdu, na rzecz intuicyjnej, elastycznej współpracy autonomicznych partnerów - bez jakichkolwiek wstępnych ustawień lub zewnętrznych systemów zdalnego sterowania

 

Technologiczne podstawy autonomii

System iGo neo sprawia, że wózek samoczynnie porusza się za operatorem, dostosowując się do jego rytmu pracy i całkowicie zwalniając go z konieczności obsługi pojazdu. Bezpieczne podążanie za człowiekiem i włączanie się procesów transportowych umożliwiane jest przez zintegrowany z urządzeniem układ Motion Tracking. Dzięki wchodzącym w jego skład czujnikom i laserowemu systemowi rozpoznawania otoczenia, iGo neo w czasie rzeczywistym analizuje topografię magazynu, usytuowanie regałów, lokalizację użytkownika i innych uczestników ruchu.

Zintegrowana z urządzeniem instalacja ochraniająca (PSA), eliminuje ryzyko kolizji z regałami, ludźmi i innymi urządzeniami. System panoramicznego rozpoznawania otoczenia przy pomocy skanera laserowego, rejestruje położenie obiektów wokół wózka 84 000 razy na sekundę, pozwalając z wyprzedzeniem identyfikować przeszkody. Umożliwia to płynną i bezpieczną jazdę i eliminuje sytuacje wymagające nagłego hamowania, grożące uszkodzeniem przewożonego ładunku. Pojazd dysponuje pamięcią operacyjną, w której zapisuje, które przeszkody już ominął oraz, na podstawie zmian wzajemnego położenia, odróżnia obiekty statyczne i dynamiczne. Bazując na tych danych, planuje optymalne trasy przejazdu i realizuje najbezpieczniejsze zachowania. 

To bogate wyposażenie sprawia, że wózek skutecznie włącza się przepływy materiałowe, niezależnie od stopnia ich złożoności i panujących warunków. Urządzenie przestrzega wszystkich zasad ruchu, zachowując bezpieczną odległość od innych wózków, pieszych oraz infrastruktury magazynu.

iGo neo umożliwia odejście od skomplikowanej automatyzacji, wymagającej planowania i programowania tras przejazdu, na rzecz intuicyjnej, elastycznej współpracy autonomicznych partnerów - bez jakichkolwiek wstępnych ustawień lub zewnętrznych systemów zdalnego sterowania. Według relacji osób zarządzających firmami, w których wdrożono to rozwiązanie, wyeliminowanie konieczności sterowania pojazdem skutkuje zwiększeniem ergonomii związanym z wyeliminowaniem części powtarzalnych ruchów. Jako najważniejszą korzyść wymienia się jednak fakt, że dzięki zastosowaniu iGo neo pracownicy mogą w większym stopniu skoncentrować się na kompletacji. Testy producenta wykazały, że zwolnienie operatora z obowiązku kontroli wózka pozwala zaoszczędzić nawet około 30 proc. czasu pracy. Zalety autonomicznego partnera kompletacji STILL docenili nie tylko klienci poszukujący innowacji, ale także branżowi eksperci - rozwiązanie zdobyło szereg wyróżnień w kraju i za granicą.

Autonomiczny wózek do kompletacji iGo neo CX 20 – akcja teaserowa #neoandme (R2-D2)
Autonomiczny wózek do kompletacji iGo neo CX 20 – akcja teaserowa #neoandme (Batmobil)

Obejrzyj film prezentujący iGo neo

Ewolucja rodziny iGo neo

Autonomiczny wózek do kompletacji OPX iGo neo z pickerką
Autonomiczny wózek do kompletacji OPX iGo neo – komunikacja z pickerem
Autonomiczny wózek do kompletacji OPX iGo neo – zbliżenie na diodowy sygnalizator trybu

Pierwszym autonomicznym partnerem kompletacji marki STILL był wózek iGo neo CX 20. Wyposażenie i systemy umożliwiające samodzielną jazdę i wsparcie pickera udoskonalono i przeniesiono do pojazdu nowej generacji: OPX iGo neo. Jego innowacyjność przejawia się nie tylko w ulepszeniach w zakresie sztucznej inteligencji, ale także podczas jazdy w trybie manualnym.

Wózki do kompletacji serii OPX wyposażono w system STILL Easy Drive w formie ergonomicznej kierownicy zapewniający precyzyjne manewrowanie pojazdem i dający szybki dostęp do wszystkich funkcji. Usprawnienia te pozwalają na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy.

Forma grzecznościowa*
Zgoda*
Newsletter
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Czytaj także

Pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo

Historyczne, pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo - autonomicznego partnera kompletacji, ucieleśniającego strategię elastycznej automatyzacji STILL - miało miejsce w przedsiębiorstwie logistyczno-spedycyjnym L.I.T. Opisujemy, co doprowadziło do realizacji i jakie dokładnie rozwiązania zastosowano

Polecane artykuły