Więcej niż automatyczny. Autonomiczny!

Mówiąc o nowoczesnych rozwiązaniach dla przemysłu, często zamiennie używa się słów „automatyczny” i „autonomiczny”. Różnica jednak istnieje. Łatwo wytłumaczyć ją na przykładzie iGo neo, innowacyjnego partnera kompletacji od STILL.

Na skróty:

  • W transporcie wewnętrznym systemami automatycznymi nazywamy najczęściej sposób organizacji procesów intralogistycznych, w których ładunki z punktu A do punktu B przemieszczane są bez aktywnego udziału człowieka

  • Rozwiązania autonomiczne idą o krok dalej - od sytuacji, w której maszyna wykonuje raz po raz zadane wcześniej czynności przeszliśmy do sytuacji, w której wózek jest w stanie niezależnie wybierać swoją trasę, biorąc pod uwagę bieżące warunki
  • iGo neo umożliwia odejście od skomplikowanej automatyzacji, wymagającej planowania i programowania tras przejazdu, na rzecz intuicyjnej, elastycznej współpracy autonomicznych partnerów - bez jakichkolwiek wstępnych ustawień lub zewnętrznych systemów zdalnego sterowania

 

Technologiczne podstawy autonomii

System iGo neo sprawia, że wózek samoczynnie porusza się za operatorem, dostosowując się do jego rytmu pracy i całkowicie zwalniając go z konieczności obsługi pojazdu. Bezpieczne podążanie za człowiekiem i włączanie się procesów transportowych umożliwiane jest przez zintegrowany z urządzeniem układ Motion Tracking. Dzięki wchodzącym w jego skład czujnikom i laserowemu systemowi rozpoznawania otoczenia, iGo neo w czasie rzeczywistym analizuje topografię magazynu, usytuowanie regałów, lokalizację użytkownika i innych uczestników ruchu.

Zintegrowana z urządzeniem instalacja ochraniająca (PSA), eliminuje ryzyko kolizji z regałami, ludźmi i innymi urządzeniami. System panoramicznego rozpoznawania otoczenia przy pomocy skanera laserowego, rejestruje położenie obiektów wokół wózka 84 000 razy na sekundę, pozwalając z wyprzedzeniem identyfikować przeszkody. Umożliwia to płynną i bezpieczną jazdę i eliminuje sytuacje wymagające nagłego hamowania, grożące uszkodzeniem przewożonego ładunku. Pojazd dysponuje pamięcią operacyjną, w której zapisuje, które przeszkody już ominął oraz, na podstawie zmian wzajemnego położenia, odróżnia obiekty statyczne i dynamiczne. Bazując na tych danych, planuje optymalne trasy przejazdu i realizuje najbezpieczniejsze zachowania. 

To bogate wyposażenie sprawia, że wózek skutecznie włącza się przepływy materiałowe, niezależnie od stopnia ich złożoności i panujących warunków. Urządzenie przestrzega wszystkich zasad ruchu, zachowując bezpieczną odległość od innych wózków, pieszych oraz infrastruktury magazynu.

iGo neo umożliwia odejście od skomplikowanej automatyzacji, wymagającej planowania i programowania tras przejazdu, na rzecz intuicyjnej, elastycznej współpracy autonomicznych partnerów - bez jakichkolwiek wstępnych ustawień lub zewnętrznych systemów zdalnego sterowania. Według relacji osób zarządzających firmami, w których wdrożono to rozwiązanie, wyeliminowanie konieczności sterowania pojazdem skutkuje zwiększeniem ergonomii związanym z wyeliminowaniem części powtarzalnych ruchów. Jako najważniejszą korzyść wymienia się jednak fakt, że dzięki zastosowaniu iGo neo pracownicy mogą w większym stopniu skoncentrować się na kompletacji. Testy producenta wykazały, że zwolnienie operatora z obowiązku kontroli wózka pozwala zaoszczędzić nawet około 30 proc. czasu pracy. Zalety autonomicznego partnera kompletacji STILL docenili nie tylko klienci poszukujący innowacji, ale także branżowi eksperci - rozwiązanie zdobyło szereg wyróżnień w kraju i za granicą.

Autonomiczny wózek do kompletacji iGo neo CX 20 – akcja teaserowa #neoandme (R2-D2)
Autonomiczny wózek do kompletacji iGo neo CX 20 – akcja teaserowa #neoandme (Batmobil)

Obejrzyj film prezentujący iGo neo

Ewolucja rodziny iGo neo

Autonomiczny wózek do kompletacji OPX iGo neo z pickerką
Autonomiczny wózek do kompletacji OPX iGo neo – komunikacja z pickerem
Autonomiczny wózek do kompletacji OPX iGo neo – zbliżenie na diodowy sygnalizator trybu

Pierwszym autonomicznym partnerem kompletacji marki STILL był wózek iGo neo CX 20. Wyposażenie i systemy umożliwiające samodzielną jazdę i wsparcie pickera udoskonalono i przeniesiono do pojazdu nowej generacji: OPX iGo neo. Jego innowacyjność przejawia się nie tylko w ulepszeniach w zakresie sztucznej inteligencji, ale także podczas jazdy w trybie manualnym.

Wózki do kompletacji serii OPX wyposażono w system STILL Easy Drive w formie ergonomicznej kierownicy zapewniający precyzyjne manewrowanie pojazdem i dający szybki dostęp do wszystkich funkcji. Usprawnienia te pozwalają na jeszcze bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracy.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Czytaj także

Pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo

Historyczne, pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo - autonomicznego partnera kompletacji, ucieleśniającego strategię elastycznej automatyzacji STILL - miało miejsce w przedsiębiorstwie logistyczno-spedycyjnym L.I.T. Opisujemy, co doprowadziło do realizacji i jakie dokładnie rozwiązania zastosowano

Polecane artykuły