Litowo-jonowe uniesienia w firmie V1000

Na skróty:

 • Wzrost popytu na usługi transportowe B2C w związku z boomem e-commerce w trakcie epidemii koronawirusa zwiększył zapotrzebowanie firmy V1000 na narzędzia umożliwiające wydajną obsługę zamówień.

 • Firma rozbudowała flotę intralogistyczną o 20 wózków unoszących STILL EXU z bateriami litowo-jonowymi i zintegrowanym prostownikiem umożliwiającym ładowanie z sieci.
 • Dzięki wysokiej wydajności energetycznej ładowania i elastyczności tego procesu oraz efektywności przeładunkowej wózków unoszących STILL EXU firmie udało się zredukować liczbę nieskompletowanych na czas zamówień i zwiększyć satysfakcję klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów eksploatacji wózków.

 

Charakter przedsiębiorstwa, w którym dokonano wdrożenia

Nazwa: V1000 (wcześniej A.J. Veurink)

Obszar działalności: dystrybucja, spedycja i transport drobnicowy w krajach Beneluksu i Francji

Miejsce wdrożenia: Roeselare, belgijska Flandria

V1000 to nowa nazwa firmy transportowej A.J. Veurink działającej na belgijskim rynku od 1989 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w dystrybucji, transporcie drobnicowym i spedycji w sektorze B2B i B2C, trackingu przesyłek oraz magazynowaniu – przede wszystkim na potrzeby klientów z krajów Beneluksu i Francji. Siedziba i centrum operacyjne znajdują się w miejscowości Roeselare we Flandrii. Tu dokonywany jest rozładunek, składowanie i załadunek ciężarówek z towarami przychodzącymi i wychodzącymi do klientów. Coraz większy odsetek w tej grupie stanowią w efekcie rozwoju rynku e-commerce konsumenci. Chcąc sprostać przewidywanym dalszym zwyżkom popytu, firma zdecydowała się na modernizację floty intralogistycznej. 

Samochód ciężarowy firmy transportowej V1000

Firma transportowo-spedycyjna V1000 wcześniej znana jako A.J. Veurink

Wózki unoszące w technologii Li-Ion w służbie wydajności załadunku

Technologia baterii litowo-jonowych sprawdza się w wózkach unoszących STILL EXU
Wózek unoszący STILL EXU z akumulatorem Li-Ion

Cel wdrożenia:

 • Zapewnienie wydajnej obsługi zwiększonego wskutek rozwoju e-commerce zainteresowania usługami transportowymi w sektorze B2C
 • Wykorzystanie na rozwój szansy, jaką okazała się dla handlu online epidemia koronowirusa

Wdrożone rozwiązanie intralogistyczne:

 • 20 wózków unoszących STILL EXU z bateriami litowo-jonowymi i zintegrowanym prostownikiem umożliwiającym ładowanie z sieci

 

Podczas związanego z epidemią COVID-10 lockdownu, gdy centra ogrodnicze i markety budowlane były zamknięte, a ludzie mieli potrzebę poprawić swoje warunki mieszkaniowe, duża część sprzedaży przeniosła się do Internetu. W efekcie w działalności V1000 wzrosło znaczenie obsługi klientów sektora B2C. W myśl zasady „chcąc oszczędzać pieniądze, często najpierw trzeba je wydać”, mimo charakterystycznej dla czasu pierwszych fal koronawirusa niepewności firma zdecydowała się zainwestować w rozwój floty i przygotowanie na obsługę większej liczby zamówień e-commerce. Park maszynowy wzbogaciły wózki unoszące STILL EXU z bateriami litowo-jonowymi i zintegrowanym prostownikiem umożliwiającym ładowanie z sieci – łącznie 20 sztuk. Po części zastąpiono nimi starsze maszyny, była to jednak także rozbudowa floty. To nie pierwsze maszyny V1000 w technologii Li-Ion. Dotąd z sukcesami funkcjonowało w firmie pięć wózków unoszących STILL EXU 16 i trzy pojazdy tego typu w wersjach z platformą dla operatora: EXU-S. Uzupełnieniem umowy było podpisanie z belgijskim oddziałem STILL kontraktu na obsługę serwisową w modelu full service, zakładającym nie tylko reaktywne interwencje, ale także utrzymanie stałej dostępności pojazdów.

Wózki unoszące STILL EXU Li-Ion – łącznie 20 sztuk.
Bateria litowo-jonowa w wózku unoszącym STILL EXU

Pakiet korzyści dzięki pakietowi Li-Ion + Full Service

 • Zwiększenie elastyczności pracy wózków widłowych

 • Zapewnienie płynności pracy floty
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji wózków widłowych
 • Spadek liczby nieskompletowanych w ciągu dnia zamówień
 • Wzrost satysfakcji klientów

 

Dzięki wbudowanym prostownikom wózki można ładować z dowolnego gniazdka 230 V. Nie jest już dłużej konieczne planowanie 8-godzinnych ładowań, a do utrzymania ciągłości pracy wystarczą przerwy po 30 minut. Akumulatory w technologii Li-Ion są bezobsługowe i charakteryzują się większą wydajnością energetyczną niż baterie kwasowo-ołowiowe. Efektem wdrożenia jest redukcja liczby nieskompletowanych na czas zamówień, wzrost satysfakcji klientów i zmniejszenie kosztów eksploatacji wózków. W ciągu najbliższych kilku lat V1000 planuje zoptymalizować jeszcze więcej swoich procesów. – Będziemy koncentrować się na cyfryzacji i nowych narzędziach internetowych. Oczywiście zrobimy to wszystko, nie tracąc z oczu potrzeby indywidualnego kontaktu z naszymi klientami – zapowiada Sandro Paravizzini, Dyrektor Zarządzający V1000. – Chcąc być ekspertami od logistyki przyszłości, musimy nadal inwestować, zwłaszcza w naszych pracowników. Oni są i zawsze będą siłą napędową naszej firmy. Korzystanie z najlepszego sprzętu jest tego integralną częścią. Dzięki nowym wózkom zrobiliśmy ważny krok we właściwym kierunku – konkluduje Karel Van der Beken, Menadżer Operacji V1000.

Wózki z bateriami Li-Ion i zintegrowanym prostownikiem można ładować z sieci
Karel Van der Beken Menadżer Operacji firmy transportowej V1000 z wózkami unoszącymi STILL w tle
Nico Deklerck, Account Manager STILL i wózki unoszące STILL EXU