Prekursor: Jonas Salk


Polio, ostre porażenie dziecięce, było jedną z największych zmór świata po II Wojnie Światowej. Kres porównywanemu z obawami przed bombą atomową strachowi przed chorobą położyło dopiero wynalezienie szczepionki przez Jonasa Salka.

Rodzice Jonasa Salka byli dziećmi imigrantów. Mieszkali w Nowym Jorku i przeprowadzali się kilkukrotnie, ich syn wychowywał się więc kolejno w dzielnicach takich jak: Harlem, Bronx i Queens. W wieku 13 lat dostał się do publicznej placówki oświatowej dla utalentowanej intelektualnie młodzieży, Townsend Harris High School. Jej napięty harmonogram zakładał przyswojenie wiedzy na 4 lata nauki w 3. Według relacji kolegów ze szkolnej ławy Salk był jednak perfekcjonistą, czytającym wszystko, co wpadło mu w ręce. W efekcie dostał się na the City College of New York - uczelnię, z którą na przestrzeni lat związanych było w sumie 10 noblistów i 3 zwycięzców nagrody Pulitzera. W 1934 roku Salk zdobył tytuł licencjata chemii i rozpoczął studia medycyny na New York University. Kluczowym zwrotem w jego karierze naukowej była podyplomowa praca w dziedzinie wirusologii w laboratorium Thomasa Francisa zajmującego się m.in. grypą i szczepieniami.

Salk
quote

Nadzieja mieszka w marzeniach, w wyobraźni i odwadze tych, którzy mają śmiałość te marzenia urzeczywistniać

Salk zyskał w środowisku rozpoznawalność na tyle dużą, by dostać w 1948 r. zaproszenie do poprowadzenia prac zespołu badawczego Narodowej Fundacji Paraliżu Dziecięcego. Strach opinii publicznej przed tą chorobą napędzał finansowanie i o fundusze nie trzeba było się martwić. Gdy tylko zebrano ekipę i potrzebny sprzęt, prace ruszyły więc pełną parą. Salk wraz z zespołem użył formaldehydu, by uśmiercić komórki wirusa, pozostawiając je jednak w stanie, w którym wzbudzały one reakcję obronną organizmu. W 1952 roku wypróbowano uzyskaną szczepionkę na dzieciach, które miały polio i wyzdrowiały, odnotowując u nich wzrost liczby przeciwciał. Następni w kolejce do testów byli ochotnicy, którzy nie przeszli dotąd choroby – w tym sam Salk, jego żona i dzieci. Wszyscy zaczęli wytwarzać przeciwciała i nikt nie zachorował. Zdawało się, że można ogłosić sukces.

Wyniki badań opublikowano w 1953 r. „The Journal of the American Medical Association”, a w 1954 r. rozpoczęły się masowe szczepienia dzieci w wieku szkolnym. Liczba zakażeń spadała w zachwycającym tempie, a Salk był wychwalany pod niebiosa. Do czasu, gdy po szczepieniu zachorowało 200 i zmarło 11 osób. Testy wstrzymano, a ludzie stracili nadzieję na szybkie wyeliminowanie polio. Aż nastąpił kolejny zwrot akcji – prowadzący dochodzenie dowiedli, że wszystkie wywołujące zachorowania szczepionki pochodziły z wadliwej partii wyprodukowanej przez jedną z firm farmaceutycznych (Salk nigdy nie opatentował szczepionki, chcąc jej szerokiej dostępności, wytwarzało ją więc wiele podmiotów). Wdrożono bardziej restrykcyjne standardy produkcji i program ruszył na nowo. Do sierpnia 1955 zaszczepiono 4 mln osób. W efekcie do 1957 r. roczna liczba przypadków choroby spadła z 29 do 6 tys. Wkrótce w ślad Stanów Zjednoczonych poszło 90 innych krajów świata, uruchamiając własne programy szczepień z użyciem metody Salka.

Salk
Salk

Nieaktywne szczepy polio stały się pierwszą skuteczną metodą walki z wirusem i trafiły na Listę Leków Podstawowych WHO będącą zestawieniem najbezpieczniejszych, najbardziej efektywnych i najbardziej potrzebnych dla zdrowia publicznego kuracji świata. Jedna z najbardziej przerażających, uderzająca nagle i skutkująca trwającym całe życie paraliżem choroba została dziś niemal całkowicie wyeliminowana. Częstotliwość jej występowania obniżono o 99 proc., a WHO podejmuje działania, by dotrzeć z nią także do dzieci w najuboższych regionach świata i zostawić kolejnym pokoleniom Ziemię wolną od polio.

quote

Nie ma czegoś takiego jak porażka, jest tylko poddawanie się za wcześnie.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Polecane artykuły

Louis Pasteur

Zrewolucjonizował medycynę, opisując mechanizmy rozwoju bakterii i kładąc podwaliny pod rozwój szczepień.

Wood Wide Web – czyli www w naturze

Ekscytujemy się Internetem Rzeczy. Mówimy o rewolucji przemysłowej, której przełomowość ma polegać na łączności między obiektami i całymi przedsiębiorstwami. Tymczasem to, co dla nas nowe, drzewa i grzyby robią od wielu tysięcy lat.