5G przez pryzmat transportu wewnętrznego

W maju 2020 w wybranych ośrodkach miejskich ruszyła pierwsza komercyjna sieć 5G w Polsce. Technologia budzi żywą dyskusję w wielu środowiskach – również w kontekście przełomu, jaki może oznaczać dla cyfryzacji intralogistyki.

W związku z uruchomieniem pierwszej sieci 5G w Polsce sięgnęliśmy do wywiadu na temat tej technologii, którego udzielił Stowarzyszeniu Przemysłu Mechanicznego (VDMA) Ansgar Bergmann, CTO Grupy KION. Oto tłumaczenie najważniejszych fragmentów tej rozmowy.

5G

Wszyscy mówią ostatnio o 5G. Czy w Pańskiej ocenie rzeczywiście jest się czym ekscytować?

Ansgar Bergmann: Potencjał, który niesie 5G, jest imponujący. (…) W związku z rozwojem Przemysłu 4.0 przedsiębiorstwa skonfrontowane zostały z zagadnieniami prędkości transmisji danych i często rozbieżnymi potrzebami odnośnie transferu informacji, co wymusiło nowe spojrzenie na dane jako takie. W kontekście tej technologii uwaga kieruje się na kwestie bezpieczeństwa, dostępności, opóźnień i przyspieszenia przesyłania danych – i „w górę”, i „w dół” – wszystko to, byśmy byli w stanie lepiej zmapować scenariusze rozszerzonej cyfryzacji. Ważnym terminem jest tu

„cyfrowy bliźniak” (ang. digital twin – przyp. tłum.) – wirtualny model potrafiący odzwierciedlać w czasie rzeczywistym stany realnego obiektu i pozwalający przetwarzać i analizować dane o nim, zacierając granicę między rzeczywistością a światem wirtualnym. Dane nie są już obecnie przetwarzane jedynie lokalnie, ale także w ramach rozwiązań chmurowych. Wszystko to jest z punktu widzenia przemysłu bardzo interesujące i tłumaczy, dlaczego dyskusja o 5G jest tak głośna. (…) 5G może stać się kamieniem milowym na drodze ku efektywnej cyfryzacji.

Czym dokładnie jest w takim razie 5G?

5G to nowy standard komunikacji zaprojektowany, by zapewniać szybki dostęp do Internetu z urządzeń mobilnych. Prędkość transmisji danych sięga tu 10 gigabitów na sekundę – 1000-krotnie więcej niż przepustowość LTE. Z 5G wiązane są ogromne nadzieje, szczególnie w zakresie Przemysłu 4.0 i łączenia siecią różnorodnych maszyn i systemów.

Jakie konkretne korzyści oferuje 5G w porównaniu z obecnymi standardami komunikacji?

5G

(…) Równolegle z 5G rozwijana jest technologia sieci bezprzewodowych Wi-Fi, ograniczona limitami przesyłu danych w dotychczasowych standardach. (…) Nadal będzie ona wykorzystywana. Choć bazująca na falach radiowych infrastruktura nie jest dość dobra, by zrealizować wszystkie potrzeby współczesnej cyfryzacji, wystarczy do klasycznych zastosowań takich jak na przykład zarządzanie flotą. Atrakcyjny, choć ograniczony do lokalnej komunikacji jest także standard Bluetooth Low Energy. Rozbudowywane dotąd instalacje nie mogą zostać zastąpione ot tak. Będziemy więc świadkami koegzystencji wielu systemów i optymalizacji ich użycia w zależności od specyfiki konkretnego zastosowania. 5G będzie ważnym dodatkiem, ale nie pokryje całego zapotrzebowania na komunikację.

Szczególnie interesującymi aspektami nowej technologii jest wydajność i niezawodność. W kontekście logistyki wewnętrznej mają one wyjątkowe znaczenie dla kierowania bezzałogowymi systemami transportu. 5G pozwala użytkownikowi koordynować za pośrednictwem chmury całe floty pojazdów AGV. Inne potencjalne zastosowania obejmują robotykę, współpracę pomiędzy ludźmi i maszynami oraz rozmaite techniki obrazowania. 5G zapewnia bezpieczeństwo i stabilność połączeń oraz daje nowe możliwości w zakresie jednoczesnego monitorowania wielu połączonych ze sobą elementów, co dotychczas nie było możliwe ze względu na ograniczenia standardów 4G czy WLAN.

Z punktu widzenia przemysłu technologia ta jest ciekawa także ze względu na możliwość zapewnienia komunikacyjnej odrębności od publicznej sieci. (…) 5G stwarza przedsiębiorstwom zupełnie nowe obszary wdrożeń we wrażliwych zastosowaniach. Będą one jednak wymagały dostępu do wolnych częstotliwości, a struktura tego systemu wciąż jeszcze jest dyskutowana. Interesującym z perspektywy intralogistyki aspektem wykorzystania 5G w jest także niski pobór mocy (…). W niektórych przypadkach nowa technologia jest nawet 10-krotnie bardziej efektywna energetycznie niż 4G, co jest szczególnie istotną przewagą w systemach mobilnych.

Czy w Pańskiej opinii dzięki 5G powstaną nowe produkty i usługi dla transportu wewnętrznego?

Z pewnością tak. 5G nie będzie jednak pierwotną przyczyną, a elementem Przemysłu 4.0 oraz trendu polegającego na innym niż dotąd przetwarzaniu danych – tak, by tworzyć dalece autonomiczne systemy. Nowa technologia wspiera te dążenia. 5G jest paliwem dla mechanicznych interfejsów, umożliwiającym bezpośredni przeskok z klasycznych do w pełni autonomicznych rozwiązań. Wspiera także

leżące u podstaw rozwoju Przemysłu 4.0 procesy przetwarzania danych oraz produkty z obszarów automatyzacji, transparentności procesów, pay-per-use, predictive maintenance czy cyfrowego doradztwa. Konkretne przykłady jej zastosowania w intralogistyce to: mobilne roboty kompletacyjne czy kompleksowa obsługa optymalizacji tras (…).

Co robi Grupa KION, by przygotować się na 5G?

Jesteśmy na etapie intensywnych rozmów z partnerami biznesowymi, w toku których identyfikujemy oczekiwania naszych klientów. By mieć informacje z pierwszej ręki na temat możliwości, jakie daje ta technologia, bierzemy udział w projektach badawczych oraz pracach wielu komisji. Stosujemy podejście celowych przygotowań, w ramach którego testujemy częściowe rozwiązania i włączamy się w dyskusję, mając na celu wytypowanie kluczowych aspektów 5G i przygotowanie odpowiadających im rozwiązań.