Logistyczne megatrendy 2019: digitalizacja przede wszystkim

Cyfryzacja, zmiany w handlu międzynarodowym, oprogramowanie optymalizujące procesy, ewolucja kanałów dystrybucji oraz rozwój automatów i maszyn – według ekspertów to właśnie te siły będę kształtować przyszłość branży TSL. Najważniejszą będzie w tym roku digitalizacja.

Na skróty:

  • W opublikowanej przez PwC Księdze Trendów w Transporcie i Logistyce Europy Środkowej i Wschodniej na 2019 rok za najważniejszy i mający mieć największy wpływ na branżę trend uznano cyfryzację.
  • Zmiany wynikające z ewolucji zachowań konsumenckich i wysokiej dostępności technologii widoczne są w transporcie już dziś, a ich skala będzie tylko rosła.
  • Motorem dalszego rozwoju cyfryzacji procesów są przede wszystkim wynikające z niej korzyści. Firmy transportowe spodziewają się, że jej wdrożenie na większą skalę zaowocuje wzrostem obrotów, zwiększeniem zysków oraz poprawą jakości doświadczeń konsumenckich. 

W opublikowanej przez PwC Księdze Trendów w Transporcie i Logistyce Europy Środkowej i Wschodniej na 2019 rok opisano pięć głównych sił oddziałujących na ten sektor. Oceniono je pod kątem dojrzałości oraz wielkości ich znaczenia dla rynku transportowego. 

Na tej podstawie za najważniejszy i mający mieć największy wpływ na branżę w nadchodzącym roku uznano cyfryzację. I nic dziwnego – na co dzień obserwujemy, jak do komputerów i sieci przenosi się coraz więcej naszych aktywności – i to nie tylko w magazynie.

Rozwój cyfryzacji krok po kroku

W raporcie sformułowano trójstopniowy ramowy plan rozwoju cyfryzacji w przedsiębiorstwach transportowych. Obejmuje on następujące etapy:

  1. Zrozumienie potrzeb klientów i użytkowników końcowych. Tworzenie na tej podstawie prototypów nowych rozwiązań generowania wzrostu;
  2. Reinżynieria istniejących i tworzenie nowych usług, produktów i modeli biznesowych (z uwzględnieniem rozwiązań mobilnych, zdigitalizowanych funkcjonalności procesów zarządczych, transakcyjnych, back-endowych oraz transportowo-logistycznych);
  3. Rozwój zdolności cyfrowych – tak, by możliwe stało się wdrożenie kolejnych innowacji (w zakresie zarządzania, obróbki danych, interakcji między systemami, talentów i kultury cyfrowej, sieci kontaktów, oraz narzędzi i zasobów cyfrowych).
Cyfryzacja

Cztery siły na dalszą przyszłość

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.