Perspektywy automatyzacji magazynów 2024

Choć brzmi to jak wizja z filmów science-fiction, według rynkowych prognoz roboty i sztuczna inteligencja zapanują wkrótce w magazynach. Rozwoju jakich rozwiązań można się spodziewać? Jak technologia będzie kształtować relacje między klientami a dostawcami?

Na skróty:

 • Najbliższe lata będą w logistyce okresem dynamicznych wzrostów na rynkach robotów współpracujących oraz AI i rozwiązań uczenia maszynowego.

 • Na popularności zyskają obecne już dziś na rynku rozwiązania automatyzacyjne i cyfryzacyjne, rozwiną się także nowe. Najprawdopodobniej w efekcie ewoluuje podejście do dostawców – klientom zależeć będzie na znajdowaniu partnerów całościowo adresujących technologiczne potrzeby magazynu.

 • Wiodący dostawcy przygotowują się na tę zmianę, rozbudowując portfolio i nawiązując strategiczne współprace. Docelowym jest model, w którym jeden wykonawca – sam lub przy wsparciu partnerów – wyposaża magazyn w komplet rozwiązań technologicznych zapewniających wydajną pracę i zapewnić wsparcie ich funkcjonowania.


Hardware (sprzęt), software (oprogramowanie) i UX/CX (user/customer experience – doświadczenia użytkowników i klientów) – tak w kilku słowach można opisać kluczowe obszary, w których zmieniać się będzie rynek automatyzacji magazynów w najbliższym czasie. Dynamiczne wzrosty sprzedaży, nowe technologie, upowszechnienie rozwiązań funkcjonujących dziś

na ograniczoną skalę oraz zmiana podejścia klientów do stosowania robotów i „chmur” – to najważniejsze trendy, które zaistnieją najpewniej w 2024 i kolejnych latach. W artykule przytaczamy ilościowe dane mówiące o przewidywanym tempie wzrostów na kluczowych dla automatyzacji magazynu rynkach oraz wpisujące się w te prognozy hipotetyczne wizje przyszłości.


Roboty rosną w siłę

Autonomiczne roboty mobilne AMR STILL ACH

Według danych firmy badawczej Interact Analysis, w latach 2023-2027 logistyka będzie liderem światowych wzrostów na rynku robotów współpracujących. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach sprzedaż tzw. cobotów do przedsiębiorstw tego sektora osiągnie dynamikę na poziomie 46% rocznie. Z kolei z cytowanych w serwisie Statista.com prognoz Next Move Strategy Consulting na temat globalnego rynku robotyki magazynowej wynika, że w 2024 roku jego wartość wzrośnie o 16% i osiągnie wartość 8,36 mld dolarów. Analitycy przewidują, że będzie się to wiązać ze wzrostem popularności takich rozwiązań jak:

 • AGV (Automated Guided Vehicles) – pojazdy prowadzone automatycznie,
 • AMR (Autonomous Mobile Robots) – autonomiczne roboty mobilne,
 • AS/RS (Automated Storage and Retrieval Systems) – zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania,
 • Coboty – roboty współpracujące,
 • Drony magazynowe,
 • G2P (Goods to Person) – systemy dostarczania towarów do pickerów,
 • Przegubowe ramiona robotyczne.

Stosowane już dziś pojazdy sterowane automatycznie (AGV) oraz autonomiczne roboty mobilne (AMR) staną się wszechobecne w różnego rodzaju magazynach. Będą w stanie zwiększać wydajność operacji, przejmując takie zadania jak kompletacja zamówień czy sortowanie i transport produktów.

Zautomatyzowane systemy magazynowania i pobierania (ASRS) będą coraz bardziej zaawansowane. Integracja zrobotyzowanych ramion kompletacyjnych, systemów gęstego składowania i algorytmów optymalizacji opartych na sztucznej inteligencji zwiększy wydajność pracy, poprawiając płynność procesów magazynowych.

Drony wlecą do magazynów, by wspomagać zarządzanie zapasami oraz kompletację i pakowanie. Będą wspierać także dostawy ostatniej mili. Operacje magazynowe zyskają w efekcie nowy wymiar szybkości i zwinności, co przyczyni się do przyspieszenia przepływu materiałów i zwiększenia elastyczności łańcuchów dostaw.

Wózki prowadzone automatycznie AGV STILL EXV

Sztuczna inteligencja nabiera rozpędu

Uczenie maszynowe

Według prognoz serwisu Statista, wartość rynku uczenia maszynowego przekroczy w 2024 r. 204 mld dolarów. W perspektywie 2030 roku będzie ona rosła w tempie 17%, by za 6 lat osiągnąć wartość 528 mld. Jeśli utrzyma się sytuacja z 2022 r., za największy udział w tym rynku odpowiadać będzie produkcja przemysłowa (19%). Transport będzie pod tym względem zajmował czwarte miejsce z 11-procentowym udziałem w rynku (za finansami i ochroną zdrowia).

Sztuczna inteligencja (AI – Artificial Intelligence) i uczenie maszynowe (ML – Machine Learning) będą w coraz większym stopniu wspierać zarządzanie magazynem. Technologie pozwolą analizować ogromne zbiory danych w celu przewidywania popytu, optymalizacji poziomów zapasów i automatyzacji procesów

decyzyjnych. Rezultatem będzie bardziej inteligentny i responsywny ekosystem magazynowy.

Oparte na chmurze systemy intralogistyczne – zarządzania przepływem materiałów, flotą czy gromadzenia danych z czujników wózków automatycznych – będą oferować w czasie rzeczywistym wgląd w stany magazynowe, zadania realizowane przez poszczególne urządzenia transportu wewnętrznego oraz lokalizacje ładunków, dając możliwość skutecznego zdalnego zarządzania oraz optymalizacji. Pomogą one ustalać wskaźniki wydajności, identyfikować wąskie gardła i umożliwią proaktywne działania. Przejście do chmury zapewni elastyczność operacji, a automatyczna analiza dużych zbiorów danych umożliwi trafne podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelne informacje.


Systemy intralogistyczne
Oprogramowanie w chmurze

Doświadczenia użytkowników i klientów wychodzą na pierwszy plan

W kontekście dynamicznego rozwoju wielu zaawansowanych technologii ewoluuje podejście klientów do relacji z firmami, w których się zaopatrują. Konieczność interdyscyplinarnego integrowania urządzeń, oprogramowania, serwerów i analizy danych sprawi, że użytkownicy docelowi bardziej niż pojedynczymi produktami będą zainteresowani kompleksową obsługą oraz wdrażaniem i wsparciem funkcjonowania całych systemów. Chęć przygotowania na tę zmianę widać w działaniach wiodących dostawców intralogistycznych takich jak firma STILL. Przez lata kojarzona przede wszystkim z wózkami widłowymi wysokiej jakości, dziś oferuje i koordynuje także realizacje wykorzystujące m.in.:

 • systemy regałowe, układy AutoStore, systemy PalletShuttle;
 • zautomatyzowane punkty przeładunkowe, różnego rodzaju przenośniki, układy kontroli poprawności ładunku;
 • rozwiązania automatyzacyjne klas AGV i AMR oraz elementy wsparcia jazdy wózków prowadzonych ręcznie;
 • oprogramowanie i urządzenia do zarządzania: flotami wózków widłowych, jazdą wózków automatycznych i autonomicznych, procesem ładowania baterii i przepływem materiałów oraz aplikacje analityczno-optymalizacyjne.

Przodujący dostawcy zabiegają więc o to, by być dla swoich klientów całościową odpowiedzią na wszelkie potrzeby związane z magazynowaniem i transportem wewnętrznym

Systemy zarządzania flotą transportu wewnętrznego

STILL – dostawca całościowych rozwiązań intralogistycznych

Kompleksowa obsługa potrzeb intralogistycznych