Trendy w bezpieczeństwie magazynów automatycznych

Odnoszące się do sposobu organizacji procesu magazynowego przeciwstawne na pozór wartości – elastyczność oraz bezpieczeństwo – można pogodzić. Technologicznym trendem, który na to pozwala jest mądra automatyzacja.

Bariery zniknęły. Przez długi czas roboty i zautomatyzowane systemy pracowały w wydzielonych obszarach. Dziś są w stanie funkcjonować u boku pracowników, zapewniając im bezpośrednią pomoc. Ta zmiana wymagała wdrożenia technologii zapewniających, że pojazd prowadzony automatycznie AGV czy robot mobilny AMR nie wejdzie w kolizję z przebywającymi w tej samej przestrzeni osobami.

W jaki sposób podchodzi się dziś do kwestii bezpieczeństwa magazynów automatycznych? Przed jakimi wyzwaniami stają przedsiębiorstwa dążące do automatyzacji i autonomizacji magazynów? Między innymi na ten temat dyskutowali goście „Thesen am Thresen” - organizowanego przez STILL spotkania będącego cyfrowym wydarzeniem towarzyszącym International Supply Chain Conference 2021.


Przyszłością są holistyczne koncepcje bezpieczeństwa

Andreas Höll, Technical Industry Manager w SICK

Andreas Höll, Technical Industry Manager w SICK, opisuje bieżącą sytuację jako poszukiwanie równowagi pomiędzy zapewnieniem bezpieczeństwa w częściowo zautomatyzowanych magazynach a gotowością do reagowania na nieprzewidywalne zdarzenia. Opowiada, że w przeszłości systemy bezpieczeństwa powstawały na zasadzie reakcji. Nowe środki i rozwiązania były wprowadzane przede wszystkim w związku z sytuacjami, w których roboty w jakiś sposób przekroczyły granice tego, czego się od nich oczekiwało. Andreas Höll sugeruje, że konieczne jest całkowicie nowe podejście do technologii bezpieczeństwa. – Pytanie nie powinno już dotyczyć tego, jak zapewnić bezpieczeństwo pracy poszczególnych AGV.  Dziś należy myśleć systemowo o całym środowisku funkcjonowania pojazdów prowadzonych automatycznie – tłumaczy. Docelowo myślenie o bezpieczeństwie pracy pojedynczych komponentów realizujących proces magazynowy powinny zastąpić holistyczne rozważania. Powstałe dzięki nimi koncepcje będzie można wdrożyć we wszelkich obiektach intralogistycznych – nie tylko w pojedynczych sytuacjach i konkretnych magazynach.


Szybka sieć fundamentem systemów bezpieczeństwa

Niezależnie od tego, w jakim kierunku rozwijać się będą holistyczne koncepcje bezpieczeństwa pracy robotów mobilnych i pojazdów prowadzonych automatycznie, wdrożenie założeń nie będzie najpewniej możliwe bez wysokiej jakości łączności pomiędzy mechanicznymi uczestnikami procesu automatyzacji. Odpowiedzią na te wymaganie jest upowszechnienie technologii 5G  – twierdzi Alice Kirchheim, profesor technologii systemów logistycznych na Uniwersytecie im. Helmuta Schmidta. Ma zarazem świadomość, że warunkiem ich popularyzacji jest zwiększenie ekonomicznej dostępności rozwiązań tego rodzaju. – Firmy potrzebują tak zwanych „systemów kampusowych”, czyli sieci zlokalizowanych na terenie firmy, które nie są podłączone do publicznej sieci 5G. Pozwalają one nie tylko na szybką transmisję, ale także umożliwiają na przykład priorytetyzację strumieni danych dla pojazdów AGV. Ich upowszechnienie pozwoliłoby tworzyć skuteczne bezprzewodowe systemy bezpieczeństwa” – tłumaczy Kirchheim.

Alice Kirchheim, profesor technologii systemów logistycznych na Uniwersytecie im. Helmuta Schmidta

Bezpieczeństwo danych jednym z kluczowych wyzwań

Erik Wirsing, Vice President Global Innovation at DB Schenker

Brak powszechnej dostępności 5G nie jest jedyną trudnością we wdrażaniu zautomatyzowanych systemów logistycznych na wielką skalę. Dane wymieniane intensywnie pomiędzy urządzeniami komunikującymi się w ramach Internetu Rzeczy muszą być odpowiednio zabezpieczone. Wytyczne na temat ochrony danych w Unii Europejskiej są szczególnie restrykcyjne. – Systemy oparte na wymienia informacji pomiędzy maszynami działają niezawodnie tylko wtedy, gdy udostępniany jest szeroki zakres danych – mówi Erik Wirsing, Vice President Global Innovation at DB Schenker. – Można odnieść wrażenie, że przepisy dotyczące ich ochrony idą zbyt daleko. Z drugiej strony – jeśli coś zostanie dopuszczone do użytku w Niemczech, jest uważane za wyjątkowo bezpieczne. To kwestia ważna nie tylko z administracyjnego punktu widzenia. Gdy wyobrazimy sobie, że wycelowany precyzyjnie w dany łańcuch dostaw atak hakerski może unieruchomić ciężarówki, pociągi i samoloty, łatwo uzmysłowić sobie, że w dzisiejszym świecie nie może być mowy o bezpieczeństwie bez dbałości o bezpieczeństwo danych.


Mimo trudności, nie warto czekać zbyt długo

Choć wciąż jeszcze częściej niż 5G stosowane są „zwykłe” sieci WiFi, automatyzacja magazynów dynamicznie się rozwija. Wdrażający ją menadżerowie obiektów logistycznych muszą radzić sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami lub ograniczać zastosowanie pojazdów automatycznych do wybranych faz procesu magazynowego. Ansgar Bergmann, Project Manager Grupy KION w dziedzinie technologii i innowacji zapewnia jednak, że warto wsiąść do tego pociągu już dziś.

Czekając na rozwiązania idealne, straci się dużo cennego doświadczenia. Zachęcam, żeby przeć do częściowej choćby automatyzacji jak najwcześniej – podsumowuje. I rzeczywiście, w wysoce konkurencyjnym otoczeniu, jakim jest dziś logistyka magazynowa, nie można sobie pozwolić na pozostanie w tyle.