Zielony wodór w intralogistyce: za i przeciw

Elektroliza zasilana OZE stanowi największą nadzieję na dekarbonizację gospodarki – w tym, za sprawą technologii ogniw paliwowych – intralogistyki. Choć zielony wodór ma potencjał, wciąż wiele stoi na drodze do jego upowszechnienia.

Na skróty:

  • Ilość infrastruktury do pozyskiwania wodoru rośnie wykładniczo.

  • Eksperci przewidują, że do 2050 r. wodór może zaspokajać nawet 25 proc. zapotrzebowania energetycznego Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
  • W Europie mamy już pierwsze przykłady wykorzystania zielonego wodoru do zasilania wózków widłowych - technologia ogniw paliwowych zasilanych z OZE została wdrożona przez STILL w firmie Corstyrène.
  • Wciąż jednak zaledwie promil pozyskiwanego przemysłowo wodoru powstaje z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
  • Podstawową barierą upowszechnienia technologii ogniw paliwowych są duże straty energetyczne.

 

Bardzo wiele wskazuje na to, że zielony wodór stanie się podstawą transformacji europejskiej gospodarki ku neutralnej klimatycznie przyszłości. Na łamach raportu „European Hydrogen Backbone” eksperci prognozują, że do 2050 r. popyt na to ekologiczne paliwo sięgnie 2,3 TWh. Jeśli te przewidywania się sprawdzą, w ciągu 3 dekad nowe rozwiązanie pokryje nawet czwartą część łącznego zapotrzebowania energetycznego Unii i Wielkiej

Brytanii. Według analityków wodór pozyskiwany z odnawialnych źródeł znajdzie zastosowanie m.in. w: ogrzewnictwie, energetyce, przemyśle, hutnictwie i logistyce. Już dziś widać jego rosnącą popularność w transporcie wewnętrznym. Jako sposób zasilania wózków widłowych technologię ogniw paliwowych (Fuel Cell) wdrażają kolejne europejskie przedsiębiorstwa.


Zielony wodór dla transportu

Zielony wodór - jakie korzyści wynikają z jego zastosowania?

Wodór w formie gazowej to jeden z najobficiej występujących w przyrodzie pierwiastków. Jednak wiodącą i zyskującą na popularności metodą jego pozyskiwania jest obecnie elektroliza – energochłonny proces chemiczny, polegający na oddzieleniu atomów wodoru i tlenu

związanych ze sobą w wodzie. Pod warunkiem, że potrzebna do jego przeprowadzenia energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł, reakcja nie wiąże się z emisją gazów cieplarnianych.

Do najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania zielonego wodoru w logistyce należą:
• wyeliminowanie emisji gazów cieplarnianych na poziomie pozyskiwania paliwa oraz jego spalania;
• możliwość magazynowania i wykorzystywania niebezpośrednio po przeprowadzeniu elektrolizy;
• możliwość transportu z użyciem istniejącej infrastruktury gazociągowej;
• zdatność wykorzystania zarówno do wygenerowania energii elektrycznej, jak i otrzymywania paliwa.

Zielony wodór – praktyczne wdrożenie w transporcie wewnętrznym

Jakie bariery stoją na drodze upowszechnienia zielonego wodoru?

Polecane artykuły

Samoloty na wodór przyszłością lotnictwa?

W odpowiedzi na potrzebę ograniczenia emisji CO2 w transporcie firma Airbus przedstawiła koncepcję obiektów latających napędzanych paliwem wodorowym. Upowszechnienia tego rozwiązania będzie jednak wymagało wielostronnej współpracy.