Wielkopolska pokazała, że stawia na wodór

W ramach projektu „H2Wielkopolska: Kierunek Wodór” w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyła się konferencja „Wielkopolska Dolina Wodorowa: Edukacja dla wodoru”. Poruszono na niej m.in. temat wykorzystania wodoru w intralogistyce.

Przyjęta w 2020 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Regionalna Strategia Innowacji stawia na rozwój gospodarki zeroemisyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wodoru. Jednym z działań podejmowanych z myślą o jej realizacji jest organizacja spotkań ekspertów, biznesu i administracji samorządowej. Dnia 4 listopada 2021 r. odbyła się konferencja „Wielkopolska Dolina Wodorowa: Edukacja dla wodoru”. Jej pierwszą część stanowiły 3 panele tematyczne:

- nauki,
- jednostek samorządu terytorialnego,
- biznesu.

Najciekawszym z punku widzenia transportu wewnętrznego i magazynowania wystąpieniem była prelekcja Grzegorza Kurkowskiego, specjalisty ds. produktu STILL Polska. Ekspert wyjaśnił, jak działają stosowane w wózkach widłowych ogniwa paliwowe, przedstawił konstrukcję funkcjonujących w oparciu o tę technologię urządzeń stanowiących substytut baterii trakcyjnych (BRM – Battery Replacement Module), nakreślił obecną sytuację na światowym rynku wózków widłowych napędzanych wodorem i wskazał kluczowe korzyści wynikające z ich wdrożenia. W dalszej części prezentacji przedstawił portfolio wózków widłowych

dostępnych w technologii ogniw paliwowych oraz ograniczenia jej wykorzystania. Ważnymi częściami wystąpienia były także: porównanie kosztów eksploatacji wózków elektrycznych, spalinowych i napędzanych Fuel Cell; prezentacja możliwych sposobów pozyskiwania wodoru; oraz przedstawienie algorytmu pozwalającego sprawdzić, czy przejście na technologię ogniw paliwowych jest opłacalne w przypadku konkretnego przedsiębiorstwa. Zwieńczeniem prelekcji był pokaz filmu prezentującego wdrożenie napędzanej wodorem floty wózków widłowych w centrum dystrybucji Carrefour we Francji.


Wózki widłowe z napędem wodorowym w CARREFOUR Francja:

W drugiej części wydarzenia prelegentami byli reprezentanci: zarządu województwa, rządu oraz państwowych jednostek działających na rzecz innowacji i ochrony środowiska. Sesję plenarną zainaugurował Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Zapewnił, że kluczowym nurtem wykorzystania wodoru będzie transport zbiorowy i podkreślił rolę odnawialnych źródeł energii w produkcji wodoru. Następnie Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego i Przewodniczący Wielkopolskiej

Platformy Wodorowej, wskazał na wodór jako szansę na dekarbonizację gospodarki i zaznaczył, że zwiększenie wykorzystania wodoru wpisuje się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. W trakcie swojego wystąpienia przedstawicielka Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ewa Mazur, ogłosiła przyjęcie przez Radę Ministrów Polskiej Strategii Wodorowej. Głos zabrały także reprezentantki Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.


Podczas konferencji poruszono także takie tematy jak: rozwiązania niskoemisyjne dla samorządu, edukacja młodzieży szkolnej, rozwój biznesu opartego na ekosystemie wodorowym, idea Wielkopolskiej Doliny Wodorowej, działania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, rola dolin wodorowych oraz krajowe i europejskie finansowanie projektów wodorowych. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 osób.

Nagranie z sesji plenarnej konferencji „Wielkopolska Dolina Wodorowa: Edukacja dla wodoru”

H2Wielkopolska: Sesję plenarną konferencji Wielkopolska Dolina Wodorowa otworzył Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego

Polecane artykuły: