Logistyka przez pryzmat Telematik Award 2020

Logistyka przez pryzmat Telematik Award 2020

W trzeciej dekadzie września ogłoszono zwycięzców niemieckiej nagrody Telematik Award. Jaki obraz współczesnego rynku rozwiązań dla logistyki z pogranicza informatyki, automatyki i telekomunikacji wyłania się z werdyktów jury?

 

Telematik Award to wyróżnienie przyznawane przez Grupę Medialną Telematik-Markt.de we współpracy z niemieckim Związkiem Przemysłu Automotive (VDA, Verband der Automobilindustrie) oraz dolnosaksońskim Ministerstwem Środowiska, Pracy, Transportu i Cyfryzacji. W 2020 roku nagrodę przyznano już po raz 10. Do konkursu stanęło łącznie 190 produktów. Co przesądzało o wyróżnieniu konkretnych rozwiązań w kategoriach najbliżej związanych z logistyką i magazynowaniem? Przeanalizowaliśmy uzasadnienia werdyktów jury, staraliśmy się zidentyfikować ich wspólny mianownik i określić na tej podstawie telematyczne trendy we współczesnym transporcie i składowaniu.

 

Pojazdy autonomiczne – OPX iGo neo , STILL GmbH

Nagrodzony produkt pokazuje, że nieskomplikowane rozwiązania automatyzacji mogą przynosić ogromne korzyści w obsłudze ładunków w magazynie. Podążając samoczynnie za pickerem w procesie kompletacji, rozwiązanie eliminuje potrzebę naprzemiennego opuszczania i zajmowania stanowiska, co przyspiesza pracę nawet o 25%, i przekłada się na wymierne oszczędności.

Logistyka magazynowa – system monitorowania temperatury ciała,
ICS International GmbH

Za szybką odpowiedź na potrzebę zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa wśród pracowników magazynowych dzięki zautomatyzowanemu, zdalnemu pomiarowi temperatury ciała z możliwością ustawienia alertów w przypadku przekroczenia wartości granicznej – wszystko to w zgodzie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Logistyka kontenerowa – CLT-20ex, Intermodal Telematics GmbH

Za wysokiej jakości rozwiązanie dla logistyki kontenerowej, skupiające się na niezawodnym i całościowym gromadzeniu wszystkich danych istotnych w obsłudze cystern i kontenerów zbiornikowych.


Prostota i przyjazność użytkownikowi, kompleksowe systemy z funkcjonalnościami dostosowanymi do konkretnych potrzeb oraz rozwiązania odpowiadające na najbardziej aktualne wyzwania w logistyce i transporcie – to cechy, które łączą rozwiązania nagrodzone Telematik Award 2020. – Cieszę się, że tu, u nas – w Dolnej Saksonii – powstają kompleksowe systemy wsparcia pojazdów komercyjnych pomagające kreować przyszłość dzięki wsparciu wdrożeń AGV, skomunikowanych flot oraz pojazdów elektrycznych – mówił podczas otwarcia cyfrowego wydarzenia

 

 patron jubileuszowej edycji, Minister Środowiska, Pracy, Transportu i Cyfryzacji Dolnej Saksonii, Bernd Althusmann. Jeśli uznać kierunek wskazany werdyktami jury za rynkowy trend, sytuację można opisać następująco: klienci inwestujący w telematykę szukają przede wszystkim całościowego, prostego w obsłudze systemu zarządzania najtrafniej odpowiadającego potrzebom ich flot, magazynów i łańcuchów dostaw. Uzupełnieniem kompleksowych rozwiązań są produkty pozwalające na bieżąco reagować na pojawiające się problemy.