Naprzód w badaniach nad komunikacją maszyn

Zakończył się finansowany przez Niemieckie Federalne Ministerstwo Ekonomii i Energii projekt badawczy w obszarze stabilnych systemów przemysłowej komunikacji dla fabryk – IC4F. Co wynikło w tym kontekście ze współpracy nauki i biznesu?

IC4F, Industrial Communication for Factories, to realizowany w latach 2017-2020 projekt badawczy koordynowany przez Instytut Fraunhofera i finansowany w ramach ministerialnego programu PAICE (Platforms, Additive Manufacturing, Imaging, Communication, Engineering). Udział w nim wzięły prekursorkie przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, produkcyjne i logistyczne oraz wiodące ośrodki akademickie. Wspólnym celem uczestników, m.in. firm:

 

Bosch, Siemens, Deutsche Telekom, Nokia i STILL oraz uczelni takich jak uniwersytet w Stuttgarcie i berlińska politechnika, było stworzenie zestawu narzędzi umożliwiających prostą i bezpieczną komunikację obiektów w środowisku przemysłowym. Współpracę podsumowano podczas wydarzenia, które miało miejsca w ostatniej dekadzie października 2020 w hamburskiej siedzibie STILL GmbH. Jakie są rezultaty projektu IC4F?

 

Najważniejsze założenia IC4F i ich realizacja

Przemysł 4.0 to ważny globalny trend, ale także strategia budowania przewagi konkurencyjnej niemieckiej i europejskiej gospodarki. Dotychczas brakowało narzędzi potrzebnych do jej powszechnego wdrożenia. IC4F miał w pewnej mierze temu zaradzić. – Przez 3,5 roku trwania projektu 15 partnerów ze świata przemysłu i nauki pracowało nad technologiami składającymi się na infrastrukturalny pakiet dla skomunikowanych fabryk – mówi Ansgar Bergmann z działu Technologii i Innowacji koordynujący realizację projektu po stronie firmy. – Efekt badań umożliwi użytkownikom dobór najodpowiedniejszej technologii komunikacyjnej oraz ułatwi jej wdrożenie – tłumaczy. Na rozwiązania mające pozwalać w zakładach produkcyjnych na bezpieczną, stabilną komunikację w czasie rzeczywistym składają się technologie z obszarów takich jak: 5G, MEC (Multi-access Edge Computing), przetwarzanie w chmurze, wirtualizacja oraz monitoring i analiza połączeń.

Przykłady praktycznego zastosowania odkryć IC4F

Podczas wydarzenia, które – z zachowaniem reżimu sanitarnego – odbyło się fizycznie w siedzibie STILL, technologiczni partnerzy projektu zaprezentowali swoje osiągnięcia. Siemens pochwalił się rozwiązaniem typu „Przynieś własną sieć”, dzięki któremu połączenie dużej liczby obiektów można skonfigurować łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Deutsche Telekom pokazał, jak zarządzać certyfikatami bezpieczeństwa w chmurze, zwiększając wygodę i bezpieczeństwo komunikacji przemysłowej. Współpracując z Nokią jako dostawcą sieci 5G, STILL zademonstrował natomiast na żywo, jak działa stworzony z udziałem inżynierów firmy system łączności wózków z elementami infrastruktury magazynowej „Truck-to-X Communication”. Na przykładzie komunikacji pomiędzy wózkiem a bramą pokazano, jak jej otwarcie może być automatycznie uzależniane od fizycznych właściwości pojazdu chcącego przez nią przejechać. Podczas demonstracji zaprezentowano, jak przesyłane jest żądanie przejazdu, tworzone są wirtualne reprezentacje komunikujących się ze sobą urządzeń i jak brama porównuje wózek z cyfrowym modelem i odpowiada bądź to: odmową otworzenia (w sytuacji, gdy wózek miałby się w niej nie zmieścić), ostrzeżeniem operatora o niewielkim zapasie 

miejsca i prośbą o zachowanie ostrożności (gdy rozmiary wózka są zbliżone do maksymalnych dopuszczonych do użytkowania bramy) bądź otwarciem bez dodatkowych komunikatów – gdy rozmiary wózka odpowiadają ustalonym limitom. – Prezentując przykłady wdrożeń technologii rozwiniętych w ramach IC4F przetestowaliśmy metodologię pracy oraz dokonaliśmy wstępnej walidacji ich zastosowań w praktyce – mówi Ansgar Bergmann. – Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenia uzyskane przez uczestników projektu będą transferowane do przemysłu i pozwolą uzyskać naszym klientom znaczące korzyści – podsumowuje koordynator IC4F po stronie STILL. Patrząc na dotychczasowe wdrożenia firmy z użyciem pojazdów transportu wewnętrznego samodzielnie komunikujących się ze sobą i infrastrukturą magazynu, przewidywania te można wziąć za dobrą monetę. Rozwiązania automatyzacyjne rodziny iGo, w tym całościowe koncepcje spod znaku iGo systems, są doceniane przez ekspertów i jurorskie grona za szybkość ich realizacji oraz duży potencjał oszczędności. Nagrodą IFOY zostały wyróżnione m.in. trwające zaledwie 9 tygodni wdrożenie systemu automatyzacji w firmie Kuraray Trosifol czy autonomiczne zestawy transportowe STILL.


Demonstracja jednego z owoców IC4F – opracowanego z zaangażowaniem STILL GmbH rozwiązania: Truck-to-X Communication
Ansgar Bergmann, project manager ds. danych, sieci, technologii i innowacji KION Group
quote

Mamy szerokie doświadczenia w obszarze sieci przemysłowych oraz Przemysłu 4.0 i korzystamy z nich, by tworzyć korzystne rozwiązania.

Ansgar Bergmann, project manager ds. danych, sieci, technologii i innowacji KION Group