PEKAES jeździ bezpiecznie ze STILL Polska

Warszawski PEKAES stał się 8 października areną Międzyoddziałowych Mistrzostw Bezpiecznej Jazdy na wózkach. Akcję edukacyjną promującą przepisową i efektywną pracę operatorów zrealizowano wraz ze STILL Polska już po raz trzeci.


- Nasza inicjatywa służy doskonaleniu umiejętności i poszerzeniu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy w terminalu. Nie ustajemy w wysiłkach, aby prowadzić różnorodne działania edukacyjne pod kątem przestrzegania procedur w zakresie bezpieczeństwa. Jednym z przykładów takich inicjatyw jest Akademia Bezpiecznej Jazdy PEKAES i STILL. Przypominamy w ten sposób, że obowiązkiem nas wszystkich jest dbać o to, aby swoimi działaniami nie narażać siebie oraz innych członków załogi na jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Dodatkowo, tego typu inicjatywy oprócz aspektu edukacyjnego mają wymiar budowania zaangażowania i atmosfery pozytywnej rywalizacji – mówi Katarzyna Zalewska, Dyrektor Personalny PEKAES. 

Według statystyk GUS odsetek wypadków spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem sięga nawet 70 procent. Dlatego też niezwykle ważne jest skuteczne edukowanie pracowników. Projekty takie jak ten realizowany przez nas wspólnie z PEKAES doskonale trafiają w tę potrzebę – mówi Grzegorz Kurkowski, jeden z prowadzących zajęcia Akademii Bezpieczeństwa STILL. – Podczas warsztatów pokazujemy na konkretnych przykładach, czym grozi nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dajemy okazję doświadczyć w kontrolowanych warunkach zjawisk, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w codziennej pracy. Jesteśmy przekonani, że dzięki stosowanym przez nas praktycznym metodom to, co chcemy przekazać operatorom, zostaje z nimi na długo – tłumaczy. 

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Organizowanie cyklicznych, ponadobowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa jazdy pozwala także pokazać kadrom, że ten obszar ma dla kierownictwa kluczowe znaczenie. Sygnał ten wprost mówi, że poświęcenie kilku godzin pracy, by ograniczyć ryzyko wypadków jest opłacalne i ważne. Konkursy bezwypadkowej jazdy, takie jak

wspólna Akademia PEKAES i STILL pomagają wzmocnić ten efekt. Na przykładzie akcji takich jak ta widać, że dla polskich firm bezpieczeństwo staje się coraz ważniejsze. Popularność podobnych działań rośnie z roku na rok, a w wielu przedsiębiorstwach działania mają charakter cykliczny i długofalowy.

Przeczytaj także

Grupa Żywiec: dozbrojenie browarów

Opisujemy jak w nową strategię maksymalizacji zysków wpisała się modernizacja floty zrealizowana wspólnie ze STILL Polska.