IFOY 2021 pod znakiem automatyzacji

Laureaci nagrody IFOY 2021. Fot. IFOY

Werdykt jury konkursu IFOY 2021 nie pozostawia w wątpliwości, jaki trend jest najważniejszy we współczesnej intralogistyce. Na sześć przyznanych w tym roku wyróżnień aż pięć związanych jest w jakiś sposób z automatyzacją transportu.


Przedstawiciel STILL GmbH odbierający nagrodę IFOY 2021 za wdrożenie systemu automatyzacji w magazynie firmy Danfoss.

IFOY to organizacja stawiająca sobie za cel tworzenie obiektywnych ram oceny produktów i usług intralogistycznych. Kryteria te stosuje do corocznego typowania rozwiązań najlepiej trafiających w bieżące runku. Z wyników edycji konkursu za rok 2021 wyłania się dość jednoznaczny obraz tego, co jest dziś pożądane w branży transportu wewnętrznego. Elastyczny i przystępny cenowo robocik autonomiczny, rozwiązanie automatyzujące transport w strefach buforowych, oprogramowanie pozwalające na integrację pracy  zautomatyzowanych pojazdów różnych dostawców, bazująca na produkowanych seryjnie pojazdach całościowa automatyzacja magazynu oraz pierwsza w świecie w pełni zautomatyzowana platforma transportowa – 5 na 6 laureatów IFOY 2021 to rozwiązania automatyzacyjne. Szóstą nagrodę – w kategorii pojazd specjalny – przyznano w pełni elektrycznemu wózkowi widłowemu podwieszanemu do ciężarówki. Chcąc na podstawie wyników konkursu IFOY sformułować, co jest na czasie w intralogistyce, współczesne trendy należałoby podsumować następująco: automatyzacja, długo, długo nic, a potem upowszechnienie napędu elektrycznego. Jakie oblicza innowacji poprzez automatyzację można dostrzec w docenionych w 2021 r. rozwiązaniach?

Automatyzacja tam, gdzie dotąd nie miała uzasadnienia

W kategorii AGV wyróżnienie przyznano rozwinięciu idei niewielkich robotów transportowych – niższych, nieco bardziej autonomicznych i znacznie tańszych od dostępnych produktów z podobnymi funkcjami. Nagroda specjalna trafiła do mobilnego, sterowanego online i przemieszczającego się po szynie przenośnika palet sprzyjającego automatyzacji części prac transportowych na produkcji i w procesie kompletacji. Za najlepsze rozwiązanie pochodzące od start-upu uznano natomiast całościowy system zautomatyzowanych regałów

magazynowych z platformami transportowymi zaprojektowany w sposób gwarantujący urządzeniom dostęp do każdego miejsca paletowego. Wspólną cechą trzech opisanych powyżej rozwiązań jest obalanie barier rozwoju automatyzacji – czy to dzięki obniżeniu kosztów inwestycji, czy to ze względu na pomysł umożliwiający skutecznie zastosowanie maszyn tam, gdzie dotąd bardziej opłacalne było skorzystanie z obsługi procesów przez operatorów.

Zautomatyzowany systemowy wózek widłowy VNA serii MX-X iGo systems w magazynie Danfoss.

Automatyzacja skalowalna i uniwersalna

Kolejne dwa zwycięskie rozwiązania łączy zwiększanie potencjału wdrożeń automatyzacyjnych poprzez ich upraszczanie, uelastycznianie i skalowalność. Nagrodę w kategorii „Oprogramowanie intralogistyczne” jury przynzało systemowi umożliwiającemu obsługę pojazdów AGV różnych producentów na jednym obszarze za pośrednictwem wystandaryzowanego interfejsu. Za najlepsze „Całościowe wdrożenie magazynowe” uznano natomiast system automatyzacji z cyfrowymi narzędziami monitoringu i optymalizacji pracy floty, w którym wykorzystano seryjnie prowadzone wózki widłowe oraz dodatkowy system bezpieczeństwa. W ocenie ekspertów projekt pokazuje, jak będzie wyglądać przyszłość zarządzania zautomatyzowanymi magazynami. Co wyróżnia to rozwiązanie?

System automatyzacji magazynu w firmie Danfoss

Zautomatyzowane wózki podnośnikowe serii EXV iGo systems w magazynie Danfoss.

„Imponujący przykład tego, jak praca automatycznych magazynów będzie kontrolowana, monitorowana i analizowana w przyszłości” – tak projekt automatyzacji zrealizowany przez firmę STILL w obiekcie Danfoss opisali jurorzy IFOY. Wyróżnikiem systemu jest stopień, w jakim wchodzą ze sobą w interakcje jego poszczególne elementy. Produkowane seryjnie i przystosowane do samodzielnej jazdy systemowe i podnośnikowe wózki widłowe (MX-X i EXV w wersji iGo systems) komunikują się ze sobą poprzez interfejsy wymiany danych

i systemy bezpieczeństwa. Wszystkie dane gromadzone są w nadrzędnym systemie, który korzysta z technologii uczenie maszynowego, by eliminować błędy i optymalizować pracę zautomatyzowanej floty. Według wstępnych danych z wdrożenia, rozwiązania to pozwala ograniczyć koszty operacyjne o około 20 proc. Model automatyzacji w oparciu o tę technologię sprawdził się na tyle dobrze, że firma Danfoss podjęła decyzję o jego przeszczepieniu do centrum dystrybucji w Rødekro.