Czy automatyczne wózki są bezpieczne?

Samojezdne pojazdy stają się coraz bardziej popularne. Barierą dla ich upowszechnienia mogą być obawy o bezpieczeństwo. Na ile AGV są bezpieczne? Jakie systemy gwarantują, że wózki automatyczne nie wejdą w kolizję z infrastrukturą magazynu i innymi uczestnikami ruchu?


Wskutek rosnących kosztów pracy, coraz większej presji na tempo procesów magazynowych oraz trudności z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników automatyzacja transportu wewnętrznego zyskuje na popularności. Także w naszym kraju w wielu przypadkach opłacalne staje się wdrożenie wózków samojezdnych. Stojący przed decyzją o ich zastosowaniu menadżerowie często zadają sobie jednak pytanie, czy automatyczne pojazdy intralogistyczne są bezpieczne. Mówiąc krótko, odpowiedź brzmi: tak. Dobrze widać to na przykładzie wózka podnośnikowego STILL EXV-SF w technologii samodzielnej jazdy STILL iGo systems.


Laserowy system nawigacji oparty na reflektorach

Samojezdne wózki AGV STILL iGo systems wyposażone są standardowo w laserowy skaner umieszczony w górnej części pojazdu. Przeszukuje on przestrzeń wokół urządzenia, identyfikując swoje położenie metodą triangulacji w oparciu o odległość i kąt odbicia wiązki od reflektorów rozmieszczonych w strategicznych miejscach obiektu.


Laserowy system nawigacji EXV iGo systems bazujący na reflektorach.

Odpowiedzi udziela:

Dominik Jasiok, Advanced Applications Manager STILL Polska

Nawigacja na bazie odblasków ma szereg zalet:

 • montaż reflektorów jest prosty i szybki; nie wymaga dużych nakładów pracy;
 • w razie zmiany sposobu aranżacji magazynu łatwo można zdemontować odblaski i zamontować je ponownie; zachowuje się więc elastyczność organizacji tras przejazdu;
 • nie ma konieczności dostosowania posadzki do potrzeb pojazdów samojezdnych;
 • nawigacji nie przeszkadza nachylenie podłoża;
 • nie występują związane z kanałami kablowymi, kratkami itp. ograniczenia dostępności dla AGV poszczególnych stref magazynu;
 • dokładność pozycjonowania wynosi 10 milimetrów.

Wózki AGV STILL iGo systems: bezpieczeństwo w standardzie

Wyposażone w pakiet automatyzacyjny STILL iGo systems seryjne wózki podnośnikowe EXV-SF  kontrolują swoje otoczenie w polu 360°. Dwa przednie i jeden tylny skaner SICK PLS identyfikują osoby znajdujące się w przestrzeni wokół wózka. Skanery posiadają dwa zestawy pól: pole ochronne i ostrzegawcze.

 • Jeżeli przeszkoda zostanie wykryta w polu ostrzegawczym (to pole jest szersze i dłuższe), wózek zmniejszy swoją prędkość;
 • jeżeli przeszkoda zostanie wykryta w polu ochronnym, przekaźnik przerwie obwód bezpieczeństwa i wózek wykona zatrzymanie awaryjne.
Pakiet automatyzacyjny w technologii STILL iGo systems

Z zasady pojazd rusza lub wraca do pełnej prędkości automatycznie po usunięciu przeszkody z pola widzenia. Dodatkowo, wózki AGV iGo systems wyposażone są w takie systemy bezpieczeństwa jak:

 • awaryjne przyciski bezpieczeństwa wywołujące po wciśnięciu natychmiastowe zatrzymanie wózka;
 • światła ostrzegawcze i kierunkowskazy komunikujące ruch pojazdu, skręcanie, obsługę ładunku, błędy itp.
 • sygnał dźwiękowy identyfikujący ruch pojazdu czy wystąpienie błędów.
Sygnalizacja dźwiękowa samojezdnego wózka podnośnikowego STILL EXV iGo systems
Wyłączniki bezpieczeństwa automatycznego wózka podnośnikowego EXV iGo systems
Oświetlenie sygnalizacyjne AGV STILL EXV iGo systems

Dostępne opcjonalnie systemy bezpieczeństwa AGV

Jako wyposażenie opcjonalne automatycznego wózka podnośnikowego STILL EXV-SF iGo systems dostępne są:

 • układy służące wykrywaniu obiektów tuż nad poziomem posadzki;
 • zaawansowane systemy oświetlenia sygnalizacyjnego,
 • zestaw czujników gwarantujących właściwe podejmowanie ładunków, w tym sensory: zajętości wideł, końcówki wideł, obecności ładunku i jego przesunięcia.
Skaner skośny SICK S100 umieszczony z przodu wózka podnośnikowego klasy AGV
Skanery skośne SICK S100 umieszczone z boku wózka automatycznego STILL EXV iGo systems

Umieszczone z przodu (pojedynczy) lub z boku (dwa, po przeciwnych stronach pojazdu) skanery skośne SICK S100 przeszukują przestrzeń w pionie i zatrzymują wózek, gdy wykryją przeszkody w obrębie pól ochronnych. W ciasnych korytarzach układ może być wyłączany.

Systemy oświetlenia ostrzegawczego Blue Light oraz Red Light wyświetlają – odpowiednio:

 • niebieski punkt świetlny rzucany na posadzkę przed pojazdem w kierunku jazdy, z daleka wskazujący innym uczestnikom ruchu, gdzie jest wózek i w którą stronę się przemieszcza;
 • linie czerwonej strefy ostrzegawczej wokół wózka, wejście w którą spowoduje zatrzymanie pojazdu.

Rozwiązania są szczególnie polecane klientom, w których AGV będą pracować w strefach ruchu mieszanego.

Dodatkowy system oświetlenia STILL Blue Light i Red Light

Podsumowanie: AGV są bezpieczne

Podsumowując, samojezdne wózki klasy AGV zautomatyzowane w oparciu o technologię STILL iGo systems są w pełni bezpieczne. Standardowe wyposażenie zapewnia dokładną nawigację, wykrywanie najczęściej występujących w magazynach przeszkód oraz adekwatne reagowanie w razie ich wystąpienia.

Sygnały świetlne i dźwiękowe sprawiają, że pojazdy są dobrze zauważalne dla innych uczestników ruchu. W razie potrzeby – gdy w magazynie występują nietypowe przeszkody lub intensywność ruchu jest duża, wózki samojezdne STILL można wyposażyć w dodatkowe skanery i oświetlenie bezpieczeństwa.


Polecane artykuły:

Automatyzacja na miarę potrzeb i możliwości

Kluczem do logistyki przyszłości będzie automatyka. Na drodze jej rychłego upowszechnienia stoją dziś jednak koszty inwestycji i niedobór wykwalifikowanych kadr. Rozwiązania automatyzacyjne STILL pokazują, że lukę tę da się wypełnić.