Automatyzacja na miarę potrzeb i możliwości

Kluczem do logistyki przyszłości będzie automatyka. Na drodze jej rychłego upowszechnienia stoją dziś jednak koszty inwestycji i niedobór wykwalifikowanych kadr. Rozwiązania automatyzacyjne STILL pokazują, że lukę tę da się wypełnić.

Na skróty:

  • Automatyzacja jest w przyszłości nieunikniona, ale obecnie zazwyczaj wiąże się z dużymi kosztami. Barierą dla jej upowszechniania jest także niedobór wykwalifikowanych kadr.

  • Odpowiedzią STILL na dzisiejsze potrzeby rynku jest zróżnicowana oferta rozwiązań automatyki oraz przeniesienie koncepcyjnej i wykonawczej odpowiedzialności na dostawcę.
  • W efekcie STILL jest w stanie dobrać opłacalne rozwiązania automatyzacyjne do niemal każdego przedsiębiorstwa.
  • Przykładami rozwiązań STILL na zróżnicowanych poziomów automatyzacji są: iGo remote, iGo neo, iGo pilot, iGo easy oraz iGo systems.

 

Przewiduje się, że na przestrzeni lat 2019-2025 wartość globalnego rynku automatyki logistycznej wzrośnie z 55 do 108 mld dolarów. Motorami wzrostów w tym obszarze mają być: rosnąca popularność e-commerce, dążenie do wzrostu wydajności procesów transportu wewnętrznego przy jednoczesnej potrzebie obniżania ich kosztów oraz upowszechnienie oczekiwań względem cyfryzacji i transparentności łańcucha dostaw. Jako główne bariery popularyzacji technologii automatyzacyjnych identyfikuje się wysokie koszty inwestycji oraz sytuację na rynku pracy charakteryzującą się niewystarczającą liczbą osób posiadających kwalifikacje potrzebne do kompetentnego zarządzania zautomatyzowanymi procesami. Mając świadomość tych uwarunkowań, firma STILL wypracowała metodę postępowania, dzięki której można przezwyciężyć te trudności. Składają się na nią fachowe doradztwo po stronie dostawcy oraz rozbudowany asortyment rozwiązań o zróżnicowanej złożoności i koniecznych do ich wdrożenia nakładach

 

inwestycyjnych. – Od instalowanej w wózkach systemowych VNA nawigacji STILL iGo Pilot, samodzielnie kierującej wózek wraz z operatorem do konkretnego, wskazanego przez WMS miejsca paletowego; przez autonomicznych partnerów kompletacji STILL iGo neo podążających za operatorem niezależnie od innych systemów; aż po całościowe realizacje, w ramach których z oprogramowaniem i ze sobą nawzajem komunikują się jednostki AGV zdolne omijać przeszkody i pieszych, pobierać i odkładać palety, ładować baterie itd. – automatyzacja ma wiele oblicz – mówi Rafał Pańczyk. – Dobór odpowiedniego rozwiązania i przekonanie klientów o jego trafności i ekonomicznej zasadności to kwestia indywidualnego podejścia, umiejętności zbudowania relacji opartej na zaufaniu, ale także elastyczności – dodaje Advanced Applications Manager STILL Polska. Oto krótka charakterystyka poszczególnych rozwiązań automatyzacyjnych oferowanych przez STILL.

STILL iGo remote

Remote

System iGo remote to intuicyjny i wygodny w obsłudze pilot sterowania wózkami do kompletacji, umożliwiający ich zdalną, bezpieczną obsługę. Działające w jego ramach pojazdy wyposażone są w skaner otoczenia, który automatycznie powoduje zatrzymanie się wózka, jeśli na jego trasie pojawi się przeszkoda. Wyeliminowanie konieczności manualnego prowadzenia pojazdów przyczynia się nie tylko do znacznej oszczędności czasu, ale także zwiększenia poziomu wydajności procesu kompletacji zamówień.

STILL iGo neo

neo

STILL iGo neo to rodzina autonomicznych partnerów kompletacji samoczynnie poruszających się za operatorem, dostosowując się do jego rytmu pracy i całkowicie zwalniając go z konieczności obsługi sterowania jazdą. Bezpieczne podążanie za człowiekiem i włączanie się do procesów transportowych możliwe jest dzięki zintegrowanemu z urządzeniem układowi Motion Tracking. Dzięki wchodzącym w jego skład czujnikom i laserowemu systemowi rozpoznawania otoczenia, wózki iGo neo w czasie rzeczywistym analizują topografię magazynu, usytuowanie regałów, lokalizację użytkownika i innych uczestników ruchu. Pierwsze wdrożenia dowodzą, że zwolnienie operatora z obowiązku kontroli wózka, pozwalające w pełni poświęcić się zadaniom związanym z kompletacją, pozwala zaoszczędzić około 30% czasu pracy.

STILL iGo pilot

pilot

System iGo pilot to stosowany w wózkach VNA serii EK-X oraz MX-X interfejs pozwalający łączyć dane z oprogramowania WMS z informacjami o topografii magazynu i wykorzystywać je do odciążenia operatora z zadań związanych ze sterowaniem wózkiem pomiędzy miejscami paletowymi odwiedzanymi w procesie kompletacji i składowania. Wózek pobiera z systemu zarządzania magazynem informacje o lokalizacji ładunku i samodzielnie wyznacza optymalną trasę do tego punktu – z uwzględnieniem zaprogramowanych zaleceń bezpieczeństwa. Po pobraniu lub odłożeniu towaru dane są automatycznie przekazywane do centralnego komputera, co pozwala unikać błędów w kompletacji oraz niepoprawnego składowania.

STILL iGo easy

easy

iGo Easy to aplikacja umożliwiające automatyzację pracy wózków podnośnikowych za pośrednictwem prostego interfejsu obsługiwanego z poziomu tabletu. System umożliwia programowanie tras przejazdu i zadań wykonywanych w określonych punktach magazynu bez konieczności posiadania wiedzy z zakresu informatyki, programowania i robotyki. Obsługuje kompletację do poziomu 800 mm. Rozwiązanie łączy relatywnie niskie koszty wdrożenia z korzyściami wynikającymi z automatyzacji: od większego bezpieczeństwa transportu delikatnych towarów po zmniejszone zużycie komponentów.

STILL iGo systems

systems

Na zaawansowane rozwiązania iGo systems składają się seryjnie produkowane wózki widłowe wyposażone w kompletną technologię AGV. Po stronie dostawcy jest tu zarówno analiza procesów, planowanie jak i wdrożenie optymalnych produktów automatyzacyjnych. W zależności od typu magazynu i specyfiki zadań dobiera się systemy nawigacji pozwalające wózkom samodzielnie przemieszczać się w konkretnych warunkach. W razie potrzeby pojazdy mogą być przełączone także w tryb sterowania ręcznego.

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Czytaj także

Co jest kluczowe podczas planowania automatyzacji?

Współczesne rozwiązania z obszaru automatyzacji są bardzo zróżnicowane, a termin jest w związku z tym bardzo pojemny. Automatyzacji mogą podlegać zarówno pojedyncze zadania, całe procesy , jak i całe obiekty magazynowe.

iGo neo: więcej niż automatyczny!

Mówiąc o nowoczesnych rozwiązaniach dla przemysłu, często zamiennie używa się słów „automatyczny” i „autonomiczny”. Różnica jednak istnieje. Łatwo wytłumaczyć ją na przykładzie iGo neo, innowacyjnego partnera kompletacji od STILL.

Pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo

Historyczne, pierwsze komercyjne wdrożenie iGo neo - autonomicznego partnera kompletacji, ucieleśniającego strategię elastycznej automatyzacji STILL - miało miejsce w przedsiębiorstwie logistyczno-spedycyjnym L.I.T. Opisujemy, co doprowadziło do realizacji i jakie dokładnie rozwiązania zastosowano