Jaki wpływ na rynek pracy ma automatyzacja przedsiębiorstw?

Czy automatyzacja w intralogistyce oznacza masowe zwolnienia w magazynach i przemyśle? Czy w związku z rozwojem technologicznym pracownicy tej branży powinni obawiać się o swoją przyszłość? W jaki sposób upowszechnienie automatyzacji zmienia rynek pracy?


Choć w przestrzeni publicznej od kilku lat wybrzmiewają obawy związane z tym, że automatyzacja będzie w zastraszającym tempie odbierać ludziom pracę, dane tego nie potwierdzają. Według szacunków przedsiębiorców ankietowanych w ramach raportu Future of Jobs 2020 w ciągu 5 lat automatyzacja ogółu zadań w biznesie miała zwiększyć się z 33 do 47 proc. Kolejna edycja dokumentu, wydana przez Światowe Forum Ekonomiczne w 2023 roku, zweryfikowała te prognozy. W przeciągu 3 lat stopień automatyzacji wzrósł zaledwie o 1 pp., do 34 proc. Wydaje się zarazem, że ankietowani urealnili swoje oczekiwania względem tempa rozwoju technologii. Respondenci badań do raportu Future of Jobs 2023 szacują, że w perspektywie 2027 r. udział automatów w rynku pracy zwiększy się do 42%.

Automatyzacja postępuje i jest okazją do zapełnienia luki kadrowej

Nie zmienia to faktu, że automatyzacja postępuje – w niektórych branżach szybciej niż w innych. Według opracowania World Economic Forum w jej efekcie spadać będzie przede wszystkim potrzeba zatrudnienia ludzi do wykonywania powtarzalnych prac urzędowych, administracyjnych czy związanych z wprowadzaniem danych. Jako że operatorów maszyn oraz robotników produkcyjnych i logistyki wciąż brakuje w wielu europejskich gospodarkach, wzrost poziomu automatyzacji w tym obszarze pomoże zmniejszyć dysproporcję pomiędzy podażą o popytem pracy. Wzrośnie natomiast zapotrzebowanie na umiejętności pozwalające na skuteczne korzystanie z AI i Big Data. Aż 42 proc. przedsiębiorców widzi potrzebę szkolenia ludzi w tym zakresie w perspektywie 2027 roku. Kluczowymi kompetencjami będą myślenie analityczne i twórcze.

Analiza Big Data i współpraca z AI to jedna z kompetencji przyszłości.


Automatyzacja magazynów klientów STILL odzwierciedla najnowsze trendy

Automatyzacja w Hase Safety Group w oparciu o wózki w technologii STILL iGo systems.
W centrum dystrybucji Migros pracę wspomagają autonomiczne wózki wsparcia kompletacji STILL OPX iGo neo.

Odzwierciedlenie tych trendów widzimy wśród klientów STILL już dziś. Realizowane przez nas projekty automatyzacji magazynów są często odpowiedzią na brak możliwości znalezienia rąk do pracy przy jednoczesnej potrzebie wzrostu przepustowości. Wraz z wdrożeniem AGV, AMR i pokrewnych rozwiązań rośnie ilość zadań możliwych do wykonania przez określoną liczbę osób. Dobrymi przykładami uzyskania takiego rezultatu są realizacje z elementami automatyzacji

w Hase Safety Group czy Migros. W obu przypadkach dzięki wykorzystaniu współpracy ludzi i pojazdów AGV udało się zwiększyć produktywność pracowników oraz zwiększyć dobowe możliwości przeładunkowe. Prócz tego efektu zastosowanie rozwiązań automatycznych i autonomicznych zwiększa zapotrzebowanie na osoby zdolne interpretować duże partie danych i optymalizować dzięki temu pracę maszyn.Jaki wpływ ma automatyzacja na rynek pracy?

Chcąc więc krótko odpowiedzieć na pytanie, jaki wpływ na rynek pracy ma automatyzacja przedsiębiorstw, należałoby wskazać następujące kwestie:

  • Wyręcza ludzi w powtarzalnych zadaniach.
  • Pozwala podnosić produktywność, niwelując w pewnej mierze lukę kadrową istniejącą w części branż (w tym transporcie i przemyśle).
  • Zwiększa zapotrzebowanie na osoby zdolne analizować duże zbiory danych i wyciągać z nich wnioski.

 

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Polecane artykuły:

Przed nami dekada magazynów automatycznych

Co to jest magazyn automatyczny? Jakie technologie są stosowane w automatyzacji magazynów i jakie korzyści wynikają z automatyzacji w intralogistyce?