Automatyzacja magazynów to przyszłość logistyki

W coraz większej liczbie magazynów – także w Polsce – rozwiązania automatyzacyjne wykorzystywane są jako wsparcie pracowników w realizacji procesów logistycznych. Zapytaliśmy ekspertów, co przesądza o dynamicznym rozwoju tego trendu.

Według raportu Interact Analysis na temat rozwiazań automatyzacji magazynowej, w okresie 2020-2025 globalny rynek wykorzystywanych w niej produktów i usług będzie rósł w tempie 18% rocznie. Zastępowanie ludzkiej siły roboczej przez maszyny w powtarzalnych i monotonnych zadaniach procesu magazynowego cieszy się popularnością nie tylko na Zachodzie, ale zyskuje

popularność także w naszym kraju.  Z czego wynika i jak przebiega rozwój rozwiązań automatyki magazynowej, opowiedzieli: Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management w firmie STILL oraz Hubertus Wabnitz, Head of Sales Intralogistics Solutions KION Industrial Trucks & Services EMEA.

W jaki sposób rozwój koncepcji Przemysłu 4.0 wpływa na gospodarkę magazynową?

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management w firmie STILL

W ramach koncepcji Przemysłu 4.0 przekształceniu ulegają procesy produkcji, ale także logistyki magazynowej. U podstaw tego nurtu leżą dwie kluczowe grupy rozwiązań: sieci cyfrowe i autonomiczne systemy do optymalizacji całych łańcuchów wartości. Tam, gdzie ludzie, maszyny, software i urządzenia połączone są w sieć, możliwa jest komunikacja pomiędzy nimi, której efektem jest zapis danych. Celem Intralogistyki 4.0 jest wykorzystanie i połączenie tych danych w celu poprawy wydajności pracy. Przejawami tego trendu jest zarówno wyposażanie standardowych wózków widłowych w cyfrowe narzędzia pomagające operatorom wykonywać zadania efektywniej, ich całkowita automatyzacja, jak i rozwiązana chmurowe wykorzystująca sztuczną inteligencję do analizy danych. Dzięki ich zastosowaniu i rozwojowi powstają nowe usługi i modele biznesowe, kreujące wartość dla klienta i sprawiające, że procesy stają się jeszcze bardziej wydajne.

Rhea Langkammer, Head of Marketing Application & Services Brand Management

W jaki sposób STILL przyczynia się do rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0?

Aktywnie działamy na rzecz rozwoju intralogistycznych rozwiązań przyszłości. Przykładem są prowadzone we współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Stowarzyszeniem VDMA ds. Przeładunku Materiałowego i Intralogistyki prace nad standardowym interfejsem dla zautomatyzowanych pojazdów sterowanych (Automated Guided Vehicles, AGV). Celem tego rozwiązania jest uproszczenie włączania nowych urządzeń do istniejących systemów sterowania. Uniwersalna platforma pośrednicząca umożliwi równoległą pracę z pojazdami AGV różnych producentów oraz ich integrację z wieloma systemami. Odgrywamy w tym procesie ważną rolę – chcąc umożliwiać naszym klientom pokonywanie przeszkód na drodze do automatyzacji

Jaką rolę w Przemyśle 4.0 odgrywa automatyzacja magazynów?

Wyróżnione IFOY 2021 wdrożenie automatyzacji magazynowej STILL iGo systems i chmurowego rozwiązania analitycznego STILL iGo insights w firmie Danfoss

Intralogistyka to istotny element Przemysłu 4.0. Od dawna dostawcy koncentrują się na cyfryzacji procesów produkcyjnych i maszyn, ale równie ważny okazuje się nowoczesny, elastyczny i skalowalny łańcuch dostaw. Prawie żadne inne rozwiązanie nie oferuje tak dużego potencjału optymalizacji procesów, wymiany danych i tworzenia sieci, jak zautomatyzowane systemy magazynowe. Na obecnym etapie rozwoju technologicznego każda operacja logistyczna daje możliwość automatyzacji – czasem częściowej, w innych przypadkach - całościowej. Dziś główne wyzwanie polega na tym, że istnieją setki dostawców, start-upów,

firm technologicznych i programistycznych, które próbują zdobyć rynek w tym obszarze. Może to być konfudujące dla firm, które chciałyby rozpocząć automatyzację swoich procesów. W STILL angażujemy się w innowacje w obszarze Przemysłu 4.0 i automatyzacji w ramach różnych projektów badawczych i wewnętrznych prac rozwojowych. Jesteśmy przekonani, że rozwiązania z tych obszarów powinny wnosić maksymalną wartość dla firmy użytkownika. Dlatego też wszystkim innowacjom przyglądamy się z perspektywy ich opłacalności oraz przydatności dla naszych klientów.

W jaki sposób w rozwiązaniach automatyzacyjnych wykorzystywane są gromadzone dane?

Bez mądrego wykorzystywania gromadzonych danych rozwój w dziedzinie autonomicznej jazdy i optymalizacji pracy nie byłby możliwy. Przykładem ich zastosowania jest iGo insights (system wykorzystany m.in. w nagrodzonym IFOY 2021 wdrożeniu w Danfoss – przyp. red.) – chmurowe narzędzie analityczne, samodzielnie obliczające i interpretujące korelacje danych

oraz generujące na ich podstawie zalecenia optymalizacyjne. Informacje zbierane przez systemy sterowania AGV są w tym przypadku automatycznie przesyłane do chmury i analizowane. Informacje i wynikające z nich propozycje usprawnień dostępne są użytkownikom za pośrednictwem portalu internetowego.


Jaka jest natura partnerstwa pomiędzy STILL i Dematic i w jaki sposób przynosi ono korzyści klientom Grupy KION?

Hubertus Wabnitz, Head of Sales Intralogistics Solutions KION Industrial Trucks & Services EMEA

Ogólnie rzecz biorąc, rozróżniamy automatykę stacjonarną i mobilną. Jako STILL dostarczamy naszym klientom elementy, które są klasyfikowane jako automatyka mobilna, takie jak zautomatyzowane i autonomiczne wózki przemysłowe. Elementy automatyki stacjonarnej, takie jak systemy przenośników, układarki, dźwigi lub urządzenia do paletyzacji, dostarcza siostrzana spółka Dematic.

Dematic jest jednym z wiodących światowych dostawców zintegrowanych technologii automatyzacji, oprogramowania i usług do optymalizacji łańcucha dostaw. Dzięki współpracy z nimi STILL jest w stanie zaoferować klientom niezwykle rozległą gamę rozwiązań automatyki wewnątrzzakładowej.

Hubertus Wabnitz, KION ITS EMEA

Na czym polega synergia między usługami STILL i Dematic?

Mamy na koncie wdrożenia, w których STILL i Dematic wspólnie pracowały z klientem nad realizacją jego potrzeb. Dzieje się tak w obiektach, w których zasadne jest połączeniu stacjonarnej automatyki i zautomatyzowanych wózków. Naszym celem zawsze jest wsparcie klienta w znalezieniu optymalnego rozwiązania, niezależnie od tego, kto je dostarczy. Przykładowo, w jednym z naszych najnowszych projektów eksperci STILL opracowali w toku doradztwa intralogistycznego koncepcję systemu AutoStore® (mowa o wspólnym wdrożeniu STILL i Dematic w Siemens – przyp. red.). Firma STILL dostarczyła potrzebne do jej realizacji regały i platformy. W procesie przetargowym na dostarczenie mobilnych robotów do ich obsługi zwyciężyła firma Dematic. Przejęła wówczas także rolę generalnego wykonawcy. Współpraca przebiegała modelowo.