Transport wewnętrzny w przetwórstwie rolnym

W czasie zbiorów potrzeby transportowe w branży przetwórstwa rolnego rosną skokowo na kilka tygodni bądź miesięcy. To idealne warunki, żeby skorzystać z wynajmu krótkoterminowego wózków widłowych. Po jakie modele sięga się najczęściej?


Roczny wolumen produkcji warzyw gruntowych oraz owoców z drzew, krzewów i plantacji jagodowych w naszym kraju wynosi około 9 mln ton. Oznacza to konieczność obsłużenia – przez producentów i ich odbiorców – setek tysięcy wypełnionych płodami rolnymi

nośników ładunku w przeciągu zaledwie kilku miesięcy. Jakie wózki widłowe, usługi i osprzęt pozwalają na efektywne magazynowanie, składowanie i dalszy transport owoców i warzyw?


Krótkoterminowy wynajem wózków widłowych

Ze specyfiki funkcjonowania branży produkcji roślinnej i jej przetwórstwa wynika, że na przestrzeni kilku tygodni lub kilku miesięcy trzeba obsłużyć – bądź to zwieźć i składować, bądź przekazać partnerom – znaczący wolumen ładunków. W związku z restrykcjami dotyczącymi produktów żywnościowych oraz koniecznością ostrożnego obchodzenia się z produktem, by zachował zakładaną jakość, warto korzystać z rozwiązań transportu wewnętrznego optymalnie dopasowanych do specyfiki zadań – zarówno pod kątem czystości napędu, jak i precyzji i wygody sterowania. Opcją dającą dostęp do wysokiej jakości, ergonomicznych, wydajnych i dostosowanych do pracy z produktami

żywieniowymi wózków widłowych – bez konieczności ponoszenia kosztów ich zakupu i ciągłego utrzymywania – jest wynajem krótkoterminowy. Pozyskanie wózków widłowych w tym modelu daje swobodę dopasowania terminu korzystania z pojazdów do realnych potrzeb (nawet od kilku dni do kilku miesięcy). Utrzymanie pojazdów w stanie gotowości do pracy z maksymalną efektywność leży po stronie dostawcy. Wynajem krótkoterminowy wózków widłowych daje także możliwość wyposażenia pojazdów w osprzęt maksymalizujący wydajność obsługi ładunków. Jakiego rodzaju rozwiązania sprawdzają się najlepiej w branży produkcji roślinnej?


STILL

Uniwersalne wózki czołowe – w tym z obrotnicami na skrzyniopalety

Klasą urządzeń transportu wewnętrznego cieszącą się największą popularnością wśród sadowników, plantatorów i podmiotów obsługujących dostawy świeżych owoców i warzyw są elektryczne wózki czołowe z przeciwwagą o udźwigu do 2 ton. Te uniwersalne pojazdy pozwalają na transport poziomy, załadunek ciężarówek i sztaplowanie ładunków. Maszyny przeznaczone do pracy w sadownictwie i na plantacjach zazwyczaj doposaża się też w terenowe ogumienie. Dzięki temu mogą wspierać przewóz ładunków poza magazynem i placem przeładunkowym.

Czołowe wózki widłowe wyposażone w obrotnice umożliwiają efektywne przesypywanie jabłek ze skrzyniopalet do większych pojemników. W wariantach ze standardowymi widłami efektywnie pozwalają z one kolei obsługiwać spaletyzowane ładunki na kolejnych etapach łańcucha dostaw. Bezemisyjny napęd elektryczny gwarantuje natomiast, że produkty spożywcze nie będą miały kontaktu ze spalinami. Działające w tej branży podmioty posiadające własne magazyny i chłodnie korzystają również z bardziej specjalistycznego sprzętu.


Wózki widłowe wysokiego składowania do pracy w chłodni

W chłodniach i sortowniach najwięksi producenci, dystrybutorzy i przetwórcy owoców i warzyw do transportu i sztaplowania nośników ładunków wypełnionych płodami rolnymi wykorzystują elektryczne wózki podnośnikowe i wózki wysokiego składowania. Nie wymagają one dodatkowej wentylacji magazynu, pozwalają również na spiętrzanie ładunku na kilku poziomach, co przekłada się na oszczędność powierzchni i pozwala lepiej wykorzystać kubaturę pomieszczenia. Przekłada się to na racjonalizowanie kosztów energii

pobieranej ze względu na konieczność utrzymania stałej temperatury pomieszczenia. Obiekty, w których stykają się ze sobą strefy o dodatniej i ujemnej temperaturze, sprzyjają kondensacji pary wodnej. Zaleca się w związku z tym wykorzystanie w stosowanych w nich wózkach widłowych powłok i lakierów antykorozyjnych. Wózki widłowe do takich zastosowań wyposażane są także w oleje przekładniowe i hydrauliczne oraz środki smarowe stworzone z myślą o pracy w niskich temperaturach.Polecane artykuły

Wózki widłowe w wersji antykorozyjnej

W przedsiębiorstwach charakteryzujących się trudnymi dla sprzętu warunkami otoczenia zastosowanie znajdują odpowiednio wyposażone wózki widłowe w wersji INOX.

Go Green! Zielone floty w browarach

W browarnictwie coraz częściej odchodzi się od wózków spalinowych na rzecz elektrycznych.