Zestawy transportowe i ich automatyzacja

Choć wózki widłowe wciąż są najbardziej popularnymi pojazdami transportu wewnętrznego, na znaczeniu zyskują ostatnio – także autonomiczne – zestawy transportowe. Z czego się składają i w jakim stopniu można zautomatyzować ich pracę?

 

W czasie, który minął od pierwszych wdrożeń zestawów transportowych w Japonii w latach 60. XX wieku, stały się one synonimem szczupłych procesów, logistyki just-in-time oraz realizacji zadań transportu wewnętrznego przy zmniejszonym natężeniu ruchu. Od dawna cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów z branży automotive, ale w ostatnim okresie zdobywają rosnącą popularność także w zakładach produkujących podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne oraz w innych gałęziach przemysłu. 

 

Użytkownicy doceniają zestawy transportowe przede wszystkim ze względu na niesiony przez nie potencjał standaryzacji procesów, możliwość ograniczenia liczby pojazdów poruszających się po zakładzie oraz ponadprzeciętne bezpieczeństwo pracy. Dodatkowe korzyści uzyskiwane są ostatnio dzięki wdrożeniom z elementami automatyzacji. Przedstawiamy wariantowe elementy zestawów transportowych – wraz z omówieniem poziomów automatyzacji ich pracy.

 

To, co wprawia zestaw w ruch: ciągniki elektryczne

Zestawy transportowe

Kluczowym elementem każdego zestawu transportowego jest ciągnik o parametrach dostosowanych do specyfiki pracy w danym przedsiębiorstwie. Do najważniejszych kryteriów doboru ciągnika elektrycznego należą:

 • długość pokonywanych odcinków oraz częstotliwość przystanków – uzależniające zasadność zastosowania siedziska dla operatora;
 • występowanie na trasie odcinków przebiegających na zewnątrz zakładu – wymuszające zastosowanie: opon superelastycznych, zabudowanej kabiny i ogrzewania;
 • minimalna szerokość alejek w zakładzie warunkująca wymiary pojazdu;
 • masa i rozmiar typowych ładunków mająca znaczenie dla optymalnego uciągu pojazdu oraz doboru pozostałych elementów zestawu transportowego.

To, co umożliwia wydajny przewóz ładunków: ramy i troleje

Ramy i troleje – elementy zestawów transportowych przemieszczające się za ciągnikiem i służące jako platformy, na których umieszcza się przewożone ładunki, dobiera się w zależności od gabarytów i masy ładunków oraz specyfiki pokonywanych z nimi tras.

 

Ramy typu „E”: sprawdzają się na trasach, na których rozładunek i załadunek odbywają się z jednej strony i wymagają w związku z tym dobrego projektowania procesów; pozwalają na transport dóbr o różnych rozmiarach; występują w wariantach unoszonych pneumatycznie, hydraulicznie i elektrycznie – także w wersji z własnym zasilaniem; do przewozu ładunków wymagają dodatkowych trolejów.

Zestawy transportowe

Ramy typu „C”: dają duże możliwości indywidualizacji; pozwalają na przewóz ładunków o znacznej masie i zróżnicowanych rozmiarach; sprawdzają się na trasach, na których rozładunek i załadunek odbywają się z jednej strony; są zasilane hydraulicznie bądź elektrycznie; nie wymagają użycia trolejów.

Zestawy transportowe
Zestawy transportowe

Ramy typu „B”: pozwalają na rozładunek i załadunek z obu stron i – co za tym idzie – dynamiczne planowanie tras przejazdu; pozwalają na transport dóbr o różnych rozmiarach; występują w wariantach unoszonych pneumatycznie, hydraulicznie i elektrycznie; do przewozu ładunków wymagają dodatkowych trolejów.

Zestawy transportowe
Zestawy transportowe
Zestawy transportowe

Troleje to wyposażone w kółka z małymi oporami toczenia i hamulce platformy wtaczane do ram lub holowane bezpośrednio przez ciągnik, dobierane z uwzględnieniem gabarytów przewożonych ładunków. Charakteryzują się niską masą własną. Opcjonalnie mogą być wzbogacone o funkcję przechylania ładunku.

Zestawy transportowe

W przypadku przewozu zróżnicowanych ładunków poszczególne elementy można ze sobą swobodnie łączyć.

To, co zwiększa wydajność pracy zestawów transportowych i wyręcza operatorów: rozwiązania automatyzacyjne

Zestawy transportowe w stanowiącej obecnie rynkowy standard technologii LiftRunner® występują w wersji podstawowej na 4 poziomach automatyzacji:

 1. Ręczne sterowanie jazdą oraz ręczny załadunek i rozładunek
 2. Zautomatyzowane sterowanie jazdą oraz ręczny załadunek i rozładunek
 3. Ręczne sterowanie jazdą oraz zautomatyzowany załadunek i rozładunek
 4. Zautomatyzowane sterowanie jazdą oraz zautomatyzowany załadunek i rozładunek (czyli pełna automatyzacja)

Do najważniejszych zalet częściowo lub w pełni zautomatyzowanych zestawów transportowych należą:

 • uniezależnienie wydajności obsługi ładunków od stanu fizycznego pracowników,
 • umożliwienie jednoczesnego załadunku wielu towarów (przy użyciu zautomatyzowanych platform załadunku i rozładunku),
 • zmniejszenie wymagań dotyczących przestrzeni oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

Zautomatyzowane zestawy transportowe STILL w technologii LiftRunner® zostały w 2019 roku wyróżnione nagrodą IFOY w kategorii AGV jako rozwiązanie "kładące fundamenty pod rozwój nowego rodzaju autonomicznych rozwiązań intralogistycznych".