Domykanie obiegu wózków widłowych w praktyce

Wraz ze wzrostem świadomości zmian klimatycznych na zainteresowaniu zyskują zrównoważony rozwój i gospodarka obiegu zamkniętego. W efekcie przedsiębiorcy – w tym również dostawcy wózków widłowych – wypracowują podejście do produktu w ujęciu „od kołyski – do kołyski”.

Na skróty:

  • Zyskująca na popularności idea gospodarki cyrkularnej jest odpowiedzią na wyzwania związane dążeniem do zatrzymania zmian klimatycznych przy jednoczesnym utrzymaniu wzrostu ekonomicznego.
  • Wiodący dostawcy wózków widłowych już dziś prowadzą pilotażowe programy z obszaru circular economy i realizują zróżnicowane działania mające na celu wydłużenie cyklu życia produktów.
  • Dużą wagę przywiązuje się również do minimalizacji śladu węglowego w łańcuchach dostaw – zarówno pierwotnych, związanych z produkcją nowych pojazdów, jak i tych funkcjonujących z uwagi na odzyskiwanie surowców z wózków używanych.
  • Projektowanie zgodnie z zasadą cradle-to-cradle oraz zapewnienie koniecznej do skutecznego wydłużania życia produktów infrastruktury jest bardziej kosztowne niż konwencjonalna, liniowa produkcja. Upowszechnienie myślenia cyrkularnego będzie wymagało w związku z tym politycznego wsparcia

 

Gospodarka obiegu zamkniętego to model produkcji i konsumpcji zakładający używanie istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. Przeciwstawia się go dominującej wciąż jeszcze ekonomii linearnej, w której wytworzone i zużyte dobra są wyrzucane (opisywanej skrótowo hasłami „take, make, waste” – „weź, zrób, wyrzuć”). Idea circular economy stanowi odpowiedź na takie wyzwania jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska i utrata bioróżnorodności, umożliwiając przy tym ekonomiczny wzrost w długiej perspektywie.


Komisja Europejska włączyła postulaty dotyczące przejścia unijnej ekonomii na ten model w plan działania na 3. dekadę XXI wieku. Praktyczne aspekty wpisywania wózków widłowych w gospodarkę obiegu zamkniętego były tematem prelekcji STILL z cyklu Thesen am Tresen zaprezentowanej podczas Logistics Summit 2022. Eksperci nakreślili kontekst rozwoju tej idei. Z jednej strony wskazano na:

  • rosnącą populację planety,
  • wzrastającą wraz z nią emisję gazów cieplarnianych
  • i postępujące zmiany klimatyczne,

a z drugiej:

  • coraz szerszą świadomość konieczności zrównoważonego rozwoju,
  • kształtujące się proekologiczne przepisy
  • i przekonanie, że jeśli nie będziemy działać teraz, wkrótce może być za późno.

Opisawszy, dlaczego to ważne, zaproszeni mówcy opowiedzieli, w jaki sposób wpisuje się dziś wózki widłowe w kontekst gospodarki obiegu zamkniętego.


Surowce w ciągłym obiegu

Nowe podejście zakłada myślenie o komponentach i produktach zgodnie z zasadą „cradle-to-cradle” (od kołyski do kołyski). Zgodnie z nią już na etapie projektowania wytworu należy brać pod uwagę podatność jego elementów na rozłożenie na surowce, gdy podstawowy cykl życia produktu dobiegnie końca. Jak mówił podczas Logistics Summit 2022 Karl Knipfelberg, wiceprezes ds. zarządzania produktami Grupy KION: – Wózek widłowy składa się nawet z 5000

komponentów i w kontekście circular economy trzeba pomyśleć o nich wszystkich. Dzięki studium koncepcyjnemu STILL RXE zamierzamy jako pierwsi wprowadzić na rynek wózek widłowy zaprojektowany od podstaw zgodnie z ideą obiegu zamkniętego. Naszym celem jest dwucyfrowa redukcja emisji. Knipfelberg odnosił się w swojej wypowiedzi do zapowiedzianego we wrześniu 2022 pilotażowego programu włączenia produkcji i eksploatacji nowych elektrycznych wózków widłowych serii STILL RXE w obieg zamknięty.

Wózki widłowe a circular economy – praktyczne aspekty

Dłuższy cykl życia produktu = niższy ślad węglowy

Drugim frontem ograniczania śladu węglowego wynikającego z eksploatacji wózków widłowych jest wydłużanie cyklu życia pojazdów. Przykładem dobrych praktyk w tym zakresie jest realizowane m.in. w Europejskim Centrum Odnawiania Wózków Widłowych STILL w Mrowinie przywracanie na rynek pojazdów transportu wewnętrznego z drugiej ręki. Odzyskane od pierwotnych właścicieli lub wynajmujących używane wózki widłowe są naprawiane

i regenerowane. Charakteryzujące się dłuższą żywotnością elementy używanych pojazdów łączone są z częściami zamiennymi wprowadzanymi w miejsce wyeksploatowanych komponentów. W celu precyzyjnego określenia trwałości poszczególnych układów stosowane są cyfrowe narzędzia analityczne, pozwalające optymalizować eksploatację wszystkich elementów wózka widłowego niezależnie od cyklu życia pojazdu jako całości.


Zdatne do dalszego użytkowania części są odnawiane, wyeksploatowane elementy – zastępowane nowymi lub zregenerowanymi.
Używane wózki widłowe w Europejskim Centrum Odnawiania Wózków Widłowych STILL są poddawane gruntownemu przeglądowi.
Używane wózki widłowe STILL po odnowieniu mogą z powodzeniem dalej służyć klientom, w których zakładach wózki są eksploatowane nisko- lub średnio intensywnie.
W Europejskim Centrum Odnawiania Wózków Widłowych STILL używane wózki widłowe odzyskują pełną sprawność i mogą wrócić na rynek.

Redukcja emisji w łańcuchu dostaw surowców i wózków widłowych

Chcąc redukować ślad węglowy w łańcuchach dostaw – czy to podczas pierwotnej produkcji wózków widłowych czy w związku z odzyskiwaniem surowców – zwraca się uwagę także na takie kwestie jak opakowania czy tabor transportowy, z użyciem którego przewożone są ładunki. Stawiające na minimalizację swojego śladu węglowego negatywnego wpływu na środowisko przedsiębiorstwa

wybierają firmy przewozowe z nowoczesnymi, monitorowanymi pod względem ekologicznych KPI flotami. Przykładem stosowanych przez takich dostawców rozwiązań są systemy dostarczające w czasie rzeczywistym informacji o spalaniu czy sprzyjającym ekologicznej jeździe odpowiedniemu ciśnieniu opon.

Chcąc redukować ślad węglowy w łańcuchach dostaw zwraca się uwagę na tabor transportowy, z użyciem którego przewożone są ładunki.
Niski ślad węglowy w łańcuchach dostaw ma znaczenie zarówno w przewozie surowców do produkcji wózków widłowych, jak i w związku z ich odzyskiwaniem z wózków używanych.

Cyrkularność nie może być droga

Renowacja i dbałość o ponowne włączanie komponentów w obieg wiąże się z wysiłkiem znacznie większym niż ciągłe wytwarzanie nowych produktów. Do skutecznego wdrożenia zasady cradle-to-cradle konieczne jest zrewolucjonizowanie myśli projektowej, wzniesienie odpowiedniej infrastruktury i nawiązanie partnerstw ze specjalizującymi się w skutecznym recyklingu przedsiębiorstwami. Choć najambitniejsi gracze na rynku wózków widłowych już dziś dążą

do wpisania swoich pojazdów w obieg zamknięty, upowszechnienie tej postawy wymagało będzie dalszego politycznego wsparcia i finansowych zachęt. Tylko dzięki odpowiedniemu ustawodawstwu produkty „cyrkularne” będą mogły być dostępne pod względem ekonomicznym w takim samym stopniu jak wytwory wprowadzane na rynek bez całościowego myślenia o redukcji śladu węglowego.