5 trendów e-commerce ’22 i ich wpływ na intralogistykę

5 trendów e-commerce ’22 i ich wpływ na intralogistykę

Na skróty:

  • Ważnymi trendami na rynku e-commerce będą drony, personalizacja doświadczeń i opakowań, green consumerism i nowe polityki zwrotów – spodziewają się branżowi eksperci.

  • Zmiany w tych obszarach nie pozostaną obojętne dla branży intralogistycznej.
  • Możemy spodziewać się: rosnącego znaczenia związków logistyki z IT, konieczności rozwoju automatyzacji i wprowadzania na szeroką skalę ekologicznych rozwiązań, jak ładowanie akumulatorów z OZE i energooszczędne baterie trakcyjne w technologii Li-Ion.

 

Trendy takie jak nowe polityki zwrotów, drony, sustainability i odmieniana przez wszystkie przypadki personalizacja zdefiniują przypuszczalnie rynek e-commerce w 2022, a w efekcie wpłyną także i na rozwiązania dla intralogistyki.

Według szacunków Adobe wartość globalnego rynku e-commerce w 2021 r. przekroczyła 4 biliony dolarów. Po latach dynamicznego rozwoju na rynku B2C, handel przez Internet popularyzuje się także w sektorze B2B. Co kiedyś było nie do pomyślenia, dziś w sieci

można kupić już nawet wózki widłowe i wyposażenie magazynu, czego dobrym przykładem jest internetowy sklep STILL Polska. Wciąż jednak – także za sprawą upowszechnienia zdalnych zakupów w ciągu pandemii – to przede wszystkim konsumenci i ich oczekiwania kształtują ten rynek i stawiają w efekcie nowe wyzwania działom logistyki i IT. Jakie trendy będą dominować w e-commerce w 2022 r. i jak może odbić się to na sytuacji centrów dystrybucji, magazynów i – szerzej – przedsiębiorstw działających w tym kanale?

Optymalizacja polityki zwrotów (i programów lojalnościowych)

Według prognoz Adobe wartość globalnych zakupów e-commerce w sezonie świątecznym 2021 roku miała sięgnąć poziomu 910 miliardów dolarów. Zarazem koszty marek poniesione z tytułu obsługi zwrotów online szacowano na 30 mld USD. Celem minimalizacji tych nakładów mogą upowszechnić się nowe polityki zwrotów. Przykładowo, marka DSW wprowadziła opłaty za internetowy zwrot dla „zwykłych” klientów na poziomie 8,5 dolara (za darmo mogą oddać nietrafione zakupy w sklepach stacjonarnych), wydłużając zarazem czas na bezpłatne oddanie towaru klientom VIP Gold (90 dni) i VIP Gold Elite (365 dni). Strategia pozwala minimalizować koszty obsługi zwrotów, budując jednocześnie lojalność wobec marki.

Opakowanie jako narzędzie budowania relacji z klientem

Epidemia i ekonomia

Rocznie w globalnej skali firmy e-commerce wydają około 49 miliardów dolarów obecnie na opakowania. Według ekspertów ANA nie wykorzystują jednak w pełni ich potencjału jako medium komunikacji z klientem i poprawy doświadczeń zakupowych. Przewiduje się, że w związku z rosnącą konkurencją na rynku handlu internetowego, w 2022 r. będzie się to stopniowo zmieniać. Opakowania i dołączane do zamówienia dodatki staną się probierzem tego, na ile marka potrafi dawać konsumentom pozytywne consumer experience i budować w nich przeświadczenie o swoim sustainability.

Wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju

Konsumenci są coraz bardziej ekologicznie odpowiedzialni za swoje zakupy. Zwiększa się ich dbałość o to, by kupowane produkty pozostawiały jak najmniejszy ślad węglowy. Według Accenture 33% konsumentów uważa zrównoważony rozwój za jeden z trzech najważniejszych czynników decydujących o zakupach. Jak wynika natomiast z raportu trendów konsumenckich GWI, ponad 60%

internautów jest również skłonnych zapłacić więcej za produkty ekologiczne. Można spodziewać się w związku z tym, że jednym z pól budowania przewagi konkurencyjnej w 2022 r. będzie ograniczanie śladu węglowego dostaw przy jednoczesnych próbach niewywindowania ceny zbyt wysoko.


Wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju

Dalsza presja na tempo dostaw i użycie dronów

Dalsza presja na tempo dostaw i użycie dronów

Czynnikiem wciąż ważniejszym dla konsumentów od sustainability jest (i najpewniej będzie) szybkość realizacji dostaw. Nie jest wykluczone, że chcąc pogodzić jedno z drugim, duzi gracze rynku sklepów internetowych i branży kurierskiej będą lobbować na rzecz legalizacji użycia dronów w transporcie miejskim. Rozwiązanie pozwala zaoferować natychmiastową realizację zamówienia za ułamek ceny tradycyjnej dostawy. Trudno powiedzieć czy można liczyć na jego upowszechnienie na szeroką skalę już 2022 r. Emergen Research prognozuje jednak, że rynek dostaw dronami do 2028 roku będzie rósł w rocznym tempie wynoszącym 54,5%.


Postępująca personalizacja zakupów

Jak trendy w e-commerce wpłyną na logistykę?

Opisane powyżej kierunki zmian nie pozostaną oczywiście bez wpływu na branżę logistyczną. Ze względu na personalizację opakowań i pakiet danych towarzyszący każdemu klientowi, dalszemu zacieśnianiu będą musiały ulec więzi transportu i IT. Specjaliści spodziewają się także, że konieczne będzie uproszczenie struktury danych, co może spowodować albo wzrost znaczenia zintegrowanych systemów ERP/CRM, albo konieczność outsourcingu lub automatyzacji części zadań związanych z obsługą konsumentów. Automatyzacja  może stać się także konieczna w realizacji kompletacji – jeśli utrzyma się sytuacja na rynku pracy

(a brak przesłanek, by mogło się to zmienić) bez robotów intralogistycznych i przeprojektowanych procesów utrzymanie przepustowości centrów dystrybucyjnych przy wzrostach e-commerce będzie niemożliwe. Wreszcie, motywowana na poziomie regulacji i oczekiwań klientów poprawa sustainability może być istotnym bodźcem do korzystania z OZE oraz bezemisyjnych wózków widłowych. Energooszczędna technologia Li-Ion , a kto wie – może wkrótce także i pojazdy zasilane zielonym wodorem – będą zyskiwać na znaczeniu.


Automatyzacja intralogistyki STILL iGo systems