AMR na fali wznoszącej

Analitycy prognozują, że w ciągu dekady roczna globalna sprzedaż autonomicznych robotów mobilnych wzrośnie 14-krotnie. Jeśli przewidywania te będą trafne także w intralogistyce, oznacza to, że przed nami okres intensywnej ekspansji AMR.


Na skróty:

 • Rynek autonomicznych robotów mobilnych – AMR – będzie rósł do 2030 r. w tempie przekraczającym 30% rocznie.
 • Traktując jako wyznacznik sytuacji w branży transportu wewnętrznego działania i zapowiedzi firmy STILL, można spodziewać się, że jest i będzie to niezwykle istotny trend także w intralogistyce.
 • W 2022 r. firma wprowadziła do oferty autonomiczne roboty mobilne pod własną marką, pokazała je na targach LogiMAT, ogłosiła strategiczne znaczenie automatyzacji i zacieśniła współpracę z firmą idealworks, która pozwoli poszerzyć portfolio AMR i zakres oferowanych usług.

 

 

Według prognoz firmy Next Move Strategy Consulting rynek AMR będzie rósł w najbliższych latach bardzo dynamicznie. W raporcie pt. „Rynek autonomicznych robotów mobilnych według rodzaju, aplikacji i użytkownika końcowego — globalna analiza możliwości i prognoza branżowa na lata 2022-2030” przewiduje się CAGR na poziomie 34,3%. Przekłada się to na zwiększenie globalnego wolumenu

sprzedaży z 1,61 mld dolarów w 2021 r. do 22,15 mld w 2030. Jak wynika z zapowiedzi firmy STILL poczynionych podczas jesiennej konferencji prasowej firmy w Hamburgu oraz ogłoszonych wkrótce później partnerstw biznesowych, automatyzacja w intralogistyce  oraz AMR będą coraz istotniejszą kategorią rozwiązań także w transporcie wewnętrznym.


Pojazdy klasy AMR STILL serii ACH

Z czego wynika popularność AMR w logistyce?

AMR – autonomous mobile robots, autonomiczne roboty mobilne – to zdolne do samodzielnego przemieszczania się w halach produkcyjnych i obiektach logistycznych urządzenia transportu wewnętrznego. Dotychczasowy i prognozowany wzrost ich popularności wynika z wielu czynników, takich jak m.in.:

 • trudności wynikające ze specyfiki rynku pracy:
  • rosnący deficyt siły roboczej,
  • wzrost kosztów pracy,
  • rotacja pracowników magazynowych;
 • zaspokojenie mimo kłopotów kadrowych potrzeb wynikających z rozwoju przedsiębiorstw:
  • zwiększenie przepustowości magazynów,
  • zapewnienie skalowalności procesów transportu wewnętrznego

Co więcej, dzięki rozwojowi technologicznemu autonomiczne roboty mobilne są ekonomicznie coraz bardziej dostępne. Przynoszą przy tym w długofalowej perspektywie wymierne korzyści wynikające z: poprawy produktywności, skrócenia czasu potrzebnego na wyszkolenie pracownika, zwiększenie atrakcyjności pracy (ze względu na zmniejszenie częstotliwości wykonywania powtarzalnych ruchów) czy unikanie nadgodzin. Świadoma tych korzyści, firma STILL włączyła z początkiem 2022 roku AMR do swojej regularnej oferty. Zapowiedziano dalszy rozwój portfolio w tym kierunku w ramach strategicznie istotnych celów związanych z automatyzacją.


Rok 2022 w STILL pod znakiem AMR i automatyzacji

Pojazd klasy AMR serii STILL ACH współpracujący z wózkiem autonomicznym MX-X iGo systems podczas pokazu STILL na LogiMAT 2022.

Mijający rok rozpoczął się od zapowiedzi fizycznej premiery ACH , pierwszych rozwiązań klasy AMR marki STILL. Pokaz ich współpracy z innymi rozwiązaniami automatyzacyjnymi firmy cieszył się podczas majowo-czerwcowych targów LogiMAT dużym zainteresowaniem. Jesienią firma kontynuowała udowadnianie, jak istotną rolę w jej perspektywie odegrają w najbliższych latach AMR i automatyzacja. Podczas wrześniowej konferencji prasowej mówiono o gotowości do zaadresowania potrzeb klientów co do skalowalnych rozwiązań automatyzacji – również poprzez samouczące się wózki przemysłowe, będące w stanie skutecznie współpracować z operatorami wózków ręcznych.

Wkrótce potem ogłoszono zacieśnienie współpracy z wyspecjalizowaną w zakresie AMR i systemów automatyzacji firmą idealworks. Jej owocem ma być włączenie w portfolio STILL centralnej platformy chmurowej AnyFleet, umożliwiającej współpracę zautomatyzowanych urządzeń transportowych różnych dostawców w standardzie VDA 5050 oraz poszerzenie oferty produktów o zaawansowane rozwiązania klasy AMR – STILL AXH. Poruszające się z prędkością do 8 km/h urządzenia będące w stanie niezależnie podnosić, przewozić i dostarczać ładunki do 1 000 kg – bez potrzeby stosowania w obiekcie znaczników, magnesów lub kodów QR.

Stanowisko STILL na targach LogiMAT 2022
Frank Müller, Senior Vice President STILL Brand Management oraz Michael Schneider, CEO idealworks – uścisk dłoni z okazji ogłoszenia współpracy pomiędzy firmami

Przyszłość należy do robotów

Wszystko wskazuje więc na to, że najbliższa przyszłość przyniesie boom na wymagające ze strony klienta minimalnej ingerencji w obiekt skalowalne systemy AMR. Będące w stanie współpracować ze sobą i operatorami autonomiczne roboty mobilne to dobre

rozwiązanie do zastosowania w istniejących magazynach. Ich wdrożenie pozwala zwiększyć przepustowość i przetestować AMR – zanim na porządku dziennym będą w pełni zautomatyzowane kompleksy logistyczne.