Certyfikacja sustainability w logistyce

Na rynku przybywa systemów certyfikacji sustainability. Czy promowany w ich ramach „zrównoważony rozwój” jest dziś czymś więcej niż hasłem-wydmuszką i marketingową modą? Jak jego znaczenie dla logistyki może zmienić się w przyszłości?

Na skróty:

  • Sustainaiblity to dziś jeden z najważniejszych obszarów budowania przewagi konkurencyjnej.

  • Prawdopodobne jest, że w związku z zachodzącymi zmianami zrównoważony rozwój będzie zyskiwał na znaczeniu.
  • Powstaje i popularyzuje się wiele systemów certyfikacji sustainability różnych obszarów działalności biznesowej w TSL. Przykładami są: uniwersalny system ratingu sustainability EcoVadis oraz certyfikacja nieruchomości BREEAM.

 

Już w 2016 roku 62 proc. menadżerów najwyższego szczebla uważało, że uwzględnienie w strategii kwestii zrównoważonego rozwój jest konieczne, by być konkurencyjnym. Dalsze 22 proc. respondentów było wówczas przekonanych, że „sustainability” będzie ważne w przyszłości. Na to, że ta przyszłość jest dziś, wskazują choćby: coraz powszechniejsza obecność ekologii w

debacie publicznej i powstawanie coraz to nowych certyfikatów zaświadczających o „zrównoważoności” danego obszaru działania przedsiębiorstw. Przyglądamy się czynnikom istotnym dla wzrostu znaczenia sustainability oraz dostępnym na rynku certyfikatom mającym zastosowanie w przemyśle, logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Biznesman na rowerze jako symbol sustainability

Czym są zrównoważony rozwój i sustainability w B2B?

Mówiąc najprościej, sustainability (z braku jednowyrazowego polskiego odpowiednika zwana powszechnie zrównoważonym rozwojem, a dalej w tekście także „zrównoważonością”) to podejście biznesowe, w którym w długoterminowych planach kreowania wartości dla klienta uwzględnia się otoczenie ekologiczne, społeczne i ekonomiczne. Trend ten upowszechnił się w związku z założeniem, że przedsiębiorstwa działające w oparciu o tego typu strategie są bardziej długowieczne. Wiele wskazuje na to, że wraz ze wzrostem świadomości zmian klimatycznych ekologiczne sustainability może mieć znaczenie także dla realizacji krótkoterminowych planów przedsiębiorstw.

Co wpływa na wzrost znaczenia zrównoważonego rozwoju?

Do 2025 roku millennialsi będą stanowić 70 proc. osób obecnych na rynku pracy. Jako trzydziesto-, czterdziestolatkowie będą mieć przy tym najpewniej istotny wpływ na podejmowane wybory – nawet nie jeśli jako top management to pośrednio: jako talenty, o które należy zabiegać, oraz konsumenci podejmujący decyzje zakupowe. Szacuje się, że to pokolenie uwzględnia w swoich wyborach (tak produktów, jak i pracodawcy) kwestie środowiskowe i społeczne nawet dwukrotnie częściej niż pokolenie X. Jeśli za dobrą monetę brać młodzieżowe strajki klimatyczne, może okazać się, że jeszcze młodsze osoby – pokolenie Z – przykładać będą do tych spraw jeszcze większą wagę. Tym samym rola zrównoważoności we wszystkich obszarach będzie rosnąć.

Jakie obszary sustainability uwzględnia się w dzisiejszych rankingach i certyfikatach?

Wraz ze wzrostem potrzeby chwalenia się zrównoważonością potencjalnym pracownikom, klientom i kontrahentom biznesowym, powstają systemy rankingowe i certyfikacyjne, które mają zaświadczać o odpowiedzialnym postępowaniu firm, które zdecydują się poddać audytowi. Istnieją zarówno wielokryteriowe metodologie traktujące kwestie sustainability bardzo szeroko (środowisko, warunki pracy i prawa człowieka, uczciwe praktyki biznesowe, zrównoważone zaopatrzenie), jaki wąsko – choć nie mniej 

szczegółowo – jak na przykład systemy certyfikacji projektów budowlanych i nieruchomości (pod uwagę bierze się przykładowo takie kwestie jak: zdrowie i samopoczucie użytkowników, innowacyjność, użycie ziemi, wykorzystywana energia i zastosowane materiały, zarządzanie, zrównoważoność transportu, minimalizacja zanieczyszczeń i ilości odpadów czy oszczędność wody ). W dalszej części artykułu opisujemy dwa certyfikaty mające zastosowanie w branży TSL.


Sustainaiblity: people, planet, profit

Czy czeka nas zrównoważona certyfikacja wszystkiego?

Prócz przedstawionych powyżej metodologii certyfikacji na rynku funkcjonuje szereg innych. Ocenę sustainability prowadzi się m.in. w rolnictwie (popularne są tu hasła „fair trade” i „organic”), rybołówstwie (certyfikat MSC) i zarządzaniu energią. Można kwestionować, na ile sensowne jest mnożenie podobnych systemów. Jeśli jednak świadczą one o upowszechnianiu się przeświadczenia, że „nie ma alternatywy dla działań biznesowych uwzględniających długofalową ochronę i zachowanie zasobów naszej planety”, cieszmy się i miejmy nadzieję, że wkrótce certyfikaty sustainability nie będą jedynie wyróżnikiem najlepszych, ale stopniowo będą stawać się elementem głównego nurtu.