Trend: długoterminowy wynajem wszystkiego

Na skróty:

 • Leasing i wynajem długoterminowy to dominująca forma użytkowania firmowych flot samochodowych.

 • Coraz częściej również konsumenci dostrzegają zalety korzystania z pojazdów bez potrzeby ich kupna i utrzymywania.
 • Trend korzystania bez posiadania zyskuje na popularności także w przypadku nieruchomości – zarówno w sektorze B2B jak i B2C
 • Liczne korzyści użytkowe i administracyjne przynosi przedsiębiorcom także długoterminowy wynajem wózków widłowych.

 


Nie od dziś znane jest powiedzenie, że „nie trzeba kupować browaru, żeby napić się piwa”. Nie zaskakuje fakt, że choć piwo pije ponad 90% dorosłych Polaków, działających komercyjnie browarów jest zaledwie 275. Zawarta w porzekadle prawda objawia także w innych obszarach naszego funkcjonowania jako konsumenci i jako przedsiębiorcy. Przykładowo, ze świecą szukać dziś firmy, która posiadałaby własne (nieleasingowane i niewynajmowane) samochody. Z odpowiedzi respondentów w kwestionariuszach Goldman Sachs Global Investment Research i Goldman Sachs Fortnightly Thoughts Intern Survey wynika, że zaledwie 15 proc.

millenialsów postrzega zakup własnego auta jako normę. Jak można się dowiedzieć z badań PwC Polska, 81 proc. ankietowanych zgadza się ze stwierdzeniem, że bardziej opłacalne jest korzystanie z cudzych dóbr niż posiadanie ich na własność. Zalety użytkowania obiektów i sprzętu należących do innych osób dostrzegane są przez nowe grupy odbiorców w przypadku coraz większej liczby sytuacji, a za przekonaniem, że nie musisz kupować, żeby używać, przemawia szereg argumentów – także jeśli chodzi o wynajem wózków widłowych.

Nie trzeba mieć samochodu, żeby z niego korzystać.
Nie trzeba mieć browaru, żeby napić się piwa.

Nieruchomość na wynajem – i dom, i magazyn

Zgodnie z danymi Stowarzyszenia Mieszkanicznik liczba umów najmu mieszkań rośnie stale od kilku lat. W 2017 roku przychody z najmu mieszkań wykazało łącznie 715 tys. podatników – dwukrotnie więcej niż w roku 2011. Dynamiczne wzrosty mają miejsce także na rynku magazynów na wynajem. Według danych CBRE całkowita podaż nowoczesnej powierzchni magazynowej po pierwszym kwartale 2021 roku sięgnęła 21,3 mln mkw.

Najwyższa w historii była ilość powierzchni w budowie – wynosiła ponad 2,5 mln mkw., z czego niemal trzy czwarte było zabezpieczone umowami najmu. W pierwszym kwartale 2021 roku popyt na rynku magazynowym wyniósł 1,63 mln mkw. Większość z tego popytu stanowiły nowe umowy, ekspansje i umowy BTS, a odnowienia stanowiły 30% popytu na magazyny.

Wynajem nieruchomości popularny wśród konsumentów
Rynek wynajmu powierzchni magazynowej w Polsce dynamicznie rośnie

Wynajem samochodów – norma dla firm, trend wśród konsumentów

Przekonanie o tym, że lepiej korzystać z cudzej własności bardzo wyraźnie odzwierciedla się także na rynku firmowych flot samochodowych.  – W przypadku firm prawie 100 proc. nabywców wybiera formę leasingu lub długoterminowego wynajmu – mówi na łamach serwisu wyborcza.biz Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Podobne podejście do tematu nie jest jeszcze powszechne wśród konsumentów. Coraz więcej z nich dostrzega jednak zalety szeroko pojętego car-sharingu. Dane przedstawione przez stowarzyszenie Mobilne Miasto wskazują, że pod koniec 2019 roku na terenie całego kraju w wynajmie krótkoterminowym dostępnych było 3664 samochodów w 11 metropoliach. Do marca 2020 roku liczba ta zwiększyła się o kolejne 1200 sztuk.

W przypadku przedsiębiorców o atrakcyjności leasingu i wynajmu długoterminowego pojazdów stanowi kilka grup przyczyn. Po pierwsze – w wynajem nie angażuje się środków potrzebnych na zakup samochodów, przedsiębiorstwo może więc przeznaczyć je na inwestycje o dobrej stopie zwrotu. Po drugie – wynajęte pojazdy firmowe nie funkcjonują w dokumentacji księgowej jako środki trwałe. Po trzecie – dzięki stałej racie właściciel firmy jest w stanie dokładnie przewidzieć miesięczne nakłady na użytkowanie każdego pojazdu. Analogiczne korzyści wiążą się z wynajmem wózków widłowych. Długoterminowy wynajem wózków widłowych wyrasta obecnie na ulubioną metodę pozyskiwania flot transportu wewnętrznego. Wynika to z szeregu korzyści, z jakimi wiąże się wynajem – zarówno w sferze użytkowej, jak i administracyjnej.

W przypadku firm prawie 100 proc. nabywców wybiera formę leasingu lub długoterminowego wynajmu floty
Leasing i wynajem długoterminowy najpopularniejszymi formami korzystania z samochodów przez firmy

Zalety użytkowe długoterminowego wynajmu wózków widłowych

Według ekspertów STILL Polska do najważniejszych zalet użytkowych długoterminowego wynajmu wózków widłowych należą:

 • Dopasowanie wózków do potrzeb:
  • dzięki rozbudowanej, jednej z największych flot wynajmu w kraju oraz dostępności zróżnicowanych akcesoriów i wyposażenia dodatkowego STILL Polska jest w stanie zaoferować wózki precyzyjnie dopasowane do specyfiki zadań w firmie klienta.
 • Pełna obsługa serwisowa:
  • przez cały czas trwania umowy najmu flota pozostaje pod opieką wykwalifikowanych techników serwisu STILL Polska;
  • dzięki rozbudowanej sieci mobilnych techników STILL, przypisany do klienta serwisant może w razie potrzeby niezwłocznie dotrzeć do zakładu z oryginalnymi częściami zamiennymi, zapewniając ciągłość pracy floty.
 • Zapewnienie wózka zastępczego na czas dostawy:
  • w rzadko mających miejsce przypadkach, gdy konieczne jest dłuższe działanie serwisowe, w ramach umowy wynajmu długoterminowego klient ma możliwość skorzystania z wózka zastępczego.
 • Większe bezpieczeństwo pracy / sprzęt zawsze gotowy do pracy:
  • dzięki stałej kontroli sprawności wózków widłowych przez techników serwisu STILL i dbałości o ich dobry stan techniczny, klient ma pewność, że wszystkie pojazdy są zawsze w pełni funkcjonalne, bezpieczne i gotowe do pracy;
  • po umówionym okresie najmu STILL Polska odbiera sprzęt i – w oparciu o pozyskaną wiedzę o procesach transportowych klienta – proponuje nowsze, wzbogacone o technologiczne innowacje STILL rozwiązania, które pozwolą realizować zadania jeszcze sprawniej niż dotychczas.

Obejrzyj film o korzyściach z wynajmu długoterminowego wózków widłowych:

Zalety administracyjne długoterminowego wynajmu wózków widłowych

Wynajmując długoterminowo wózki widłowe STILL Polska, czerpie się korzyści w następujących obszarach związanych z administrowaniem flotą transportu wewnętrznego:

 • Proste i przejrzyste procedury:
  • w ramach wynajmu długoterminowego wózków widłowych wszystkie działania związane z utrzymaniem floty, jej serwisowaniem, przeglądami itp. realizuje kompleksowo STILL Polska – w ramach jednej umowy i stałej, miesięcznej opłaty.
 • Niższe koszty utrzymania floty:
  • dzięki cyklicznej wymianie wózków na nowe i przeniesieniu kosztów utrzymania ich dobrego stanu technicznego na dostawcę łączny koszt utrzymania floty w wynajmie jest niższy niż w przypadku innych form finansowania.
 • Profesjonalne doradztwo:
  • obsługując wózki w wynajmie długoterminowym technicy serwisu STILL korzystają z najnowszego oprogramowania diagnostycznego i ewidencyjnego;
  • korzystając ze zgromadzonych danych oraz rozbudowanego know-how STILL Polska, wyspecjalizowani eksperci firmy są w stanie oferować najbardziej adekwatne rozwiązania flotowe i wspierać optymalizację polityki firmy klienta w tym zakresie.
 • Oszczędność czasu i koncentracja na prowadzeniu biznesu
  • przejmując od klienta obowiązki związane z opieką nad flotą wózków widłowych, w tym z ich zakupem, serwisowaniem, ubezpieczeniem oraz sprzedażą, STILL Polska generuje dla klienta wymierne korzyści – mniej osób w firmie klienta jest angażowanych w codzienne czynności administracyjne konieczne do obsługi wózków widłowych. Zaoszczędzony czas można poświęcić na rozwój kluczowych obszarów działalności biznesowej i kreowanie wartości dodanej.

Długoterminowy i krótkoterminowy wynajem wózków widłowych STILL Polska

O korzyściach z krótkoterminowego wynajmu wózków widłowych czytaj tutaj:

5 zalet wynajmu krótkoterminowego

Wynajem to jeden z najlepszych sposobów radzenia sobie ze szczytami logistycznymi oraz zapewnienia środków transportu wewnętrznego w firmach, które na co dzień ich nie potrzebują.