Innowacyjna kompletacja z wózkiem OPX iGo neo

Podążający za pickerem wózek do kompletacji STILL OPX iGo neo został uznany za Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu i Produkcji 2020 roku. Pod uwagę brano przede wszystkim przełomowość rozwiązania i potencjał zastosowania.

Konkurs na Produkt Innowacyjny dla Logistyki Transportu i Produkcji 2020 stawia sobie za cel identyfikowanie i promocję produktów wyróżniających się na tle innych rozwiązań technologiczną

przełomowością, rynkowym znaczeniem produktu oraz stopniem potencjalnych korzyści z wdrożenia. Kapituła konkursu uznała, że w 2020 r. na tytuł zasłużyły wózki do kompletacji STILL OPX iGo neo.


Wózki kompletacyjne OPX iGo neo – najważniejsze wyróżniki

STILL OPX iGo neo to seria wózków do kompletacji na pierwszych kondygnacjach regałów. Pojazdy wyposażono w oprogramowanie i czujniki, dzięki którym mogą stać się inteligentnym elementem procesów intralogistycznych i są w stanie podnosić ich wydajność. System iGo neo sprawia, że pojazd samoczynnie porusza się za operatorem, dostosowując się do jego rytmu pracy i całkowicie zwalniając go z konieczności sterowania wózkiem na krótkich trasach. Wózki zajmują przy tym optymalną, zgodną z preferencjami operatora pozycję do odkładania ładunków na widły, 

do minimum ograniczając dystans, na którym konieczne jest ich ręczne przenoszenie. Bezpieczne podążanie za człowiekiem i włączanie się w procesy transportowe możliwe jest dzięki zintegrowanemu z urządzeniem układowi Motion Tracking. Dzięki wchodzącym w jego skład czujnikom i laserowemu systemowi rozpoznawania otoczenia, wózki do kompletacji serii OPX iGo neo w czasie rzeczywistym analizują topografię magazynu, usytuowanie regałów, lokalizację użytkownika i innych uczestników ruchu.

System Motion Tracking pozwala adekwatnie reagować wózkom do kompletacji STILL OPX iGo neo w trybie automatycznym na przeszkody i innych uczestników ruchu.
Automatyczny wózek do kompletacji OPX iGo neo zachowuje bezpieczny dystans od przeszkód, regałów, operatorów i innych uczestników ruchu. Podczas pobierania ładunku ustawia się w preferowanej przez pickera pozycji.

Innowacyjność względem wózka do kompletacji CX 20 iGo neo

Względem pierwszego autonomicznego partnera kompletacji STILL częściowo automatyczne wózki widłowe OPX iGo neo wyróżniają się innowacyjnością przy pokonywaniu większych odległości. Gdy operator samodzielnie steruje wózkiem, dzięki systemowi STILL Easy Drive w formie ergonomicznej kierownicy ma on szybki dostęp do wszystkich funkcji. Manewrowanie jest przy tym precyzyjne i intuicyjne. Pięciokołowe podwozie oraz sprawdzony system Curve Speed Control, automatycznie redukujący prędkość na zakrętach, gwarantują wysoką stabilność i dobrą przyczepność. System

iGo neo dostępny jest w wózkach do kompletacji linii OPX o udźwigu od 1,2 do 2,5 tony – także w wariantach z podwójnymi widłami. Wszystkie pojazdy serii wyposażono w trójfazowy silnik o mocy 3 kW i napięciu 24 V, pozwalający na ekonomiczną jazdę z maksymalną dopuszczalną szybkością. W zestawieniu z dostępnymi opcjonalnie akumulatorami o pojemności do 620 Ah, rozwiązania zapewniają długą pracę na jednej baterii. Do wyboru są modele z jej boczną wymianą oraz zintegrowaną ładowarką. W efekcie sposób zasilania OPX można optymalnie dobrać do specyfiki funkcjonowania zakładu.


Dzięki systemowi STILL Easy Drive w formie ergonomicznej kierownicy dającej łatwy dostęp do wszystkich funkcji ręczne sterowanie wózkiem do kompletacji STILL OPX iGo neo jest wygodne i precyzyjne.

Potencjał korzyści z wdrożenia w procesach kompletacji STILL OPX iGo neo

Dzięki wyeliminowaniu w ¾ przypadków potrzeby naprzemiennego opuszczania i zajmowania stanowiska w wózku proces kompletacji można przyspieszyć nawet o 25%. Przekłada się to na większą wydajność i wymierne oszczędności – szczególnie w zastosowaniach, w których pobieranie ładunków wymaga częstych przystanków. Możliwość skupienia się na kompletacji pozwala natomiast zredukować liczbę popełnianych błędów. Ograniczenie częstotliwości powtarzalnych ruchów oraz czasu ręcznego przenoszenia towarów minimalizuje ryzyko nadmiernych napięć układu mięśniowo-szkieletowego, pozytywnie wpływając na ergonomię pracy, a w perspektywie długofalowej – stan zdrowia pickerów, ich frekwencję i produktywność.

Te same cele podczas manualnej jazdy na dłuższych trasach pozwala realizować ergonomiczne miejsce operatora z dostępnym opcjonalnie pneumatycznym stanowiskiem i składanym fotelem oraz komfortową kierownicą STILL Easy Drive.

Korzyści wynikające z wdrożenia częściowo zautomatyzowanych wózków do kompletacji OPX iGo neo są szczególnie istotne w przypadku firm charakteryzujących się dużą presją na tempo i bezbłędność procesów kompletacji. Polecane są m.in. do optymalizacji procesów w centrach fullfilment i dystrybucyjnych oraz w magazynach produkcyjnych pracujących w sekwencji just-in-time.


Polecane artykuły: