Dlaczego warto stosować Smart Energy Unit?


Kwestią kluczową dla wskazania zalet wykorzystania urządzeń do zarządzania energią jest zagadnienie mocy umownej oraz mocy przyłączeniowej oraz konsekwencji ich przekraczania. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, dlaczego warto stosować Smart Energy Unit, w pierwszej kolejności należy wyjaśnić te dwa terminy. Dlatego też poniżej definiujemy, czym jest moc umowna i moc przyłączeniowa oraz wyjaśniamy, czym się od siebie różnią. W drugiej części tekstu przedstawiamy w tym kontekście zasadę działania urządzenia STILL do zarządzania energią w procesie ładowania elektrycznych wózków widłowych w technologii Li-Ion oraz wskazujemy korzyści wynikające z jego zastosowania.

Moc umowna – definicja

Moc umowna to wyrażona w kilowatach [kW] ilość mocy, do dostarczenia której w ciągu jednej godziny zobowiązał się Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Jest ona określana jako moc odpowiadająca największemu przewidywanemu 15-minutowemu obciążeniu czynnemu sieci. Wraz z ustaleniem wartości mocy umownej ustala się tzw. zabezpieczenie przedlicznikowe, czyli maksymalną wartość natężenia dostarczanego prądu [A]. Moc umowna nie powinna przewyższać mocy przyłączeniowej, tj. maksymalnej mocy, jakiej wykorzystanie dopuszczono na danym przyłączu. W przybliżeniu można przyjąć, że niezbędna moc umowna w przypadku magazynu z zapleczem administracyjno-biurowym oraz pięcioma wózkami widłowymi korzystającymi z prostowników 18 kW wynosi około 150 kW.


Moc umowna to wyrażona w kilowatach [kW] ilość mocy, do dostarczenia której w ciągu jednej godziny zobowiązał się Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Konsekwencje przekroczenia dopuszczalnej mocy umownej i przyłączeniowej

Przekroczenie poboru mocy powyżej ustalonego limitu wiąże się z karami finansowymi oraz zdecydowanie wyższą stawką za każdą 1 kWh energii pobranej powyżej ustalonej wartości. Pobór mocy większy niż pozwala na to przekrój przewodu zastosowanego

w instalacji elektrycznej może spowodować jej przegrzanie, roztopienie izolacji oraz doprowadzić do zwarcia. Przekroczenie mocy przyłączeniowej może więc grozić uszkodzeniem infrastruktury, a w skrajnych przypadkach – pożarem.


Możliwości zwiększania mocy umownej i mocy przyłączeniowej

Chcąc ustrzec się przekroczenia mocy umownej w przypadku rozbudowy obiektu lub przy planowanych zwyżkach poborów energii, można renegocjować umowę z dostawcą i zwiększyć limit. O ile pozwala na to moc przyłączeniowa, proces jest stosunkowo prosty. Konieczna może być jedynie zmiana zabezpieczenia przedlicznikowego. Oczywiście konsekwencją będzie podwyższenie kosztów stałych dystrybucji energii elektrycznej.

Bardziej problematyczne i kosztowne może być zwiększenie mocy przyłączeniowej. Wiąże się to z pokryciem kosztów rzeczywistych nakładów poniesionych na wymianę lub przebudowę przyłącza (zgodnie z wzorem opublikowanym na stronie PGE Dystrybucja). Niestety może to być proces długotrwały, odłożony w czasie lub w szczególnych przypadkach niemożliwy do zrealizowania.


Moc przyłączeniowa to maksymalna dopuszczalna moc, jaką można wykorzystać na danym przyłączu.

Prostowniki Li-Ion – możliwości i ograniczenia

Istnieje możliwość bezpośredniej, indywidualnej modyfikacji parametrów prostowników zasilających baterie litowo-jonowe. Urządzenia pozwalają dostosować:
• prąd i moc ładowania,
• limit naładowania baterii
• czy czas ładowania częściowego akumulatorów Li-Ion
do bieżących potrzeb oraz ograniczeń sieci elektrycznej. Dotychczas brakowało jednak nadrzędnej jednostki, która pozwalałoby: w jednym miejscu gromadzić komplet informacji o pracy wielu prostowników, zdalnie zarządzać ich parametrami oraz eliminować ryzyko przekroczenia mocy umownej wskutek nieskoordynowania parametrów pracy poszczególnych urządzeń. Potrzebę tę adresuje Smart Energy Unit (SEU).


Smart Energy Unit – rozwiązanie pozwalające unikać przekraczania limitów poboru mocy

Urządzenie do optymalizacji procesu ładowania baterii litowo-jonowych i pracy prostowników Smart Energy Unit umożliwia:

  • integrację nawet 50 prostowników,
  • zdalne modyfikowanie parametrów ich pracy,
  • zdefiniowanie limitów ładowania w ujęciu całkowitym,
  • wgląd w parametry ładowania w czasie rzeczywistym,
  • nadawanie prostownikom oznaczeń
  • oraz pobieranie i analizę danych.

Smart Energy Unit pozwala zdefiniować całkowity limit mocy przeznaczonej na proces ładowania akumulatorów litowo-jonowych. Jeśli dodatkowo zostanie zainstalowany i podłączony do urządzenia miernik poboru mocy w przedsiębiorstwie, wówczas limit mocy do ładowania Li-Ion będzie dynamicznie zwiększany lub zmniejszany, w zależności od obciążenia sieci przez inne pracujące urządzenia. W efekcie SEU pozwala unikać kosztów związanych z przekroczeniem mocy umownej oraz niebezpieczeństw będących konsekwencją przekroczenia mocy przyłączeniowej.Dodatkowe korzyści płynące z zastosowanie Smart Energy Unit

Dzięki funkcji wizualnego wglądu w dane i wyświetlania danych historycznych, Smart Energy Unit przyczynia się do zwiększania świadomości na temat pracy prostowników i umożliwia jej optymalizację. Możliwość ustalania priorytetów ładowania i jego kolejkowania umożliwia z kolei obsłużenie większej floty wózków mniejszą liczbą prostowników. W przypadku korzystania z taryf zakupu energii różnicujących jej koszt w ciągu doby rozwiązanie pozwala minimalizować ilość energii pobieranej w okresach, gdy jest ona droższa i zwiększania liczby akumulatorów ładowanych z użyciem tańszego prądu.

Dzięki funkcji wizualizacji danych Smart Energy Unit ułatwia optymalizację procesu ładowania baterii i funkcjonowania prostowników.
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Polecane artykuły:

Jak poprawić sustainability dzięki Li-Ion?

Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna stają się kluczowymi czynnikami doboru rozwiązań intralogistycznych. Jak do realizacji zielonych strategii może przyczynić się wdrożenie wózków widłowych z Li-Ion?