Jak Przemysł 4.0 zmienia intralogistykę?

Paliwem czwartej rewolucji przemysłowej są dane. Logistyka 4.0 wplata automatyzację, uczenie maszynowe i przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym we wszystkie etapy łańcuchów dostaw. Jak przejawia się to w transporcie wewnętrznym?

Rozwój e-commerce, którego tempo tylko spotęgowało się w czasie pandemii, zmienił oczekiwania klientów B2B i B2C względem realizacji zamówień. Wymóg szybkich dostaw, łatwych zwrotów i bezproblemowych transakcji wpływa na codzienność pracy w magazynach, zwiększając presję na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań. Jak więc Przemysł 4.0 oddziałuje na floty wózków widłowych i w jaki sposób zmienia się pod jego wpływem zarządzanie procesami transportu wewnętrznego?

Przemysł 4.0 w magazynach – automatyzacja i zarządzanie flotą

Zwiększone wykorzystanie inteligentnych wózków i nowe obszary pracy techników

W magazynach o większej intensywności ruchu – zarówno wyrażonej wolumenem zamówień, jak i liczbą przemieszczających się pojazdów – ryzyko kolizji i wypadków jest wyższe. W miarę powiększania się flot magazynowych rośnie znaczenie systemów bezpieczeństwa w pojazdach transportu wewnętrznego. Do gry na dobre wkraczają w efekcie inteligentne wózki widłowe. Całkowita lub częściowa automatyzacja zyskuje na popularności,

AGV pozwalają bowiem zwiększać wydajność pracy i szybkość realizacji zamówień, minimalizując przy tym niebezpieczeństwo przestojów i błędów. Efektem tego stanu rzeczy będzie najprawdopodobniej zróżnicowanie oczekiwań względem personelu obsługującego floty. Technicy serwisu nadal będą musieli potrafić naprawić lub wymienić uszkodzoną oponę, ale także usunąć usterkę zautomatyzowanego systemu czy zaradzić coś na wadliwe wskazania czujnika.

Automatyzacja pracy magazynu w oparciu o wózki AGV – tu automatyczne wózki podnośnikowe STILL EXV iGo systems wykorzystane w firmie Danfoss.
Nowe kompetencje techników serwisu wózków widłowych – nie tylko usuwanie mechanicznych usterek, ale także programowanie i automatyka.

Obejrzyj krótki klip z wdrożenia zautomatyzowanej floty STILL w firmie Danfoss:


Wzrost popularności i znaczenia zarządzania danymi flotowymi w chmurze

Ze względu na rozwój koncepcji Przemysłu 4.0 i związane z nim uwarunkowania oraz upowszechnienie technologii 5G ważniejsze i prostsze niż kiedykolwiek staje się systemowe zarządzanie flotą transportu wewnętrznego. Zbierające dane z pojazdów aplikacje pomagają optymalizować pracę wózków widłowych i pozwalają do maksimum wykorzystać możliwości parku maszynowego. Oprogramowanie operacyjne i zarządcze (takie jak na przykład

dostępne w ofercie STILL Polska: Fleet Manager 4.x czy neXXt fleet) umożliwia menedżerom identyfikację problemów z flotą, zanim staną się one przyczyną awarii i przestojów. W kontekście rosnącej presji na niezawodność i tempo dostaw, zapewniające zachowanie płynności procesów systemy zarządzania flotą nie będą czymś mile widzianym, ale niezbędnym elementem codziennego funkcjonowania magazynów i centrów dystrybucji.

System zarządzania flotą STILL neXXt fleet
System zarządzania flotą STILL FleetManager

Automatyzacja coraz bardziej opłacalna i prosta do wdrożenia

Automatyzacja procesów to najprawdopodobniej najważniejszy element rewolucji odbywającej się pod hasłem Przemysłu 4.0. Ze względu na postęp technologiczny i trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych kadr w wystarczających ilościach, staje się ona opłacalna w coraz bardziej złożonych operacjach magazynowych. Zindywidualizowane, całościowe lub półautomatyczne rozwiązania sprzętowe i software’owe są odpowiedzą na poszukują rozwiązań odpowiadających ich konkretnym potrzebom.

Niezależnie od tego, czy jest to złożony system robotów pakujących, czy też szyta na miarę flota magazynowa dostosowana do codziennych operacji – rośnie popyt na automaty, a strona podażowe nań reaguje. Roboty kooperacyjne, systemy wsparcia operatorów i menadżerów stają się standardowym elementem w codziennym funkcjonowaniu obiektów logistycznych. Wydaje się więc, że kolejna industrialna rewolucja się już dokonała, a Przemysł 4.0 z innowacyjnej nowinki staje się normą.


Obejrzyj filmowy przegląd systemów automatyzacji STILL: