5 sfer, w których IoT i 5G zmienia logistykę

Nowoczesne technologie informatyczno-komunikacyjne pozwalają traktować niemal każde z funkcjonujących w magazynie urządzeń jak źródło wartościowych danych. W jakich obszarach logistyki można skorzystać na tego typu innowacjach?

Dwa powiązane z koncepcją Przemysłu 4.0 terminy coraz częściej używane w kontekście modernizacji w produkcji i logistyce to Internet Rzeczy (Internet of Things, IoT) oraz 5G . Streszczając definicje zawarte w słowniku pojęć logistycznych conneXXt.pl, IoT to sieciowe połączenia wielu urządzeń i przekazywania pomiędzy nimi

danych, zaś 5G to technologia umożliwiająca wielokierunkową, bezprzewodową komunikację z bezprecedensową szybkością i stabilnością. W jakich obszarach logistyki można stosować te innowacje, by osiągać niedostępne dotąd korzyści?


Oparta na danych optymalizacja procesów

Automatyzacja pracy floty i całych obiektów

Komunikacja pomiędzy wyposażonymi w moduły samodzielnej nawigacji i jazdy pojazdami transportu wewnętrznego – wózkami widłowymi, platformami mobilnymi i robotami logistycznymi – i systemem zarządzania magazynem umożliwia automatyzację wybranych zadań w procesach intralogistycznych. Pobierając z oprogramowania WMS zlecenia pobierania, przenoszenia i odkładania ładunków i przetwarzając je dzięki procesorom jazdy, zautomatyzowane urządzenia transportowe są w stanie przejmować od operatorów obsługę wybranych obszarów magazynów lub całych obiektów logistycznych. W moduły automatyzacyjne iGo systems można wyposażać produkowane seryjnie wózki widłowe STILL. Dzięki wchodzącym w skład układu systemom bezpieczeństwa pojazdy nie tylko są w stanie kooperować ze sobą, ale także koegzystować z pieszymi pracownikami i wózkami sterowanymi ręcznie przez operatorów.


Zwiększenie bezpieczeństwa pracy

Łączność i connectivity dla bezpieczeństwa (IC4F)

Łączność pomiędzy pojazdami transportu wewnętrznego oraz czujnikami i nadajnikami elementów infrastruktury magazynowej może zostać wykorzystana także do zmniejszenia ryzyka kolizji. W ramach projektu IC4F firma STILL opracowała system komunikacji wózków z dowolnymi klientami Internetu Rzeczy: „Truck-to-X Communication”. Odpytujące się nawzajem nadajniki są w stanie uniemożliwić potencjalnie niebezpieczne działania – jak na przykład przejazd pojazdu ze zbyt dużym ładunkiem przez bramę, w której by się nie zmieścił. Protokół tego rodzaju daje praktycznie nieograniczone – limitowane jedynie liczbą zdolnych do komunikacji układów – możliwości zwiększania bezpieczeństwa poruszania się wózków po magazynie.