Kiedy warto wdrożyć AMR?

W pełni autonomiczne, przemieszczające się dzięki technologii SLAM roboty mobilne to przełom w zakresie prostej automatyzacji magazynów – także tych funkcjonujących w trybie pracy mieszanej. W jakich zastosowaniach pojazdy AMR tego typu sprawdzają się najlepiej?


Dostępne w ofercie STILL Polska autonomiczne roboty mobilne (AMR) serii AXH to innowacyjne pojazdy służące do poziomego transportu ładunków bez konieczności angażowania operatora. Inteligentne, kompaktowe urządzania są w stanie poruszać się niezależnie po magazynie, również w operacjach mieszanych z udziałem ludzi. Pozwalają na przewóz zróżnicowanych nośników ładunku oraz mogą współpracować z różnego typu stacjami magazynowymi i transferowymi, systemami zarządzania i kontroli magazynu. Pojazdy klasy AMR można w ekonomiczny sposób integrować także z innymi funkcjonującymi w magazynie rozwiązaniami automatyzacyjnymi. W artykule pokrótce charakteryzujemy modele serii AXH i wyjaśniamy, w jakiego typu zadaniach sprawdzają się najlepiej.

Autonomiczne roboty mobilne STILL AXH 10 – charakterystyka produktu

Pojazdy klasy AMR serii STILL AXH 10 rozpoznają otoczenie i swoją lokalizację w oparciu o technologię SLAM (jej opis można znaleźć w Słowniku Logistycznym ConneXXt.pl pod literą „S” – przyp. red.). Są dzięki temu w stanie identyfikować innych uczestników ruchu, omijać przeszkody i adekwatnie reagować na potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Zostały zaprojektowane z myślą o pracy mieszanej, szczególnie zaś o efektywnym transporcie poziomym ładunków na stosunkowo długich trasach. Charakteryzują się udźwigiem na poziomie 1 tony i prędkością jazdy do 2,2 m/s. Znajdują zastosowanie w:

 • zaopatrzeniu produkcji,
 • transporcie poziomym do stacji i punktów przeładunkowych,
 • przewozie ładunków do miejsc składowania blokowego,
 • pickingu.

Nośniki ładunku obsługiwane przez autonomiczne roboty mobilne serii AXH

Autonomiczne mobilne serii AXH pozwalają na przewóz zróżnicowanych nośników ładunków, w tym między innymi:

 • dzięki użyciu ram unoszących mogą obsługiwać troleje do transportu europalet,
 • z odpowiednim adapterem i stacją przekazania ładunku są wstanie przewozić towar ułożony bezpośrednio na palecie,
 • dzięki stabilnemu interfejsowi mechanicznemu umożliwia przewóz trolejów różnego rodzaju oraz kontenerów siatkowych, np. z kartonami, opakowaniami, produktami gotowymi itp.
Robot STILL klasy AMR serii AXH z adapterem umożliwiającym przewóz towaru ułożonego bezpośrednio na palecie.

Autonomiczny robot mobilny STILL AXH 10 z trolejem do transportu europalet.
Dzięki stabilnemu interfejsowi mechanicznemu STILL AXH 10 umożliwia przewóz trolejów różnego rodzaju.
Pojazd klasy AMR STILL AXH pozwala także na transport kontenerów siatkowych.

Przykładowe obszary zastosowania AXH w poszczególnych branżach

Szeroka gama aplikacji autonomicznych robotów mobilnych serii AXH obejmuje m.in. takie zastosowania jak: przedsiębiorstwa produkcyjne – w tym posiadające inteligentne linie produkcyjne, branża automotive, firmy świadczące usługi 3PL, czy automatyzacja istniejących obiektów logistycznych.

 • W przypadku zakładów produkcyjnych, w których: korzysta się zarówno z maszyn, jak i z ludzkiej pracy, sytuacja dynamicznie się zmienia i obsługiwane są zróżnicowane ładunki, AXH zapewniają elastyczny transport między liniami produkcyjnymi i pozwalają minimalizować czas przerobu surowców.
 • Na inteligentnych liniach produkcyjnych funkcjonujących w trybie pracy ciągłej – charakteryzujących się zapotrzebowaniem na płynne zaopatrzenie w surowce z jednej oraz skuteczne zarządzanie opróżnionymi pojemnikami z drugiej strony – autonomiczne roboty mobilne mogą zapewniać wydajną i płynną komunikację między powierzchnią magazynową a liniami produkcyjnymi. W tym kontekście AXH sprawdzają się także w przedsiębiorstwach branży automotive, gdzie obsługiwać trzeba gabarytowe jednostki dystrybucyjne do części zamiennych.
 • W firmach branży 3PL, charakteryzujących się wysokimi wolumenami dziennych przypływów materiałowych – z różnymi rodzajami towarów, opakowań i złożonymi systemami magazynowania, roboty serii AXH mogą zapewnić elastyczny transport poziomy na zróżnicowanych nośnikach ładunku pomiędzy punktami przeładunkowymi oraz strefami składowania w pionie.
 • Autonomiczne roboty mobilne AXH sprawdzają się także w automatyzacji transportu poziomego w istniejących magazynach. Przeszkodą dla ich wdrożenia nie są ani skomplikowane trasy przejazdu, ani przeszkody istniejące w danym środowisku logistycznym. AXH zapewniają elastyczny i bezpieczny przewóz ładunków, a dzięki współpracy z urządzeniami zdolnymi obsługiwać wyższe kondygnacje regałów, mogą tworzyć w pełni zautomatyzowane strefy gęstego składowania.

Zastosowany w AXH autonomiczny system nawigacji w technologii SLAM określa pozycję na podstawie danych z czujników i informacji środowiskowych.

Kiedy warto wdrożyć AMR? – podsumowanie

Z uwagi na specyfikę autonomicznych robotów mobilnych serii AXH, szczególnie duże korzyści z ich wdrożenia można uzyskać:

 • w zakładach pracujących w trybie wielozmianowym,
 • przy obsłudze dużych wolumenów,
 • w przypadku stosunkowo długich tras przejazdu w transporcie poziomym,
 • w obiektach, w których istnieje duży potencjał wynikający z automatyzacji (patrz kryteria powyżej), ale trudności nastręczałoby wyizolowanie stref pracy zautomatyzowanych wózków.

W pełni autonomiczne pojazdy klasy AMR mogą znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów operacyjnych w zakładach produkcyjnych i centrach dystrybucyjnych niemal każdej branży charakteryzującej się dużą intensywnością procesów magazynowych. Przeszkodą dla ich wdrożenia nie jest ani konieczność dzielenia przestrzeni z pieszymi i prowadzonymi ręcznie wózkami widłowymi, ani pokonywanie długich bądź skomplikowanych tras przejazdu.

 

This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Polecane artykuły: