Rozwiązania STILL dla magazynów automatycznych

Firma STILL od lat buduje portfolio skalowalnych rozwiązań automatyzacyjnych. Obecne uwarunkowania rynkowe potwierdzają, że warto było stawiać na pojazdy klasy AGV i AMR oraz systemy optymalizacji ich pracy.

Na skróty:

  • Eksperci przewidują, że w perspektywie 2022-2027 rynek pojazdów AGV i AMR będzie rósł w tempie 40 proc. rocznie.
  • Już dziś firma STILL jest w stanie kompleksowo obsługiwać klientów w zakresie wdrożenia AGV, AMR i systemów optymalizacji ich pracy.

Pomiędzy 2022 a 2027 rokiem, automatyzacja w intralogistyce  będzie rozwijać się w tempie 15% rocznie, a jej rynek osiągnie w globalnej skali wartość 41 mld dolarów. Najważniejszymi czynnikami wzrostu będą: niedobór pracowników i presja na efektywność dostaw, szczególnie w e-commerce. Najdynamiczniej rosnącą grupę produktową stanowić będą AGV i AMR. Z danych LogisticsIQ wynika, że do 2027 r. sprzedaż zautomatyzowanych pojazdów tych klas będzie rosnąć o 40 proc. w ujęciu r/d/r, a ich udział w rynku rozwiązań automatyzacji magazynu ogółem wzrośnie do 24 proc. O perspektywach upowszechnienia automatyzacji w Europie i na świecie rozmawiali podczas debaty towarzyszącej International

Supply Chain Conference 2021 eksperci zaproszeni przez STILL. Jak wynika z wypowiedzi jednego z nich, profesora Michaela ten Hompela, dyrektora wykonawczego Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics IML, „Wszystkie komponenty (potrzebne do tworzenia autonomicznych flot intralogistycznych – przyp. red.) już istnieją, a branża ma świadomość, że zmiana musi nastąpić.” Zając te uwarunkowania, STILL konsekwentnie rozwija swoje portfolio rozwiązań automatyzacyjnych – z uwzględnieniem AGV i AMR. Oto najważniejsze grupy produktów do automatyzacji magazynu w ofercie firmy.


Pojazdy prowadzone automatycznie (AGV) STILL iGo systems

STILL iGo systems to pakiet rozwiązań technologicznych, dzięki którym seryjnie produkowane wózki widłowe prowadzone ręcznie przekształcane są w AGV – pojazdy prowadzone automatycznie. W jego skład wchodzą:

  • komputer pokładowy połączony bezprzewodowo z siecią i będący w stanie komunikować się z systemem centralnym i innymi przedstawicielami Internetu Rzeczy w zakładzie,
  • skanery laserowe umożliwiające nawigację w obiekcie,
  • laserowe skanery bezpieczeństwa pozwalające na identyfikację przeszkód i innych uczestników ruchu,
  • system oświetlenia komunikacyjnego, sygnalizujący kierunek poruszania się pojazdu,
  • interfejs użytkownika
  • oraz przycisk awaryjnego zatrzymania wózka.

Wózki prowadzone automatycznie AGV STILL iGo systems  są w stanie odbierać zlecenia z systemu WMS, przesyłać dane na centralny serwer, komunikować się ze sobą nawzajem oraz reagować na spotkania z pieszymi i sterowanymi ręcznie pojazdami. Ich wdrożenie poprzedza analiza potrzeb klienta i dobór konkretnych pojazdów oraz elementów pakietu automatyzacyjnego.

Autonomiczne roboty mobilne (AMR) serii STILL ACH oraz AXH

Pojazdy transportowe serii STILL ACH i AXH to kompaktowe autonomiczne roboty mobilne klasy AMR. Są w stanie transportować na swojej platformie zróżnicowane nośniki ładunku oraz współpracować elastycznie z różnymi stacjami magazynowymi i przeładunkowymi, a także prowadzonymi automatycznie wózkami AGV oraz ze sobą nawzajem. Ze względu na wyjątkowo kompaktowe rozmiary i zwrotność, przy podnoszeniu i dostarczaniu ładunków pojazdy tego rodzaju wymagają zaledwie połowy przestrzeni potrzebnej do manewrowania ręcznym wózkiem widłowym. Sprawdzają się w związku z tym w obiektach o ograniczonej przestrzeni. Udźwig oferowanych przez STILL autonomicznych robotów mobilnych sięga 1 500 kg.

Optymalizacja pracy floty autonomicznej z użyciem STILL iGo insights

Efektem ubocznym funkcjonowania pojazdów autonomicznych – czy to AGV, czy AMR – jest zapis danych z każdej sekundy ich funkcjonowania. Mogą stać się one podstawą do doskonalenia funkcjonowania automatyzacji i szerzej – działających w oparciu o nią procesów magazynowych. Warunkiem realizacji tego potencjału jest wyposażenie pracowników w narzędzia analityczne, pozwalające odnajdywać w morzu informacji, to co cenne – anomalie i wszelkie przejawy marnotrawstwa mogące zostać usunięte i zoptymalizowane. W odpowiedzi na tę potrzebę powstało rozwiązania iGo insights. Oprogramowanie pobiera dane bezpośrednio z systemu i działających w jego ramach wózków i z użyciem zasad uczenia maszynowego identyfikuje obszary poprawy i formułuje rekomendacje pozwalające zwiększać dostępność i wydajność flot autonomicznych.

iGo insights to oprogramowanie do optymalizacji pracy wózków autonomicznych.
This site is protected by FriendlyCaptcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.