Agile Logistics – koncepcja na czas zmian

Na skróty:

 • W odpowiedzi na rosnącą zmienność otoczenia na progu XXI wieku opracowano zręby koncepcji Agile w produkcji i programowaniu.

 • Na tym fundamencie oparto analogiczne podejście do organizacji łańcuchów dostaw – Agile Logistics.
 • Narzędziami realizacji idei zwinnej logistyki są m.in.: automatyzacja, elastyczne formy pozyskiwania środków transportu, cyfrowe platformy zarządzania flotą oraz ograniczanie TCO.

 

„Zwinna logistyka” to sposób organizacji łańcuchów dostaw z wykorzystaniem technologii pozwalających reagować w trybie rzeczywistym na potrzeby zgłaszane przez klientów oraz nieoczekiwane zmiany. Jakie rozwiązania tworzą ten system?

Agile Logistics – zwinna logistyka – stanowi odpowiedź na sytuację, w której jedyną stałą jest zmiana, cykl życia produktów ulega skróceniu, rośnie presja na możliwość indywidualizacji produktu

i procesu zakupowego, a klienci oczekują, że otrzymają zamówienie w minimalnym czasie od jego złożenia. By skutecznie zwiększyć elastyczność i tempo wykonywania procesów logistycznych przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji ich kosztu, stosuje się dziś szereg zintegrowanych rozwiązań z pogranicza magazynowania, spedycji, telematyki i ICT. Jakie są najważniejsze założenia koncepcji Agile i jakimi środkami są one realizowane w logistyce?

Zwinna produkcja i programowanie, czyli szerszy kontekst Agile

Agile Development – nowy sposób organizacji pracy w programowaniu

Koncepcje elastyczności w produkcji i programowaniu upowszechniły się na przełomie XX i XXI wieku w przewidywaniu wyzwań, które przyniesie nowe millenium. We wstępie do opublikowanego na początku lat 90. raportu „Strategia dla przedsiębiorstw produkcyjnych na XXI stulecie” przeciwstawiono zwinne zakłady wytwórcze przyszłości masowej produkcji charakterystycznej dla XX-wiecznego przemysłu. W dalszej części dokumentu postawiono w tezę, że chcąc pozostać konkurencyjnymi na globalnym rynku, fabryki muszą wdrożyć nowe podejście do organizacji procesów oraz budowania relacji z otoczeniem i klientami. Rekomendowano m.in.:

 • budowę ścisłych, partnerskich sieci powiązań z dostawcami, sprzedawcami i ostatecznymi odbiorcami oraz wewnątrz przedsiębiorstwa;
 • maksymalizację znaczenia satysfakcji klientów w całościowej organizacji procesów;
 • identyfikację obszarów poprawy tempa wykonywania zadań, doskonalenia jakości i efektywności oraz ciągły rozwój we wszystkich tych obszarach oraz usuwanie barier mogących go powstrzymać;
 • opracowanie wydajnego systemu wymiany danych produkcyjnych.

Mniej więcej 10 lat po wydaniu dokumentu nt. Agile Manufacturing powstał manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania. W jego ramach nazwano 4 najważniejsze wartości tego sposobu organizacji pracy. Skonstruowano je na zasadzie przeciwstawienia pożądanych właściwości procesu tworzenia aplikacji w duchu Agile z funkcjonowaniem na dotychczasowych zasadach, w mniejszym stopniu sprawdzających się w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu. Sygnatariusze manifestu cenili:

 • indywidualność i interakcję ponad procesy i narzędzia,
 • działające oprogramowanie ponad całościową dokumentację,
 • współpracę z klientami ponad negocjowanie kontraktów,
 • reakcję na zmiany ponad trzymanie się planu.


Agile Development – nowy sposób organizacji pracy w programowaniu

Autorzy deklaracji stawiają nacisk na: jakość, prostotę, oddolną organizację pracy, interakcje, indywidualność i podział pracy na krótkie odcinki – tak, by być w stanie na bieżąco weryfikować postępy i optymalizować procesy. Wiele kwestii opisanych jako kluczowe w Agile Manufacturing i Agile Development wybrzmiewa także w Agile Logistics. Według definicji opublikowanej na portalu Instytutu Logistyki i Magazynowania definiują ją:

 • pełna integracja zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji;
 • ciągłość przepływu materiałów i produktów w łańcuchu przepływu dóbr;
 • 24-godzinny cykl dostawy w obszarze (prawie) całego świata;
 • zmienność struktury łańcucha dostaw pod kątem dostosowywania jej do potrzeb odbiorcy;
 • pełna kontrola nad wszelkimi zasobami w łańcuchu dostaw;
 • natychmiastowe reagowanie na pojawiające się zapotrzebowanie.

Centralnymi pojęciami „zwinnej logistyki” są więc: integracja elastycznych, działających w czasie rzeczywistym rozwiązań łańcuchów dostaw oraz spełnianie oczekiwań klientów (przy stałym dążeniu do minimalizacji kosztów operacyjnych). Oto, jakie rozwiązania znajdują zastosowanie w realizacji tych założeń.

Rozwiązania logistyczne dla efektywności i elastyczności

Całościowe systemy automatyzacji magazynu STILL iGo systems
Systemy regałowe STILL – idealne dopasowanie do przepływu materiałów
Krótkoterminowy wynajem wózków widłowych STILL – sposób na szczyty logistyczne

O możliwości dopasowania funkcjonowania magazynu do bieżących potrzeb – szczególnie w sytuacji, gdy miejsce mają znaczące różnice okresowej intensywności pracy albo notuje się wzrost popytu – stanowi skalowalność wykorzystanych rozwiązań logistycznych. Wymagających jej warunkach doskonale sprawdzają się całościowe systemy automatyzacji  takie jak np. STILL iGo systems. Będące w stanie porozumiewać się ze sobą i czerpać informacje z centralnej bazy danych wózki widłowe mogą pracować bez przerwy. Z ich wykorzystaniem zasoby ludzkie można przekierować do wykonywania skomplikowanych,

rzadko powtarzających się czynności, maszynom powierzając żmudne zadania. Dzięki temu bez potrzeby szukania nowych pracowników można znacząco zwiększyć przepustowość magazynu. W sytuacji, gdy dostępność kadr nie jest problemem, wydajność pracy może pomóc zwiększyć krótkoterminowy wynajem wózków widłowych . Dodatkowe, optymalnie wyposażone pod kątem specyfiki bieżących procesów pojazdy sprzyjają radzeniu sobie ze szczytami logistycznymi. Nie bez znaczenia dla maksymalizacji efektywności są odpowiednio dopasowane do przepływu materiałów systemy regałowe.

Produkty i usługi optymalizacji kosztów zwinnych procesów

Czołowy wózek elektryczny STILL RX 20
Elektryczny wózek z przeciwwagą STILL RX 60
Baterie trakcyjne do wózków widłowych w technologii Li-Ion

Nowoczesne rozwiązanie technologiczne i informatyczne pozwalają także wszechstronnie minimalizować koszty funkcjonowania floty transportu wewnętrznego. W przedsiębiorstwach, w których logistyka stanowi o tworzeniu wartości dla klienta, uzasadnione jest inwestowanie w wózki widłowe o najniższym TCO – całkowitym koszcie posiadania. Droższe, ale tańsze w eksploatacji maszyny – jak na przykład elektryczne wózki widłowe wyposażone w baterie w technologii Li-Ion – w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązania nie tylko rzadziej ulegają awariom, ale także są w stanie wykonać większą pracę w

tym samym czasie i przy mniejszym zużyciu energii. Rekordzistami w swoich kategoriach są pod tym względem wyróżnione nagrodami IFOY dla najlepszego wózka roku 2018 i 2020 wózki elektryczne STILL RX 20 i STILL RX 60. Jeszcze większe oszczędności uzyskać można dzięki cyfryzacji zarządzania flotą z użyciem takich systemów jak np. STILL neXXt fleet. Zapewniając dostęp do danych o obłożeniu pracą poszczególnych wózków i odnotowując kolizje, pozwalają cyklicznie optymalizować skład intralogistycznego parku maszynowego oraz pomagają motywować operatorów do ostrożnej jazdy.