T
Według ogólnej definicji internetowej Encyklopedii Zarządzania logistyka to „proces planowania, realizowania i konstruowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta”. Transport zaś to jest to „wyodrębniony zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych przy użyciu odpowiednich środków”.

Według tego samego źródła spedycja definiowana jest jako „organizowanie przewozu ładunków i wykonywanie wszystkich lub niektórych związanych z tym czynności” i może być realizowana zarówno przez samo przedsiębiorstwo, jak i wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. W powszechnym rozumieniu tego słowa jest to raczej usługa wyspecjalizowanego dostawcy; „przewóz i dostawa towarów wykonywane przez przedsiębiorstwo przewozowe” (za Słownikiem języka polskiego PWN).