I


ICT (Information and Communication Technologies)

ICT – Teleinformatyka, technologie informacyjne i komunikacyjne (ang. Information and Communication Technologies). Pojęcie obejmujące ogół rozwiązań przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Motor napędowy Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy – idei obecnych dziś już właściwie we wszystkich branżach, także w intralogistyce.

Wykorzystanie technologii komunikacyjnych i informatycznych w gospodarce magazynowej jest dziś powszechne i wieloaspektowe. W pełni zautomatyzowane hale, w których na podstawie danych przesyłanych z systemu ERP bądź WMS pojazdy transportowe samodzielnie pobierają i odkładają na regały odpowiednie ładunki; przewidywanie popytu na podstawie zgromadzonych na serwerach magazynu danych archiwalnych; systemy zarządzania flotą jak - STILL Fleet Manager 4.x czy STILL neXXt fleet – zbierające dane na temat liczby godzin przepracowanych przez wózki i operatorów, przejechanych dystansów i zrealizowanych zadań; wspierające techników serwisu elektroniczne narzędzia diagnostyczne jak STILL ProActive; czy pomagające operatorom prowadzić oględziny wózka elektroniczne listy kontrolne takie jak w STILL PreOp – całe magazyny są dziś częścią Internetu Rzeczy.

Hasła powiązane:

ICT

IoT – Internet of Things

Rysunek 1: W transporcie wewnętrznym rozwiązania z obszaru rzeczy pozwalają np. śledzić w czasie rzeczywistym lokalizację poszczególnych pojazdów, ich bieżący status, stan naładowania baterii itp. Systemy Predictive Maintenance pozwalają optymalizować działania serwisowe, a oprogramowanie zarządzania flotą zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza obciążenie menadżerów pracą administracyjną. Przykładowe rozwiązania STILL wykorzystujące technologię Internetu Rzeczy to systemy neXXt fleet oraz FleetManager.

IoT – skrót od anglojęzycznego terminu Internet of Things oznaczającego „Internet Rzeczy”. Opisuje on wzajemne powiązania za pośrednictwem sieci wielu urządzeń, dające możliwość pozyskiwania, zbierania i przetwarzania danych. Kluczową w jego funkcjonowaniu rolę odgrywają czujniki i sensory, nadajniki i odbiorniki oraz układy sterowania pozwalające komunikować się ze sobą np. komputerom i pojazdom transportu wewnętrznego i realizować na podstawie wymienianych informacji odpowiednie sprzężenia zwrotne.

 

W intralogistyce Internet Rzeczy znajduje obecnie zastosowanie m.in. w ewidencji towarów w systemach zarządzania magazynem ze skanerami RFID, w systemach zarządzania flotą i Predictive Maintenance oraz systemach automatyzacji. Nie ma jednak wątpliwości, że wraz z rozwojem i wzrostem dostępności technologii, a także upowszechnieniem komunikacji w standardzie 5G, umożliwiającej dużo bardziej wydajną łączność pomiędzy urządzeniami, IoT będzie wykorzystywany coraz częściej i w coraz większej liczbie zastosowań.