POZOSTAŁE POJĘCIA


3PL

3PL

3PL – skrót od anglojęzycznego terminu Third Party Logistics, tłumaczonego jako logistyka firm trzecich. Model, w którym przedsiębiorstwo produkcyjne realizuje jedną lub kilka funkcji z obszaru magazynowania, transportu i spedycji siłami zewnętrznego podmiotu.

Wraz z upowszechnieniem tej metody postępowania nadano jej nazwę i zaczęto odróżniać od 1PL i 2PL. Popularyzacja e-commerce doprowadziła do wykreowania kolejnych poziomów: 4PL i 5PL. 

3PL
 • Magazynowaniem i spedycją zajmuje się producent
 • Przedsiębiorstwo samo zarządza procesami i je nadzoruje
3PL
 • Określonym zadaniem - magazynowaniem lub spedycją - zajmuje się zewnętrzny wykonawca
 • Organizacja procesów, zarządzanie nimi i nadzór pozostają w gestii producenta
 • Relacja z wykonawcą jest płytka i zorientowana na niski koszt realizacja
3PL
 • Producent outsourcuje wybrane zadania z obszaru magazynowania i spedycji
 • Organizacja procesów należy do obowiązków wykonawcy i może korzystać on z usług podwykonawców
 • Producent ma wiedzę wystarczającą, by oceniać i rozliczać efekty działań wykonawcy
3PL
 • Producent outsourcuje nie tylko zadania z obszaru magazynowania i spedycji, ale także zarządzanie nimi
 • Podmiot zewnętrzny odpowiada całościowo za funkcjonowania łańcucha dostaw, a poszczególna zadania często wykonują podmioty zewnętrzne względem wykonawcy. Ten często nie posiada nawet aktywów takich jak magazyny i flota transportowa
 • Relacje mając charakter partnerski i długofalowy. Kluczowa dla obu stron jest jakość obsługi.
3PL
 • Producent zatrudnia wykonawcę by usprawniał strategiczne procesy i wdrażał innowacyjne rozwiązania i koncepcje
 • Wykonawca zarządza całościowo już nie łańcuchami dostaw, ale całymi ich sieciami

Za najważniejsze zalety outsourcingu usług logistycznych uznaje się zmniejszenie kosztów obsługi związanych z nimi procesów dzięki wyspecjalizowanemu dostawcy będącemu w stanie dostarczać bardziej wydajne rozwiązania.

Rozwiązania szybko zyskuje na popularności. Według agencji konsultingowej Armstrong and Associates wśród firm z amerykańskiej listy najbogatszych przedsiębiorstw Fortune 500 odsetek korzystających z 3PL zwiększył się od 2001 roku z 46 do 90 proc.


5G – komunikacja bezprzewodowa 5. generacji

Komunikacja bezprzewodowa piątej generacji charakteryzująca się wysokimi prędkościami transmisji danych, bardzo niskimi opóźnieniami oraz zdolnością obsłużenia nieporównywanie większej liczby urządzeń na jednostkę powierzchni niż dotychczasowe technologie. Wdrożenie 5G stanowi podstawę dalszego rozwoju Internetu Rzeczy.

Komunikacja 5G ma gwarantować przepływ danych przez łącza na poziomie 20 Gb/s (pobieranie) / 10 Gb/s (wysyłka) oraz brak opóźnienia przekraczających 1 ms. Ma także pozwalać na komunikację do 1 mln obiektów na 1 km2 (tysiąckrotnie więcej niż w przypadku 4G). Według Ansgara Bergmanna, Project Managera ds. Technologii i Innowacji Grupy KION: „Technologia 5G będzie odgrywać kluczową rolę w komunikacji przyszłości. Pozwala na natychmiastowy transfer danych niezależnie od ograniczeń sieci bezprzewodowych i liczby połączonych obiektów.”

Istotnym aspektem w dyskusji na temat 5G jest także możliwość indywidualnego tworzenia w tej technologii bezpiecznych sieci wewnętrznych, co uprawdopodabnia szerokie zastosowanie komunikacji obiektów w ramach Internetu Rzeczy bez ryzyka utraty potencjalnie istotnych danych biznesowych na rzecz konkurencji.