Jak zabrać się za automatyzację magazynu?

Dwie trzecie polskich firm nie wyklucza, planuje lub wdraża rozwiązania automatyzacyjne. Jako gotowe na tę zmianę postrzega się co drugie przedsiębiorstwo. W świetle tej rozbieżności zasadnym jest pytanie, jak przygotować się na automatyzację.


Jak wynika z opublikowanego w 2023 r. raportu „Barometr Polskiego Rynku Pracy”, na automatyzację gotowych czuje się 53 proc firm. Według 15 proc. respondentów – zdecydowanie, a według 38 proc. – raczej tak. Na pytanie „Czy w Twojej ocenie firma jest aktualnie gotowa na automatyzację lub robotyzację?” przecząco odpowiedziało 31 proc., a więc trzecia część ankietowanych (21 proc. – „raczej nie”, 10 proc. – „zdecydowanie nie”). Gdy zapytano natomiast „Czy w Twojej firmie planuje się wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji?”, uzyskano następujące rezultaty:

 • 25 proc. - Tak, już teraz się to dzieje;
 • 21 proc. - Tak, planujemy to w niedalekiej przyszłości;
 • 24 proc. - Obecnie nie, choć nie wykluczamy w przyszłości;
 • 17 proc. - Nie i nie zamierzamy jej wdrażać;
 • 13 proc. - Trudno powiedzieć.

Oznacza to, że pozytywnie do automatyzacji nastawionych jest 70 proc. respondentów, a łącznie 46 proc. ankietowanych wdraża tego typu rozwiązania obecnie lub planuje zrobić to w najbliższym czasie. Aktualne w tym kontekście wydaje się pytanie, jak zabrać się za automatyzację magazynu i produkcji. Poniżej prezentujemy odpowiedź Darii Gilner-Jasiok, Inżynier ds. Sprzedaży Automatyzacji STILL Polska i autorki cyklu publikacji #CzasNaAutomatyzację w serwisie LinkedIn.


Od czego zacząć automatyzację magazynu?

Wdrożenie automatyzacji magazynu w oparciu o rozwiązania mobilne to wieloetapowy proces. Roboczo można wyodrębnić w nim pięć faz:

 1. Badanie potrzeb – identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji i wskazanie priorytetów;
 2. Wybór technologii – przegląd aktualnej oferty rynkowej i wybór rozwiązania najlepiej pasującego do specyfiki magazynu i zakładanych celów wdrożenia;
 3. Identyfikacja pierwszego procesu do automatyzacji – wybór jednego, „małego” i stosunkowo prostego procesu jako pilotażowego wdrożenia rozwiązań automatyzacyjnych: umożliwiający przetestowanie planowanych zmian w niewielkiej skali, ułatwiający dostosowanie się do nowej sytuacji, dający obraz potencjalnych korzyści i wyzwań związanych z nową technologią;
 4. Testy – praktyczne przetestowanie rozwiązania przed dużymi zakupami: minimalizujące ryzyko finansowe inwestycji oraz pozwalające sprawdzić, na ile założenia sprawdzają się w rzeczywistych warunkach i czy nowe rozwiązania współgrają z istniejącymi procesami;
 5. Szkolenie personelu – szkolenie pracowników z obsługi nowych technologii, kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i uzyskania pełni korzyści wynikających z wdrożenia.

Nie mając dotychczas doświadczeń z automatyzacją, warto na każdym z powyższych etapów sięgnąć po wsparcie ekspertów. Doradcy intralogistyczni STILL są w stanie przeprowadzić u klientów audyt gotowości na automatyzację, oszacować jej potencjał i przeprowadzić ich firmę przez wszystkie etapy wdrożenia.


wymaga przeglądu aktualnej oferty rynkowej i wyboru rozwiązania najlepiej pasującego do specyfiki magazynu.

Jakich informacji potrzeba, żeby zacząć automatyzację magazynu

Rozmawiając z klientami zaczynającymi planować automatyzację, w pierwszej kolejności pytamy, czy nie występują w ich obiekcie obiektywne techniczne przeciwwskazania do jej wdrożenia jak m.in.:

 • ponadprzeciętne nierówności posadzki,
 • niestandardowe lub złej jakości palety i nośniki ładunku,
 • obsługa ofoliowanych ładunków,
 • ujemne temperatury lub duże amplitudy temperatur.

Część z tych problemów da się rozwiązać reorganizując wymagające tego procesy, w przypadku części trzeba się jednak pogodzić z tym, że automatyzacja danego obszaru nie będzie możliwa.

W drugiej kolejności prosimy o przygotowanie zestawienia informacji na temat:

 • miejsca odbioru i dowozów ładunków,
 • rozplanowania miejsc składowania ładunków, systemów regałowych oraz korytarzy roboczych oraz tras przejazdu,
 • masy i rozmiarów obsługiwanych ładunków,
 • typów wykorzystywanych palet i nośników ładunku.

Na podstawie przekazanych informacji i audytu eksperci STILL są w stanie zaproponować optymalne rozwiązanie automatyzacyjne.

Na tej podstawie jesteśmy w stanie zaproponować konkretne automatyzacyjne rozwiązania technologiczne (AGV, AMR, przenośniki), stworzyć całościową koncepcję automatyzacji procesów, w których jest ona możliwa i opłacalna, rekomendować

we współpracy z klientem optymalne rozwiązanie, a – gdy zostanie podjęta taka decyzja – kompleksowo zrealizować i koordynować wdrożenie, a następnie wyszkolić pracowników klienta i serwisować urządzenia.


Polecane artykuły:


Automatyzacja STILL iGo systems w Vetter

Przedsiębiorstwo Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG uruchomiło zautomatyzowany magazyn materiałów do produkcji opakowań farmaceutycznych. Za stworzenie optymalnej koncepcji i jej wdrożenie odpowiadała firma STILL.