D

Digital Twin

Digital Twin (ang. cyfrowy bliźniak) – cyfrowe odzwierciedlenie procesu, ładunku, pojazdu transportu wewnętrznego, systemów regałowych  i miejsc paletowych – wszystkich elementów składających się na funkcjonowanie danego zakładu (na przykład

magazynu). Zastosowanie technologii cyfrowych bliźniaków pozwala tworzyć symulacje konkretnych sposobów organizacji prac w obiekcie, prototypować rozwiązania, wykrywać problemy, planować, testować i wdrażać usprawnienia.

W 2021 roku firma STILL stworzyła z szeregiem innych podmiotów konsorcjum ARIBIC. W ramach projektu postawiono sobie za zadanie stworzenia technologii umożliwiającej generowanie trójwymiarowych map wysokiej rozdzielczości w oparciu o dane pochodzące z czujników automatycznych wózków widłowych. Takie aktualizowane na bieżąco mapy obiektów logistycznych i funkcjonujących w nich obiektów mogą usprawniać i obniżać koszty generowania trafnych cyfrowych bliźniaków.

Potencjalne źródła danych dla technologii Digital Twin

Do przeprowadzenia wiarygodnej i trafnej symulacji metodą cyfrowych bliźniaków konieczny jest dostęp do szerokiego spektrum danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii Internetu Rzeczy (Internet of Things, IoT) oraz cyfrowym systemom zarządzania przepływami materiałów na wielką skalę można pozyskiwać je z czujników, nadajników, znaczników, transponderów, pojazdów transportu wewnętrznego, skanerów i komputerów.

Prognozy wzrostu wartości globalnego rynku Digital Twin

Wraz z technologiami takimi jak AI, Big Data, Blockchain czy IoT Digital Twins są nośnikiem cyfrowej rewolucji w przemyśle i logistyce. Według szacunków agencji Markets and Markets, w okresie 2022-2027 globalna wartość rynku cyfrowych bliźniaków będzie rosła w średnim tempie przekraczającym 60 proc. rocznie i osiągnie poziom 73,5 mld dolarów.

Korzyści z zastosowania cyfrowych bliźniaków w logistyce

Pozwalając wiernie odtworzyć w wirtualnej przestrzeni wszystkie etapy procesu logistycznego, symulacje w technologii Digital Twin mogą przyczyniać się do:

  • optymalizacji funkcjonowania obiektów logistycznych,
  • identyfikacji newralgicznych punktów i wąskich gardeł
  • oraz eliminowania marnotrawstwa i zwiększania wydajności.

Mogą być one wykorzystywane do skutecznego projektowania magazynów, koordynacji zautomatyzowanych i realizowanych ręcznie zadań czy skracania czasu realizacji wysyłki.


DSR (Descent Speed Regulation, System Regulacji Prędkości Zjazdu)

DSR, Descent Speed Regulation, to system wsparcia jazdy po rampach, wzniesieniach i pochyłych powierzchniach pozwalający zoptymalizować prędkość pojazdu podczas przemieszczania się w dół. Jako pierwsze wyposażono w niego ciągniki elektryczne STILL LXT i wózki platformowe STILL LXW. Rozwiązanie uzyskało nominację do nagrody IFOY 2022 w kategorii „Special of the Year”.

System STILL DSR dostosowuje prędkość pojazdu podczas przemieszczania się w dół wzniesienia. Działa w oparciu o sterowane elektrohydraulicznie bezobsługowe hamulce lamelowe w kąpieli olejowej umieszczone na obu osiach wózka. Umożliwiają one nie tylko bardzo precyzyjne hamowanie, ale także regulację prędkości podczas zjazdu ze wzniesienia – w automatycznym wariancie także bez aktywnej interwencji kierowcy.