G


GS1 (Global Standards One)

GS1 – nazwa globalnej organizacji promującej jednolite standardy w obszarze zarządzania popytem i łańcuchami dostaw oraz wdrażanego przez nią systemu. Składają się na niego projekty dotyczące: kodów kreskowych, synchronizacji i elektronicznej wymiany danych oraz technologii RFID.

GS1 tworzy sieć ponad 100 organizacji krajowych, a jej 2 siedziby główne znajdują się w Brukseli i Princeton. Wdrażany i udoskonalany przez nią zbiór międzynarodowych standardów ułatwiających efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw i obejmującymi wszystkie branże pozwala na jednoznaczną identyfikację jednostek handlowych, logistycznych oraz zasobów, lokalizacji i relacji usługowych. Polska dołączyła do organizacji GS1 w 1990 roku. Do 2005 funkcjonowała pod nazwą Centrum Kodów Kreskowych, a od 2016 r. jako GS1 Polska. Jej siedziba mieści się w Poznaniu.

Najpowszechniejszym przejawem funkcjonowania GS1 są kody kreskowe zgodne ze standardem GTIN – w tym stosowane szeroko w Europie EAN-13 i EAN-8.

Hasła powiązane: