G


Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa (ang. warehouse management) to ogół działań firmy zmierzających do właściwego przechowywania surowców, półproduktów czy towarów. W przypadku zakładów produkcyjnych gospodarka magazynowa służy stabilnemu

zaopatrzeniu produkcji, w przedsiębiorstwach handlowych – zapewnieniu, że zgodne z zapotrzebowaniem odbiorcy produkty znajdą się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.

W naukowych opracowaniach, ale i w praktyce, zwraca się uwagę na efektywność gospodarki magazynowej, tj. osiąganie jej celów jak najmniejszymi nakładami. Systematyczna kontrola składających się na nią procesów oraz rejestracja i analiza adekwatnych wskaźników i mierników umożliwiają:

  • utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów,
  • upraszczanie łańcucha dostaw,
  • optymalizację składowania,
  • redukcję kosztów transportu.

Przydatnymi w procesie pozyskiwania danych w toku kontroli efektywności gospodarki magazynowej narzędziami są m.in. systemy zarządzania magazynem (WMS) oraz intralogistyczne systemy zarządzania flotą. Dzięki ewidencjonowanym automatycznie informacjom pozwalają śledzić przepływ materiałów przez magazyn i optymalizować pod tym kątem infrastrukturę i sposób składowania oraz monitorować zajętość urządzeń transportowych – tak, by podczas kolejnej modernizacji parku maszynowego być w stanie dobrać najodpowiedniejsze wózki widłowe i przenośniki. Wiele firm korzystających ze wsparcia narzędzi analitycznych jest w stanie zredukować liczbę pojazdów (a więc i kosztów) potrzebnych do wykonywania zadań transportu wewnętrznego i składowania oraz lepiej planować wykorzystanie przestrzeni, zwiększając tym samym efektywność gospodarki magazynowej.


GS1 (Global Standards One)

GS1 – nazwa globalnej organizacji promującej jednolite standardy w obszarze zarządzania popytem i łańcuchami dostaw oraz wdrażanego przez nią systemu. Składają się na niego projekty dotyczące: kodów kreskowych, synchronizacji i elektronicznej wymiany danych oraz technologii RFID.

GS1 tworzy sieć ponad 100 organizacji krajowych, a jej 2 siedziby główne znajdują się w Brukseli i Princeton. Wdrażany i udoskonalany przez nią zbiór międzynarodowych standardów ułatwiających efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw i obejmującymi wszystkie branże pozwala na jednoznaczną identyfikację jednostek handlowych, logistycznych oraz zasobów, lokalizacji i relacji usługowych. Polska dołączyła do organizacji GS1 w 1990 roku. Do 2005 funkcjonowała pod nazwą Centrum Kodów Kreskowych, a od 2016 r. jako GS1 Polska. Jej siedziba mieści się w Poznaniu.

Najpowszechniejszym przejawem funkcjonowania GS1 są kody kreskowe zgodne ze standardem GTIN – w tym stosowane szeroko w Europie EAN-13 i EAN-8.

Hasła powiązane: