R


RFID (Radio-frequency identification)

RFID – skrót od angielskiej nazwy „radio-frequency identification” znaczącej tyle, co identyfikacja z użyciem fal radiowych. Technologia jest jedną z metod automatycznego, zdalnego gromadzenia i przesyłania danych.

Miniaturowe elektroniczne układy zwane tagami (znacznikami) RFID są wyposażone we własną pamięć oraz antenę – są w stanie komunikować się z innymi urządzeniami i zapisywać dane. Spektrum zastosowań jest więc bardzo szerokie – technologię wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie znaczenie ma sprawne lokalizowanie obiektów: na produkcji, w centrach dystrybucyjnych i w placówkach handlowych. Na RFID bazuje na przykład system STILL Optisafe, pozwalający kierować wózkami VNA i zwiększający bezpieczeństwo ich pracy dzięki wywoływaniu pożądanych reakcji newralgicznych strefach magazynu. Konkretne, potencjalnie niebezpieczne miejsca są jednoznacznie identyfikowane przy pomocy fal radiowych, a do wózka przekazywany jest w ich sąsiedztwie odpowiedni impuls – np. zmniejszający prędkość.