H


HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Przemysł spożywczy charakteryzuje się bardzo wysokimi wymaganiami higienicznymi względem wózków widłowych używanych w halach produkcyjnych. Przepisy opisują zasady mające na celu uniknięcie ryzyka dostania się do żywności niepożądanych, niejadalnych i szkodliwych substancji. W zakresie urządzeń transportu wewnętrznego przekłada się to przede wszystkim na ograniczenia względem dopuszczalnych typów napędu oraz materiałów konstrukcyjnych. W halach – zarówno produkcyjnych jak magazynowych - bezwzględnie używane muszą być wyłącznie wózki elektryczne. Na liniach produkcyjnych żywności dodatkowym wymogiem jest wykonanie kluczowych elementów pojazdu ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej.

HACCP