CCustomer Options

Customer Options (Opcje Klienta) – jeden z trybów indywidualizacji produktów oferowanych przez STILL. W jego ramach firma jest w stanie modyfikować wózki zgodnie ze specyficznymi potrzebami. Jeśli nowopowstałe w ten sposób rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w innych przedsiębiorstwach, zostaje włączone do standardowego katalogu opcji.

Customer Options są odpowiedzią na rozwijający się w XXI w. trend masowej customizacji. Dzięki całościowej kontroli STILL nad procesami produkcji pojazdów i oferowanych rozwiązań, firma jest w stanie elastycznie reagować na rozmaite potrzeby klientów. Warianty wdrożone jako Customer Options przyczyniają się do rozbudowy katalogu wyposażenia opcjonalnego STILL. Funkcjonuje on równolegle do konfiguracji standardowych, gwarantując stałe poszerzanie asortymentu firmy i ułatwiając decyzje zakupowe.

Przykładem wdrożenia zindywidualizowanych produktów STILL są realizacje: w specjalizującej się w produkcji pojazdów i rozwiązań przeciwpożarowych firmie Ziegler, gdzie wielofunkcyjne ciągniki KANBAN wyposażono w podnośniki hydrauliczne oraz wdrożenie w firmie K-Flex, gdzie jeden z wózków RX 50 dostosowano do podawania bel papieru w ciasnej przestrzeni pod jedną z maszyn.