C


CE (Circular Economy

CE (Circular Economy, gospodarka cyrkularna, gospodarka obiegu zamkniętego) – model produkcji i konsumpcji, w którym surowce i produkty są wykorzystywane tak długo, jak jest to możliwe.

Przeciwstawia się gospodarce linearnej, w której produkty są po zużyciu wyrzucane i zastępowane nowymi. Według wielu stanowi skuteczny kompromis pomiędzy utrzymaniem wzrostu gospodarczego a redukcją emisji CO2.

Gospodarka cyrkularna maksymalizuje stopień wykorzystania samych produktów oraz odpadów i energii będących efektami ubocznymi ich wytwarzania i eksploatacji. Zgodnie z jej założeniami, warto wydłużać i intensyfikować obrót raz wytworzonymi produktami i materiałami, na przykład na drodze: współdzielenia, pożyczania, ponownego użytkowania, naprawy, odnawiania, upcyclingu i recyklingu. Dąży się w niej także wykorzystania odpadów i energii stanowiących efekt uboczny produkcji i eksploatacji – albo w innych zastosowaniach przemysłowych, albo w celu regeneracji środowiska naturalnego.

Idea gospodarki cyrkularnej wychodzi naprzeciw wyzwaniom takim jak zmiana klimatu, zanieczyszczenie środowiska i utrata bioróżnorodności, umożliwiając zarazem zachowanie wzrostu gospodarczego w długofalowej perspektywie. Została w związku z tym wpisana w klimatyczną politykę Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z jej założeniami gospodarka UE ma stać się całkowicie cyrkularna w perspektywie 2050 r. Pierwsze narzędzia – w postaci wytycznych i celów dla recyklingu, wykorzystania i konsumpcji materiałów – zostały już zatwierdzone i są wdrażane.Customer Options

Customer Options (Opcje Klienta) – jeden z trybów indywidualizacji produktów oferowanych przez STILL. W jego ramach firma jest w stanie modyfikować wózki zgodnie ze specyficznymi potrzebami. Jeśli nowopowstałe w ten sposób rozwiązanie może znaleźć zastosowanie w innych przedsiębiorstwach, zostaje włączone do standardowego katalogu opcji.

Customer Options są odpowiedzią na rozwijający się w XXI w. trend masowej customizacji. Dzięki całościowej kontroli STILL nad procesami produkcji pojazdów i oferowanych rozwiązań, firma jest w stanie elastycznie reagować na rozmaite potrzeby klientów. Warianty wdrożone jako Customer Options przyczyniają się do rozbudowy katalogu wyposażenia opcjonalnego STILL. Funkcjonuje on równolegle do konfiguracji standardowych, gwarantując stałe poszerzanie asortymentu firmy i ułatwiając decyzje zakupowe.

Przykładem wdrożenia zindywidualizowanych produktów STILL są realizacje: w specjalizującej się w produkcji pojazdów i rozwiązań przeciwpożarowych firmie Ziegler, gdzie wielofunkcyjne ciągniki KANBAN wyposażono w podnośniki hydrauliczne oraz wdrożenie w firmie K-Flex, gdzie jeden z wózków RX 50 dostosowano do podawania bel papieru w ciasnej przestrzeni pod jedną z maszyn.