W


Systemy zarządzania magazynem działają w oparciu o technologie identyfikacyjne, takie jak kody kreskowe czy RFID, rozpoznając za pośrednictwem czytników i skanerów informacje przypisane do ładunków i palet. WMS są szeroko wykorzystywane w centrach dystrybucyjnych, magazynach wysokiego składowania i wszędzie tam, gdzie liczba obsługiwanych każdego dnia odbiorów i nadań jest znaczna.

Systemy zarządzania magazynem mają zazwyczaj budowę modułową, obejmującą takie funkcje jak np. mapa magazynu z uwzględnieniem zajętości miejsc paletowych, tworzenie zleceń magazynowych, inwentaryzacja, generator optymalnych tras, monitoring pracy magazynu. Automatycznie gromadząc wszelkie dane na temat przepływu ładunków są istotnym elementem koncepcji Przemysłu 4.0 i mogą stać się podstawą automatyzacji pracy magazynu.