F


Jednym z priorytetów STARK, duńskiej sieci sklepów z narzędziami, drewnem i materiałami budowlanymi jest ograniczenie wpływu jej funkcjonowania na środowisko naturalne. Jako pierwszy z dostawców materiałów budowlanych w swoim kraju firma otrzymała certyfikaty FSC i PEFC. 

Co więcej, w jej centralnym magazynie wdrożono pilotażowy program zasilania wózków wodorowymi ogniwami paliwowymi. Funkcjonują tu 4 wózki STILL RX 60 25 wykorzystujące technologię Fuel Cell.


W przypadku poważniejszych remontów, ciągłość realizacji zadań w firmie klienta zapewniają pojazdy zastępcze. Na usługodawcę przenosi się także obowiązki związane z regularnymi przeglądami UDT. Dedykowany opiekun dba o dotrzymanie wszelkich terminów, przygotowanie pojazdów oraz obecność wykwalifikowanych techników podczas badań. 

Umowa daje pewność, że wszelkie kontrole zostaną wykonane na czas, a poddane im wózki zostaną dopuszczone do użytkowania. Zewnętrzne zarządzanie flotą wózków widłowych zapewnia więc bezpieczeństwo pracy, ale także daje gwarancję stabilności biznesowej.

Przykłady wdrożeń: