F


FUEL CELL

Ze względu na fakt, że ogniwa paliwowe charakteryzuje się gęstością energii nawet 10-krotnie większą niż baterie litowo-jonowe, tankowanie trwa jeszcze krócej niż częściowe ładowanie w technologii Li-Ion, a efektem ubocznym wytwarzania energii z wodoru i tlenu jest ciepło i woda, Fuel Cell może w przyszłości stać się domyślnym sposobem zasilania wózków. Dzisiejszy stan technologii nie pozwala jednak jeszcze na szerokie upowszechnienie tej technologii. Problemem jest brak wystarczającej liczby podmiotów oferujących bezpieczne składowanie wodoru i jego uzupełnianie w przyzakładowych zbiornikach oraz energochłonność jego magazynowania, a także elektrolizy, będącej główną metodą pozyskiwania gazu.

Pomimo tych trudności, ogniwa paliwowe są już dziś wykorzystywane. Floty wózków widłowych w coraz większym stopniu zasilają nimi Amazon i Walmart. Pilotażowo STILL GmbH zaopatrzyło w wózki Fuel Cell lotnisko i port w Hamburgu, centralny magazyn duńskiej sieci sklepów STARK oraz centrum dystrybucji sieci sklepów Carrefour.

Jednym z priorytetów STARK, duńskiej sieci sklepów z narzędziami, drewnem i materiałami budowlanymi jest ograniczenie wpływu jej funkcjonowania na środowisko naturalne. Jako pierwszy z dostawców materiałów budowlanych w swoim kraju firma otrzymała

certyfikaty FSC i PEFC. Co więcej, w jej centralnym magazynie wdrożono pilotażowy program zasilania wózków wodorowymi ogniwami paliwowymi. Funkcjonują tu 4 wózki STILL RX 60 25 wykorzystujące technologię Fuel Cell.


FULL SERVICE

Korzyści wynikające ze stosowania umów Full Service wiążą się z kilkoma grupami czynników. Po pierwsze, delegowanie odpowiedzialności za funkcjonowanie floty transportu wewnętrznego pozwala skupić się na kluczowym obszarze działalności przedsiębiorstwa. Menadżerowie, mechanicy i specjaliści utrzymania ruchu mogą skoncentrować się na wydajności parku maszynowego wprost generującego wartość dla klientów firmy. Po drugie, ze względu na stosowany w przypadku przeważającej części umów Full Service stały miesięczny abonament, zarządzanie wózkami staje się przewidywalne i komfortowe. Po trzecie, w ramach tego rodzaju usługi zagwarantowane jest utrzymanie floty w optymalnej kondycji dzięki systematycznej, kompleksowej konserwacji. W przypadku poważniejszych remontów, ciągłość realizacji zadań w firmie klienta zapewniają pojazdy zastępcze. Na usługodawcę przenosi się także obowiązki związane z regularnymi przeglądami UDT. Dedykowany opiekun dba o dotrzymanie wszelkich terminów, przygotowanie pojazdów oraz obecność wykwalifikowanych techników podczas badań. Umowa daje pewność, że wszelkie kontrole zostaną wykonane na czas, a poddane im wózki zostaną dopuszczone do użytkowania. Zewnętrzne zarządzanie flotą wózków widłowych zapewnia więc bezpieczeństwo pracy, ale także daje gwarancję stabilności biznesowej.

W przypadku poważniejszych remontów, ciągłość realizacji zadań w firmie klienta zapewniają pojazdy zastępcze. Na usługodawcę przenosi się także obowiązki związane z regularnymi przeglądami UDT. Dedykowany opiekun dba o dotrzymanie wszelkich terminów, przygotowanie pojazdów oraz obecność wykwalifikowanych techników podczas badań. 

Umowa daje pewność, że wszelkie kontrole zostaną wykonane na czas, a poddane im wózki zostaną dopuszczone do użytkowania. Zewnętrzne zarządzanie flotą wózków widłowych zapewnia więc bezpieczeństwo pracy, ale także daje gwarancję stabilności biznesowej.


FULFILMENT, FULFILLMENT

Fulfilment - termin opisujący a) kompletny proces następujący po złożeniu przez klienta zamówienia prowadzący do dostarczenia mu oczekiwanego produktu lub b) fakt outsourcingu usług związanych z tym procesem c) realizowane w centrach dystrybucji zadania związane z przetwarzaniem zamówienia.

W szerokim znaczeniu brytyjskie „fulfilment” i amerykańskie „fulfillment” oznaczają spełnienie – zarówno warunków umowy czy kontraktu, jak i osobiste poczucie zadowolenia. W kontekście produkcji i handlu termin odnosi się do spełnienia zobowiązań sprzedawcy powstałych wskutek złożenia zamówienia przez klienta. Na proces ten składać się mogą takie zadania, jak:

 • Odpowiedź na zapytanie produktowe wraz ze sprawdzeniem dostępności i ceny;
 • Zestawienie zamówienia;
 • Oficjalne złożenie zamówienia przez klienta i potwierdzenie jego otrzymania przez sprzedawcę;
 • Stworzenie dokumentu sprzedaży;
 • Identyfikacja źródła dostawy;
 • Wprowadzenie ewentualnych zmian w zamówieniu;
 • Przetwarzanie zamówienia w odpowiednim magazynie bądź centrum dystrybucji – od odebrania zamówienia przez jego kompletację, pakowanie i przygotowanie wysyłki aż po zlecenie nadania;
 • Transport wraz ze śledzeniem i lokalizacją przesyłki;
 • Dostawa do klienta;
 • Płatność;
 • Ewentualne zwroty.

Najbardziej intensywnym z punktu widzenia transportu wewnętrznego elementem procesu fulfilment jest przetwarzanie zamówienia w magazynie / centrum dystrybucji oraz obsługa ewentualnych zwrotów. W związku z tym zdarza się, że termin ten utożsamia się w kontekście intralogistyki z realizowanymi na tym etapie zadaniami.