M


MUDA, MURA, MURI

Muda, Mura, Muri – z japońskiego: „marnotrawstwo”, „nieregularność”, „nadmierne obciążenie” – błędy i niedoskonałości przejawiające się w wykonywanych zadaniach. Ich zidentyfikowanie wskazuje obszary możliwego ulepszenia realizowanych procesów. Od pierwszych liter zbiorczo opisywane terminem 3M; powiązane z koncepcją Lean Management i podejściem JIT (just-in-time).

Muda oznacza wszelkie czynności, które nie wytwarzają wartości dla klienta. Wlicza się tu: nadprodukcję; tworzenie zapasów; generowanie braków; zbędny ruch; zbędne przetwarzanie; oczekiwanie; transport. Mura to z kolei brak standaryzacji i nieuzasadniona zmienność działania, ze względu na którą określone czynności nie są wykonywane w jednakowo dobry sposób i każdorazowo wymagają planowania. Wreszcie, Muri to nadmierne obciążenie ludzi i maszyn wskutek nie dość dobrego planowania procesów.

Identyfikacja i eliminowanie Muda, Mura i Muri to ciągłe poszukiwanie obszarów doskonalenia procesów i maksymalizacji produktywności ludzi, maszyn i całych zakładów, zgodnie z koncepcją Lean Management.

MUDA