J


JIT (just-in-time)

JIT – skrót od angielskiej frazy „just-in-time” znaczącej dosłownie tyle, co „dokładnie na czas”, „w samą porę”. W duchu koncepcji lean management oznacza podejście do organizacji procesów w sposób umożliwiający wyeliminowanie zapasów i prowadzenie produkcji typu pull, której wolumen uzależniony jest nie maksymalnych możliwości zakładu, a od bieżącego popytu.

 

Koncepcja just-in-time wywodzi się z japońskiej tradycji myślenia o procesach produkcyjnych w kategoriach eliminacji marnotrawstwa oraz koncentracji na generowaniu wartości dla klienta przez każdą z podejmowanych czynności. Realizowana w praktyce przez wyeliminowanie zapasów dzięki partnerskiej relacji z dostawcami, regularnie dowożącymi komponenty zgodnie z ustalonym, zależnym od aktualnych potrzeb rynku harmonogramem, pozwala oszczędzać przestrzeń magazynową, koszty związane z utrzymywaniem zapasów (zarówno surowców jak i wyrobów gotowych) oraz eliminować zbędną pracę.

 

Fot. 1: Procesy zorganizowano zgodnie z koncepcją just-in-time w zakładach firmy Ziegler. Każdego dnia elektroniczny system wymiany danych generuje listy kompletacyjne zgodnie z aktualnym planem wytwarzania. Z pobliskiego centrum dystrybucji partnera 3PL każdego dnia wyjeżdża dostawa – dokładnie takiej ilości komponentów, jaka jest potrzebna. Części są dostarczane na linie zestawami transportowymi z STILL LTX 70 oraz STILL KANVAN. Rozwiązanie realizowane wspólnymi siłami Schwarz Logistik oraz STILL pozwoliło zwiększyć powierzchnię produkcji i uprościć przepływ materiałów - liczbę zadań intralogistycznych zredukowano o 40 proc. i uwolniono część zaangażowanych w ich obsługę zasobów. Dzięki zmniejszeniu natężenia ruchu zwiększyło się także bezpieczeństwo ruchu. Więcej na ten temat realizacji w Ziegler w sekcji Case Study.