O


Omnichannel (sprzedaż wielokanałowa)

Omnichannel to termin odnoszący się przede wszystkim do marketingu. Oznacza komunikację z klientem i sprzedaż jednocześnie przy użyciu wielu kanałów – sklepów stacjonarnych, internetowych (zarówno w modelu e- jak i m-commerce), mediów społecznościowych czy za pośrednictwem call center. W logistyce jest istotny ze względu na zmiany technologiczne, których wdrożenie wymusza w łańcuchu dostaw, centrach dystrybucyjnych, sklepach i bazach danych.

Omnichannel zakłada dostarczenie użytkownikom-konsumentom optymalnego doświadczenia marki dzięki połączeniu korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań sieciowych oraz dostępności fizycznych placówek. Z logistycznego punktu widzenia podstawowym wyróżnikiem tego podejścia jest zwiększenie liczby źródeł zamówień. Magazyny przyjmują nie tylko zapytania od partnerów instytucjonalnych, ale również zamówienia indywidualne, wymagające często tymczasowej zmiany adresu doręczenia czy dostawy w określonych godzinach. Systemy IT obsługujące wielokanałowe przedsiębiorstwa muszą więc charakteryzować się dużą elastycznością i zdolnością do bieżącej aktualizacji informacji o stanach magazynowych. Ich wykorzystanie determinuje tym samym konieczność wypracowania standardów, pozwalających dopasować poziom zapasów do lokalnego popytu, bez zwiększania zapotrzebowania na przestrzeń magazynową. Upowszechnienie sprzedaży omnichannel idzie w parze z rozwojem i integracją systemów magazynowych oraz poprawą wydajności procesów logistycznych, by szybciej realizować dostawy – czy to dzięki automatyzacji, czy wprowadzaniu innych rozwiązań pozwalających przyspieszyć kompletację zamówień.